Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m.. 18530150 | RồngBay.com
Đang tải dữ liệu ...
Điện lạnh, máy, Gia dụng
Tìm kiếm
Đăng tin
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đăng nhập sử dụng:     Google Yahoo
Bạn đang xem

Điện lạnh, máy, Gia dụng

Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..

Mua quyền ưu tiên cho tin
Liên hệ
0913122300
Đăng lúc: 19:29 | 04/08/2014 - TP HCM
Gửi tin nhắn
Đã xem: 358
Mã Tin: 18530150
Cú pháp SMS
Than phiền
Nội dung

PHỤ TÙNG MÁY NÉN MYCOM

DANH MỤC PHỤ TÙNG MÁY NÉN PISTON MYCOM B,WB
.......................................Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
 
 
Comp. Manual no. Part no. Description
Type
WB 1 CR0010- CRANK CASE 
WB 2 CR0029-AB4 4B/WB CRANK SHAFT
WB 2 CR0029-AB6 6-42B/WB CRANK SHAFT
WB 2 CR0029-AB8 8-62B/WB CRANK SHAFT 
WB 2 CR0029-ABA 12B/WB CRANK SHAFT 
WB 2 CR0029-ABB 16-124B/WB CRANK SHAFT 
WB 2-BB CR0029-BB4 4B/WB CRANK SHAFT (BB) 
WB 2-BB CR0029-BB6 6B/WB CRANK SHAFT (BB) 
WB 2-BB CR0029-BB8 8B/WB CRANK SHAFT (BB) 
WB 3 CR0030-AB DRAG CRANK, OIL PUMP
WB 3-T CR0030-B12 12/16/124B/WB DRAG CRANK, OIL PUMP
WB 4 CR0040-B SHAFT KEY, FLYWHEEL
WB 5 CR0051-B FLAT WASHER, FLYWHEEL
WB 6 CR0061-AB SPRING-WASHER, FLYWHEEL 
WB 7 CR0071-AB SET BOLT, FLYWHEEL
WB 8 CR0081- MAIN BEARING HEAD CASING
WB 9 CR0091-B GASKET, MAIN BEARING HEAD
WB 10 NB1416-055 HEX-SCREW, MAIN BEARING HEAD
WB 12 CR0120-B MAIN BEARING (W/ SET-SCREWS)
WB 12-T CR0120-B12 12-16-124B/WB MAIN BEARING (W/ SET-SCREWS)
WB 13 NA2506-020 FLAT-HEAD-SCREW, MAIN BEARING
WB 14 CR0149-B CUNO-FILTER ASSY (W/ GASKET)
WB 14-T CR0149-B12 12-16-124B/WB CUNO-FILTER ASSY (W/ GASKET)
WB 15 CR0151-B GASKET, CUNO-FILTER COVER 
WB 16 NB4510-030 HEX-SCREW, CUNO-FILTER
WB 17-T CR0170- 12B/WB CUNO-FILTER CASING
WB 18-T CR0181-B12 12-16-124B/WB GASKET, CUNO-FILTER CASING
WB 19-T NB1416-090 12-16-124B/WB HEX-SCREW
WB 20 SOV-3/8"-TC1 OIL DRAIN VALVE
WB 22 NL1520-F OIL PRESS.REGULATING VALVE
WB 23 CR0231- BEARING HEAD CASING
WB 24 CR0091-B GASKET, BEARING HEAD CASING
WB 25 NB3516-040 ALLEN-SCREW, BEARING HEAD
WB 26 CR0260- COVER PLATE CASING
WB 27 CR0271-B GASKET, COVER PLATE CASING
WB 28 NB1416-090 HEX-SCREW, COVER PLATE CASING
WB 29 CR0291-B THRUST BEARING 
WB 29-T CR0291-B12 12-16-124B/WB THRUST BEARING 
WB 29-BB CR0291-BBE THRUST BEARING (BB TYPE)
WB 29-1 CR7080-B BALL BEARING, THRUST BEARING
WB 30 CR0790-B WASHER, THRUST BEARING
WB 31 NB1412-035 HEX-SCREW, THRUST BEARING
WB 32-W WCR0329-WB DOUBLE SHAFT SEAL ASSY
WB 33-W CR0339-WB DOUBLE SEAL COLLAR (WITH O-RING) 
WB 37 PG1516-053 O-RING, FLOATING SEAT
WB 38 CR0389-B SPRING SET, FLOATING SEAT
WB 39 PG1516-047 O-RING, SINGLE/DOUBLE COLLAR
