Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 Theo QĐ 152006QĐ BTC, xuất bản mới nhất 20709944 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
0
Hà Nội
Mua sắm, Tổng Hợp
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
  • MUA HÀNG AN TOÀN
  • Các mặt hàng hay bị lừa đảo: xích đu, ghế rung, xe tập đi, ghế ăn dặm, máy hút sữa, máy khâu, máy xay bột, bình sữa, các đồ chơi trẻ em....
  • Cần xem kỹ mặt hàng mình cần mua, yêu cầu ảnh chụp thực tế sản phẩm.
  • Không mua những sản phẩm giá quá rẻ so với thị trường.
  • Sử dụng hình thức thanh toán COD( thanh toán khi nhận hàng) để đảm bảo hàng nhận đúng chất lượng.
  • Rất nhiều thành viên đã chuyển tiền nhưng đã không nhận được hàng, hoặc là hàng tầu, hàng kém chất lượng.

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 Theo QĐ 152006QĐ BTC, xuất bản mới nhất

0926985868
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

10:26 | 09/06/2013 | Hà Nội

Lượt xem tin

48

Mã tin

20709944

0926985868

Chat với chủ tin
Mua quyền ưu tiên cho tin

 chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

 

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 Theo QĐ 152006QĐ BTC, xuất bản mới nhất

 

 

 

Mã sách: chế độ kế toán quyển 1,2
Tác giả Bộ tài chính
Nhà xuất bản Lao Động
Năm phát hành năm 2013
Số trang 0.00
Giá bìa: 370,000 VNĐ
Giá bán 370,000 VNĐ

 

 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN QUYỂN 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

XUẤT BẢN NĂM 2013

 


Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 21/12/2007 của Bộ Tài Chính.

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với các đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các TK tổng hợp tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp; công ty, tổng công ty cần bổ sung tài khoản 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị bộ tài chính chấp thuận.

Mục Lục:
Lời giới thiệu
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài Chính.

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 Theo QĐ 152006QĐ BTC, xuất bản mới nhất
Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán
Quy định chung
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
- Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
- Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
- Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
- Loại tài khoản 5: Doanh thu
- Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
- Loại tài khoản 8: Chi phí khác
- Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh 
- Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QUYỂN 2, XUẤT BẢN NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHỨNG TỪ SỔ KẾ TOÁN VÀ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN 2013

CẬP NHẬT THÔNG TƯ244/2009/TT-BTC

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: tài sản; nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác; lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; thuế và các khoản nộp nhà nước; tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán; các luồng tiền.

 Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán 2013 có bố cục bao gồm các phần:

Phần thứ 2. Hệ thống báo cáo tài chính

Phần thứ 3. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Phần thứ 4. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 Theo QĐ 152006QĐ BTC, xuất bản mới nhất

Sách được chào báo với giá 370.000 đồng/bộ 2 cuốn

 

MỜI CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM

 

 

 

 

 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp

 Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán

bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 Theo QĐ 152006QĐ BTC, xuất bản mới nhất

Nội dung cuốn sách gồm có 13 chương, 2 phụ lục:
Chương I:  Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp 
Chương II:  Kế toán vốn bằng tiền  
Chương III:  Kế toán Tài sản cố định 
Chương IV:  Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ 
Chương V:  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  
Chương VI:  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
Chương VII:  Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá 
Chương VIII:  Kế toán các khoản đầu tư tài chính  
Chương IX:   Kế toán bất động sản đầu tư 
Chương X:  Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 
Chương XI:  Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng 
Chương XII:  Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ 
Chương XIII:  Báo cáo tài chính 
Phụ lục số 1:  Hệ thống Chứng từ kế toán   
Phụ lục số 2:  Hệ thống Sổ kế toán  

Cuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.
Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán, hướng dẫn theo các Thông tư mới nhất phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán doanh nghiệp; các ví dụ minh hoạ của từng phần hành kế toán; hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T và lập báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nói chung; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tổng hợp. 

Với những nội dung nêu trên, cuốn sách đã bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. Vì vậy, cuốn sách này là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán.

SÁCH ĐƯỢC CHÀO BÁN GIÁ 350.000 ĐỒNG/CUỐN

 

 


Liên Hệ: Hà Trinh0926 98 58 68
giao hàng và thu tiền tận nơi 
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc

web: http://sachhanoi.net
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN

biểu thuế xuất nhập khẩu 2013, download

Lưu tin
Chia sẻ
Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...