Báo giá cá hồi 16288350 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
Tìm kiếm
Đăng tin
Bạn đang xem

Mua sắm

Báo giá cá hồi

Mua quyền ưu tiên cho tin
Đăng lúc: 20:08 | 20/10/2011 - Hà Nội
Gửi tin nhắn
Đã xem: 1.096
Mã Tin: 16288350
Cú pháp SMS
Than phiền
Nội dung

 


                                      COÂNG TY TNHH MTV TM THÖÏC PHAÅM XANH

 

 

 

 

 

                                      Ñòa chæ: 98/44 Vaïn Kieáp,F.3,Q.Bình Thaïnh

 

 

                                     Ñieän thoaïi:08.66843018 -097.484.12.12 Mr.CHUNG

 

                                    mail: chung83dh2310@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

               BAÙO GIAÙ KHAÙCH HAØNG

THÖÏC PHAÅM ÑOÂNG LAÏNH

 

 

 

TEÂN SAÛN PHAÅM

SUAÁT XÖÙ

SEZE

 ÑÔN GIAÙ/ 1KG

GHI CHU

CAÙ HOÀI TÖÔI (nguyeân con)

NA UY

5-8KG

200.000

ñaët haøng tröôùc. Soá löôïng treân 1 taán

CAÙ HOÀI  TÖÔI FILET 

NA UY

1.8-3KG

350.000

ñaët haøng tröôùc. Soá löôïng khoâng yeâu caàu

CAÙ HOÀI ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

5-8KG

200.000

soá löôïng coøn 400kg

CAÙ HOÀI ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

5-8KG

220.000

ñaët haøng tröôùc

ÑAÀU CAÙ HOÀI

NA UY

0.4g-0.6g

32.000

""   ""

LÖÔØN CAÙ HOÀI

NA UY

20KG/1THUNG

75.000

""   ""

CAÙ TRÖÙNG LOAÏI 1

CANADA

1 VÆ 0.2KG

65.000

""   ""

CAÙ TRÖÙNG LOAÏI 2

CANADA

1 VÆ  0.5KG

35.000

khoâng coù tröùng

CAÙ HOÀI FILE CĂT LAT ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

0.3KG/ TUÙI

85.000

ñaët haøng tröôùc soá löôïng treân 100kg,hang naøy ñang HOT

BAÏCH TUOÂÄC

VN

1KG-4KG/1CON

100.000

 

ĐẦU MỰC

VN

1kg/bich

110.000

 

MỰC ONG (TRẮNG)

VN

3PC/KG

135.000

 

 

 

 

 

 

giaù aùp duïng cho ñaïi lyù ñeân khi coù baûng baùo gia môùi

 

 

 

hình thöùc thanh toaùn TIEÀN MAËT : TK NGAÂN HAØNG VIETCOMBANK

 

CHI NHAÙNH TAÂN ÑÒNH Q3 TPHCM STK 0371003936733 chuû tk ÑAËNG THAØNH CHUNG

raát mong hôïp taùc vôùi quyù khaùch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo giá cá hồi

Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Copyright © 2006 - RongBay.com
Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 17/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TDĐT cấp ngày 19/11/2010
Giấy chứng nhận đầu tư số: 011032001130 do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cấp ngày 23 tháng 03 năm 2011

Tầng 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Lienhe@rongbay.com     cskh.rongbay.     04 73095555 (Ext: 495 / 496 / 497). Fax: 04 39743413