WB 40 CR0400-B LOCK NUT, SINGLE/DOUBLE COLLAR
WB 41 CR0410-B SEAL RING, SINGLE/DOUBLE COLLAR
WB 42 PG1516-051 O-RING, SEAL RING
WB 43 CR0439-B HELICAL SPRING SET, SEAL RING
WB 44 NE3203-020 SPRING-PIN, SEAL RING
WB 45/46 CR0459- HANDHOLE COVER CASING
WB 47 CR0471-B GASKET, HANDHOLE COVER 
WB 47-T CR0511-B 12-16-124B/WB GASKET, HANDHOLE COVER 
WB 48 NB1416-055 HEX-SCREW, HANDHOLE COVER
WB 48-T NB1416-060 12-16-124B/WB HEX-SCREW, HANDHOLE COVER
WB 49 CR0499- HEAD COVER CASING (AIR COOLED)
WB 50 CR0499- HEAD COVER CASING (WATER COOLED)
WB 51 CR0511-B GASKET, HEAD COVER 
WB 52 NB1516-060 B HEX-SCREW, HEAD COVER
WB 52-W NB1516-045 WB HEX-SCREW, HEAD COVER
WB 53 CR0530-B1 B MARK-PLATE, HEAD COVER (W.C.)
WB 53-W1 CR0539-WB1 WB JACKET COVER (1), HEAD COVER (W.C.)
WB 53-W2 CR0539-WB2 WB JACKET COVER (2), HEAD COVER (W.C.)
WB 54 NB1710-025 HEX-SCREW, MARK PLATE (W.C)
WB 55 CR0550-B B GASKET, MARK PLATE (WATER COOLED)
WB 55-W CR0550-WBW WB GASKET, JACKET COVER (WATER COOLED)
WB 55-WDX CR0550-WBR WB GASKET, DX-JACKET COVER 
WB 56 CR0569-B2 OIL PUMP ASSY (WITH GASKET) 
WB 56-T CR0569-B3 12-16-124B/WB OIL PUMP ASSY 
WB 56-LS CR0569-B25 OIL PUMP ASSY (LOW SPEED) 
WB 58 PA1516-043 O-RING, OIL PUMP
WB 59 CR0591-B GASKET, OIL PUMP 
WB 59-T CR0591-B12 12-16-124B/WB GASKET, OIL PUMP 
WB 60 NB1412-035 HEX-SCREW, OIL PUMP
WB 60-T NB1416-040 12-16-124B/WB HEX-SCREW, OIL PUMP
WB 61-AYL WCR0619-ZBL CYLINDER SLEEVE ASSY (LEFTWARD)
WB 61-AYR WCR0619-ZBR CYLINDER SLEEVE ASSY (RIGHTWARD)
WB 61 CR0619-B CYLINDER SLEEVE (WITH GASKET) 
WB 62 CR0620-BL CAM RING, LEFTWARD 
WB 63 CR0620-BR CAM RING, RIGHTWARD 
WB 65 CR0650-B RETAINING RING, CAM RING
WB 66 CR0660-B GASKET, CYLINDER SLEEVE 
WB 67 PA1516-062 42-62-124B/WB(H) O-RING, CYLINDER SLEEVE
WB 68-SET CR0689-B LIFT PIN SET, CAM RING
WB 71-AYH WCR0719-NB N-B SUCTION VALVE ASSY HI-STG
WB 71-AYH WCR0719-FB F-B SUCTION VALVE ASSY HI-STG
WB 71-AYL WCR0719-FB F42-62-124B SUCTION VALVE ASSY LO-STG
WB 71-AYL WCR0719-NB N42-62-124B SUCTION VALVE ASSY LO-STG
WB 71-BOO WCR0719-FB F-B SUCTION VALVE ASSY BOOSTER
WB 71-BOO WCR0719-NB N-B SUCTION VALVE ASSY BOOSTER
WB 71-AYWH WCR0719-NWB N-WB SUCTION VALVE ASSY HI-STG
WB 71-AYWH WCR0719-FWB F-WB SUCTION VALVE ASSY HI-STG
WB 71-AYWL WCR0719-NB N42-62-124WB SUCTION VALVE ASSY LO-STG
WB 71-AYWL WCR0719-FB F42-62-124WB SUCTION VALVE ASSY LO-STG
WB 71-WBOO WCR0719-FB F-WB SUCTION VALVE ASSY BOOSTER
WB 71-WBOO WCR0719-NB N-WB SUCTION VALVE ASSY BOOSTER
WB 71 CR0710-B SUCTION PLATE VALVE 
WB 72-STH CR0729-B2 F/N-B SPRING SET (SUCTION) HI-STG
WB 72-STL CR0729-B2 F/N42-62-124B SPRING SET (SUCTION) LO-STG
WB 72-BOO CR0729-B2 F/N-B SPRING SET (SUCTION) BOOSTER
WB 72-STWH CR0729-WB4 F/N-WB SPRING SET (SUCTION) HI-STG
