Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng 12694813 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Nhà & Vườn
0
Hà Nội
Đồ nội thất
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng

Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

03:34 | 26/07/2011 | Hà Nội

Lượt xem tin

819

Mã tin

12694813

Chat với chủ tin
Mua quyền ưu tiên cho tin

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Bình tỳ bà vẽ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZQZ 001: 150,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Nậm cổ chai vẽ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZQZ 002: 150,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ giọt lệ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZXZ 003: 100,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỳ bà dẹt men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YBZ 004: 400,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ giọt lệ số 2 vẽ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZQZ 005: 150,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ sen số 2 vẽ rồng men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZYQ 006: 60,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ sen vẽ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZQZ 007: 100,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình số 2 vẽ Ngư Ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YEZ 008: 300,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình số 2 vẽ hoa phù dung men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YEZ 008: 300,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình men rạn số 3 vẽ Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZQZ 009: 250,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình 2 tai đắp nổi Vinh quy bái tổ men rạn gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-EBZ 010: 450,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỳ bà dẹt số 1 đắp nổi Tô Vũ chăn dê men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YBZ 011: 350,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỳ bà đắp nổi Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YJZ 012: 400,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Hồ lô vẽ Phúc phù dung men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-ZQZ 013: 150,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Vò Ấn độ vẽ hoa phù dung men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YZZ 014: 220,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ cổ thẳng đắp nổi Lão vọng men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YJZ 015: 400,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ cổ thẳng đắp nổi Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YJZ 016: 400,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỏi cao cổ loe đắp nổi Vinh Quy bái tổ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YYW 017: 250,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỳ bà vẽ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YYZ 018: 250,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỳ bà số 1 đắp nổi Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-EXZ 019: 500,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỏi loe cổ cao vẽ rồng men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YYZ 020: 250,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ tỏi loe cổ cao đắp nổi Vinh quy bái tổ men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-EBZ 021: 550,000 VNĐ/ chiếc. Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lộc bình cổ to đắp nổi Lão vọng men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-EEZ 022: 450,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Tỏi cổ thẳng vẽ Quài say men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YXZ 023: 300,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Tỏi cổ thẳng đắp nổi Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-EXZ 024: 500,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình đắp nổi Lão vọng men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YBZ 025: 400,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình đắp nổi Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YBZ 026: 400,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình đắp nổi Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YBZ 027: 400,000 VNĐ/ chiếc

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình số 1 đắp nổi Tùng Lộc men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-SWZ 028: 700,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ vuông đắp nổi tứ quý men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-XWZ 029: 900,000 VNĐ/chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ vuông đắp nổi tứ quý men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-XWZ 030: 900,000 VNĐ/chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lộc bình cổ to đắp nổi Tùng hạc men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-XWZ 031: 900,000 VNĐ/chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lọ lộc bình 2 tai đắp nổi sen men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-XWZ 032: 900,000 VNĐ/ chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lộc bình bẻ miệng đắp nổi rồng men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-XZZ 033: 850,000 VNĐ/chiếc.

Bình lọ hoa men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng Lộc bình đắp nổi Ngư ông đắc lợi men rạn giả cổ gốm sứ cổ truyền Bát Tràng KC-YEZ 034: 250,000 VNĐ/chiếc.

Men rạn đàn - Dòng men truyền thống và đặc trưng của làng nghề gốm sứ cổ truyền Bát Tràng được áp dụng trên những chiếc bình gốm sứ với nhiều kiểu dáng và đề tài vẽ, đắp nổi các tích cổ: Rồng phượng, Ngư ông đắc lợi, Lão vọng, Tô Vũ chăn dê...

Bình men rạn giả cổ thích dụng: trang trí các công trình, nhà ở cổ kim & hiện đại, dâng cúng Từ đường dòng họ, Đình, Đền, Chùa...

Liên hệ đặt mua:
DŨNG NGÂN BÁT TRÀNG CERAMICS
Địa chỉ: Cửa hàng Dũng Ngân, Kiot 85, Khu C, Chợ Gốm làng cổ Bát Tràng, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Phụ trách: Mr Phạm Hoàng Tùng
Điện thoại: 04.38744877 - 0949.808555
Email: dungnganbtc@gmail.com
Shop Online:
http://battrang.tk
http://gomsudungngan.tk
Tư vấn đặt in logo làm quà biếu tặng, mua sỉ và lẻ qua nick chat:
Nick Yahoo: hoangtung_82
Nick Google/ Nick Skype: asongvn

Lưu tin
Chia sẻ
Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Các tin cùng chuyên mục rao vặt
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...