WB 72-STWL CR0729-B2 F/N42-62-124WB SPRING SET (SUCTION) LO-STG
WB 72-WBOO CR0729-B2 F/N-WB SPRING SET (SUCTION) BOOSTER
WB 73-H CR0730-FB F-B VALVE PLATE (SUCTION) HI-STG
WB 73-H CR0730-NB N-B VALVE PLATE (SUCTION) HI-STG
WB 73-L CR0730-FB F42-62-124B VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WB 73-L CR0730-NB N42-62-124B VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WB 73-BOO CR0730-FB F-B VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WB 73-BOO CR0730-NB N-B VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WB 73-WH CR0730-FWB F-WB VALVE PLATE (SUCTION) HI-STG
WB 73-WH CR0730-NWB N-WB VALVE PLATE (SUCTION) HI-STG
WB 73-WL CR0730-FB F42-62-124WB VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WB 73-WL CR0730-NB N42-62-124WB VALVE PLATE (SUCTION) LO-STG
WB 73-WBOO CR0730-FB F-WB VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WB 73-WBOO CR0730-NB N-WB VALVE PLATE (SUCTION) BOOSTER
WB 74 CR0740-B B CAGE GUIDE, DISCHARGE VALVE
WB 74-W CR0740-B WB CAGE GUIDE, DISCHARGE VALVE
WB 75 NB14912-060S HEX-SCREW, CAGE GUIDE
WB 76 CR0760-BM CONNECTING ROD ASSY (PLAIN)
WB 77 CR0760-BN 42-62-124B/WB(H) CONNECTING ROD ASSY (NEEDLE)
WB 78-AY CR0789-B BOLT ASSY, CONNECTING ROD 
WB 82 CR0821-BF BUSHING (PLAIN), CONNECTING ROD 
WB 83 CR0830-B 42-62-124B/WB(H) BUSHING (NEEDLE), CONNECTING ROD
WB 84 CR0849-B BEARING HALVES, CONNECTING ROD
WB 85 CR0851-B PISTON 
WB 86 CR0860-B PIN, PISTON 
WB 87 CR0879-B SNAP RING SET, PISTON PIN
WB 89-W CR0890-BF7 1ST PISTON RING, FC-PC-BF-G1 STANDARD
WB 90-W CR0890-BF1 2ND PISTON RING , FC-P               STANDARD
WB 100 CR0890-BF3 3RD PISTON RING, FC-PC-BC3P STANDARD
WB 101 CR0890-BF4 4TH PISTON RING, FC-PC-BC3    STANDARD
WB 89 CR0890-BG1 N-B 1ST PISTON RING, GA-P
WB 89 CR0890-BF1 F-B 1ST PISTON RING , FC-P
WB 90 CR0890-BF2 2ND PISTON RING, FC-UC
WB 89-WG CR0890-BG1 N-WB 1ST PISTON RING, GA-P
WB 90-WG CR0890-BF2 2ND PISTON RING, FC-UC
WB 108-H CR1080-BCR F-B DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WB 108-H CR1080-BCN N-B DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WB 108-L CR1080-BSN N42-62-124B DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WB 108-L CR1080-BSR F42-62-124B DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WB 108-BOO CR1080-BSR F-B DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WB 108-BOO CR1080-BSN N-B DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WB 108-WH CR1080-WBR F-WB DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WB 108-WH CR1080-WBN N-WB DISCHARGE VALVE ASSY HI-STG
WB 108-WL CR1080-BSR F42-62-124WB DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WB 108-WL CR1080-BSN N42-62-124WB DISCHARGE VALVE ASSY LO-STG
WB 108-WBO CR1080-BSR F-WB DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WB 108-WBO CR1080-BSN N-WB DISCHARGE VALVE ASSY BOOSTER
WB 109-H CR1090-BCR F-B VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WB 109-H CR1090-BCN N-B VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WB 109-L CR1090-BSR F42-62-124B VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WB 109-L CR1090-BSN N42-62-124B VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WB 109-BOO CR1090-BSR F-B VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WB 109-BOO CR1090-BSN N-B VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WB 109-WH CR1090-WBR F-WB VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WB 109-WH CR1090-WBN N-WB VALVE CAGE, DISCHARGE HI-STG
WB 109-WL CR1090-BSR F42-62-124WB VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WB 109-WL CR1090-BSN N42-62-124WB VALVE CAGE, DISCHARGE LO-STG
WB 109-WBO CR1090-BSR F-WB VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WB 109-WBO CR1090-BSN N-WB VALVE CAGE, DISCHARGE BOOSTER
WB 110 CR1101-B DISCHARGE PLATE VALVE 
WB 111 CR1110-B VALVE SEAT, DISCHARGE VALVE
WB 112-AY CR1129-B BOLT ASSY, DISCHARGE VALVE 
WB 116-STH CR1169-B3 F/N-B SPRING SET, DISCHARGE HI-STG
WB 116-STL CR1169-B3 F/N42-62-124B SPRING SET, DISCHARGE LO-STG
WB 116-BOO CR1169-B3 F/N-B SPRING SET, DISCHARGE BOOSTER
WB 116-STWH CR1169-WB4 F/N-WB SPRING SET, DISCHARGE HI-STG
WB 116-STWL CR1169-B3 F/N42-62-124WB SPRING SET, DISCHARGE LO-STG
WB 116-WBOO CR1169-B3 F/N-WB SPRING SET, DISCHARGE BOOSTER
WB 117 CR1170-B B SAFETY HEAD SPRING
WB 117-W CR1170-SF WB SAFETY HEAD SPRING
WB 118-AY CR1239-B OIL STRAINER ASSY 
WB 118-AYT CR1239-B12 12-16-124B/WB OIL STRAINER ASSY 
WB 119-N CR7610-B ELEMENT, OIL STRAINER
WB 119-NT CR1239-B12 12-16-124B/WB ELEMENT,OIL STRAINER
WB 120 NB1208-015 HEX-SCREW, OIL STRAINER
WB 121 CR1210-B COVER, OIL STRAINER 
WB 122 CR1221-B GASKET, OIL STRAINER 
WB 123 NB4510-030 HEX-SCREW, OIL STRAINER
WB 125 CR1269-B12 12-16-124WB INTERMEDIATE BEARING ASSY 
WB 128-T CR1289-B12 12-16-124B INTERMEDIATE BEARING SET
WB 130 NB1416-060 12-16-124B HEX-SCREW, INTERMEDIATE BEARING
WB 131-T CR1340-B12 12-16-124B DOWER PIN 
WB 132-T CR1319-B12 12-16-124B TAPER PIN SET (4PCS) 
WB 135 CR1350-B81 4B/WB-8WB UNLOADER PUSH ROD
WB 135 CR1350-B61 6-42B/WB UNLOADER PUSH ROD
WB 135-T CR1350-B81 12-16-124B/WB UNLOADER PUSH ROD
WB 136 CR1350-B62 6B UNLOADER PUSH ROD
WB 136 CR1350-B82 8-16-62-124B UNLOADER PUSH ROD
WB 136-T CR1350-BB2 16-124B UNLOADER PUSH ROD
WB 137 CR1350-B83 4-8-16-62-124B UNLOADER PUSH ROD
WB 137 CR1350-BB3 12B UNLOADER PUSH ROD
WB 137 CR1350-B63 42B UNLOADER PUSH ROD
WB 137-T CR1350-BB3 16-124B UNLOADER PUSH ROD
WB 138 CR1350-B84 62-16-124B UNLOADER PUSH ROD
WB 142 CR1420-B SPRING, UNLOADER PUSH ROD
WB 143 CR1430-B FLAT-WASHER, UNLOADER PUSH ROD
WB 144 NB1210-020 HEX-SCREW, UNLOADER PUSH ROD
WB 145 CR1450-FCB UNLOADER PISTON, UNLOADER PUSH ROD
WB 146 CR1460-B COVER, UNLOADER PISTON 
WB 146-T CR1460-B12 12-16-124B/WB COVER, UNLOADER PISTON 
WB 147 CR1471-B GASKET, UNLOADER P. COVER 
WB 147-T CR1471-B12 12-16-124B/WB GASKET, UNLOADER P. COVER 
WB 149 NB1410-035 HEX-SCREW, UNLOADER P.COVER
WB 150 NB3592-015 ALLEN-SCREW, UNLOADER PISTON
WB 152-T CR1471-A 12-16-124B/WB AF-GASKET, JACKET COVER
WB 152-TT CR2001-B12 16-124B/WB GASKET, J/UNLOAD P.COVER
WB 154 CR1541-B 4-6-8B/WB ELEMENT, SUCTION STRAINER
WB 154 CR1541-BA 12B/WB ELEMENT, SUCTION STRAINER
WB 154-TS CR1540-BAS 16-124B/WB(S) ELEMENT, SUCTION STRAINER
WB 154-TSN CR1541-BAS 16-124B/WB(S) ELEMENT, SUCTION STRAINER
WB 154-TL CR1540-BAL 16-124B/WB(L) ELEMENT, SUCTION STRAINER
WB 154-TLN CR1541-BAL 16-124B/WB(L) ELEMENT, SUCTION STRAINER
WB 154-TLN CR1540-BA 12B/WB(L) ELEMENT, SUCTION STRAINER
WB 156 CR1560-B 4-6-8B/WB CLOTH SOCK, SUCTION STRAINER
WB 156-TS CR1560-BA 12-16(S)-124(S)B/WB CLOTH SOCK, SUCTION STRAINER
WB 156-TL CR1560-BBL 16-124B/WB(L) CLOTH SOCK, SUCTION STRAINER
WB 158 CR1580-B4 4B/WB SPRING, SUCTION STRAINER
WB 158 CR1580-B68 6-8B/WB SPRING, SUCTION STRAINER
WB 159 CR1590-B 4-6-8B/WB SNAP RING, SUCTION STRAINER
WB 159 CR1590-B12 12B/WB SNAP RING, SUCTION STRAINER
WB 161 CR1610-B COVER, SUCTION STRAINER
WB 161-T CR1610-B12 12-16-124B/WB COVER, SUCTION STRAINER
WB 161-B4 CR1610-B4 4B/WB COVER, SUCTION STRAINER
WB 162 CR1621-B B/WB GASKET, SUCTION STRAINER
WB 162-T CR1621-B12 12-16-124B/WB GASKET, SUCTION STRAINER
WB 163 NB1412-040 HEX-SCREW, SUCTION STRAINER
WB 164 CR1641-AB GLASS, OIL LEVEL SIGHT 
WB 165 PA1516-035 O-RING, OIL LEVEL SIGHT
WB 166 CR1661-AB GLAND, OIL LEVEL SIGHT
WB 167 NB1210-030 HEX-SCREW, OIL LEVEL SIGHT
WB 168 CR1680-B6 N6-N/F12B/WB DISCHARGE ELBOW
WB 168 CR1680-B8 F6-F/N8B/WB DISCHARGE ELBOW
WB 168 CR1680-B82 F8B/WB DISCHARGE ELBOW
WB 168-L CR1680-A6 42B/WB(L) DISCHARGE ELBOW LO-STG
WB 168-L CR1680-A8 62B/WB(L) DISCHARGE ELBOW LO-STG
WB 168-L CR1680-B6 16(1)-124B/WB(L) DISCHARGE ELBOW LO-STG
WB 168-H CR1680-B62 42-62B/WB(H) DISCHARGE ELBOW HI-STG
WB 168-H CR1680-A4 16B(2)-124B/WB(H) DISCHARGE ELBOW HI-STG
WB 168U CR1680-B6 6WB DISCHARGE ELBOW
WB 168U CR1680-B82 8WB DISCHARGE ELBOW
WB 169 CR7201-080 4B/WB GASKET, DISCHARGE PORT
WB 169 CR7201-090 6-8-12B/WB GASKET, DISCHARGE PORT
WB 169-L CR7201-080 42-62B/WB(L) GASKET, DISCHARGE PORT LO-STG
WB 169-L CR7201-090 16(1)-124(L)B/WB GASKET, DISCHARGE PORT LO-STG
WB 169-H CR7201-065 42-62-124B/WB(H)-16B(2) GASKET, DISCHARGE PORT
WB 170 NB1420-060 6B/WB HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW
WB 170-L NB1416-055 42B/WB(L) HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW
WB 170-L NB1420-060 62B/WB(L) HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW
WB 170-H NB1416-055 42-62-124B/WB(H)-16B(2) HEX-SCREW, DISCHARGE ELBOW
WB 171 SOV-3/8"-TC1 PURGE VALVE W/HOSE NIPPLE
WB 172 CR7201-080 F/N4-6-12B/WB GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WB 172 CR7201-090 N8B/WB GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WB 172 CR7201-100 F8B/WB GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WB 172-L CR7201-065 42-62B/WB(L) GASKET, DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WB 172-L CR7201-080 16B(1)-124B(L) GASKET, DISCHARGE PORT LO-STG
WB 172-H CR7201-050 42-62-124B(H)-16B(2) GASKET, DISCHARGE PORT HI-STG
WB 172-1 CR7550-080 N4B SPACER RING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 172-1 CR7550-090 F4B SPACER RING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 172U CR7201-080 6WB GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WB 172U CR7201-100 8WB GASKET, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173 CR7239-W80 F/N4-N6-F/N12WB DISCHARGE STOP VALVE 
WB 173 CR7239-W90 N8-F6WB DISCHARGE STOP VALVE
WB 173 CR7239-WA F8WB DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-L CR7239-W65 42-62WB(L) DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WB 173-L CR7239-W80 16WB(1)-124WB(L) DISCHARGE STOP VALVE LO-ST
WB 173-H CR7239-W50 42-62-124WB(H)-16WB(2) DISCHARGE STOP VALVE HI-STG
WB 173-2 CR7259-W80 F/N4-N6-F/N12WB BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-2 CR7259-W90 N8-F6WB BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-2 CR7259-WA F8WB BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-L2 CR7259-W65 42-62WB(L) BONNET ASSY,.DISCHARGE STOP VALVE LO-STG
WB 173-L2 CR7259-W80 16WB(1)-124WB(L) BONNET ASSY,.DISCH.STOP VALVE LO-STG
WB 173-H2 CR7259-W50 42-62-124WB(H)-16WB(2) BONNET ASSY,.DIS.STOP VALVE HI-STG
WB 173-3 CR7211-080 F/N4-N6-F/N12B GASKET, BONNET ASSY
WB 173-3 CR7211-090 F6-N8B GASKET, BONNET ASSY
WB 173-3 CR7211-100 F8B GASKET, BONNET ASSY
WB 173-L3 CR7211-065 42-62B(L) GASKET, BONNET ASSY LO-STG
WB 173-L3 CR7211-080 16B(1)-124B(L) GASKET, BONNET ASSY LO-STG
WB 173-H3 CR7211-050 42-62-124B(H)-16B(2) GASKET, BONNET ASSY HI-STG
WB 173-4 CR7229-N65 N4-6-12B GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE 
WB 173-4 CR7229-N90 N8B GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-4 CR7229-F65 F4-12B GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-4 CR7229-F90 F6-8B GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-L4 CR7229-N65 N42-62-124B(L)-N16B(1) GLAND PACKING, D.S.V. LO-STG
WB 173-L4 CR7229-F65 F42-62-124B(L)-F16B(1) GLAND PACKING, D.S.V.LO-STG
WB 173-H4 CR7229-N50 N42-62-124B(H)-N16B(2) GLAND PACKING, D.S.V. HI-STG
WB 173-H4 CR7229-F50 F42-62-124B(H)-F16B(2) GLAND PACKING, D.S.V.HI-STG
WB 173-W4 CR7229-W65 N4/6/12WB GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-W4 CR7229-W90 N8WB GLAND PACKING,DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-W4 CR7229-W65 F4-12WB GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-W4 CR7229-W90 F6-8WB GLAND PACKING,DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-WL4 CR7229-W65 42-62-124WB(L)-16WB(1) GLAND PACKING, D.S.V.LO-STG
WB 173-WH4 CR7229-W50 42-62-124WB(H)-16WB(2) GLAND PACKING, D.S.V.HI-STG
WB 173-W5 CR7371-W065 F/N4-N6-F/N12WB TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-W5 CR7371-W090 N8-F6/8WB TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-WL5 CR7371-W065 42-62-124WB(L)-16WB(1) TEFLON SEAT, D.S.V. LO-STG
WB 173-WH5 CR7371-W050 42-62-124WB(H)-16WB(2) TEFLON SEAT, D.S.V. HI-STG
WB 173-W6 PA2401-020 F/N4-N6-F/N12WB O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-W6 PA2401-028 N8-F6/8WB O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-WL6 PA2401-020 42-62-124WB(L)-16WB(1) O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-WH6 PA2401-018 42-62-124WB(H)-16WB(2) O-RING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-9 CR7400-080 F/N4-N6-F/N12B COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-9 CR7400-090 F6-N8B COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-9 CR7400-100 F8B COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-L9 CR7400-065 42-62B(L) COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-L9 CR7400-080 16B(1)-124B(L) COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173-H9 CR7400-050 42-62-124B(H)-16B(2) COUNTER FLANGE, D.S.VALVE
WB 173-W40 CR7290-040 40A WHEEL HANDLE
WB 173-W50 CR7290-050 50A/65A WHEEL HANDLE
WB 173-W80 CR7290-080 80A WHEEL HANDLE
WB 173-W90 CR7290-090 90A WHEEL HANDLE
WB 173-W100 CR7290-100 100A WHEEL HANDLE
WB 173-W125 CR7290-125 125A WHEEL HANDLE
WB 173-C40 CR7300-040 40A CAP HANDLE
WB 173-C50 CR7300-050 50A CAP HANDLE
WB 173-C65 CR7300-065 65A/80A CAP HANDLE
WB 173-C90 CR7300-090 90A/100A CAP HANDLE
WB 173-C125 CR7300-125 125A CAP HANDLE
WB 173U CR7239-W80 4-6WB DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U CR7239-WA 8WB DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-2 CR7259-W80 4-6WB BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-2 CR7259-WA 8WB BONNET ASSY, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-3 CR7211-080 4-6WB GASKET, BONNET ASSY
WB 173U-3 CR7211-100 8WB GASKET, BONNET ASSY
WB 173U-W4 CR7229-W65 4-6WB GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-W4 CR7229-W90 8WB GLAND PACKING, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-W5 CR7371-W065 4-6WB TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-W5 CR7371-W090 8WB TEFLON SEAT, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-W6 PA2401-020 4-6WB O-RING, BONNET ASSY
WB 173U-W6 PA2401-028 8WB O-RING, BONNET ASSY
WB 173U-9 CR7400-080 4-6WB COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WB 173U-9 CR7400-100 4-8WB COUNTER FLANGE, DISCHARGE STOP VALVE
WB 174 NB4420-090 4B STUD-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WB 174 NB1220-100 6-8-12B HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WB 174-L NB1216-090 42-62B(L) HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WB 174-L NB1220-100 16B(1)-124B(L) HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WB 174-H NB1216-080 42-62-124B(H)-16B(2) HEX-SCREW, DISCHARGE STOP VALVE
WB 175 CR1759-B6 N6B SUCTION SCALE TRAP
WB 175 CR1759-B81 F6-N8B SUCTION SCALE TRAP
WB 175 CR1759-B82 F8B SUCTION SCALE TRAP
WB 175-L CR1759-A81 42B(L) SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 175-L CR1759-B6 62B(L) SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 175-H CR1759-A61 42-62B(H) SUCTION SCALE TRAP HI-STG
WB 175U CR1759-B81 6WB SUCTION SCALE TRAP
WB 175U CR1759-B82 8WB SUCTION SCALE TRAP
WB 175U-L CR1759-B81 62WB(L) SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 176 CR7201-090 F/N4B GASKET, SUCTION PORT
WB 176 CR7201-100 F/N6-8B GASKET, SUCTION PORT
WB 176 CR7201-125 F/N12B GASKET, SUCTION PORT
WB 176-L CR7201-100 42/62/124B(L)-16B(1) GASKET, SUCTION PORT LO-STG
WB 176-H CR7201-080 42/62/124B(H)-16B(2) GASKET, SUCTION PORT HI-STG
WB 177 NB1422-065 6/8B(H) HEX-SCREW, SUCTION PORT HI-STG
WB 177-L NB1420-060 42B(L) HEX-SCREW, SUCTION PORT
WB 177-L NB1422-065 62B(L) HEX-SCREW, SUCTION PORT
WB 177-H NB1420-060 42/62B(H) HEX-SCREW, SUCTION PORT
WB 178 CR1780-B F/N6-N8B ELEMENT, SUCTION SCALE TRAP 100A
WB 178 CR1780-B8R F8B ELEMENT, SUCTION SCALE TRAP 125A
WB 178-L CR1780-A 42(L) ELEMENT, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 178-H CR1780-A 42/62B(H) ELEMENT, SUCTION SCALE TRAP HI-STG
WB 178-CS CR1810-B F/N6-8B CLOTH SOCK, SUCTION SCALE TRAP 
WB 178-CSL CR1810-A 42B(L) CLOTH SOCK, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 178-CSL CR1810-B 62B(L) CLOTH SOCK, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 178-CSH CR1810-A 42/62B(H) CLOTH SOCK, SUCTION SCALE TRAP HI-STG
WB 178U CR1780-B 6WB ELEMENT, SUCTION SCALE TRAP
WB 178U CR1780-B8R 8WB ELEMENT, SUCTION SCALE TRAP
WB 178U-L CR1780-B 62B/WB(L)ELEMENT, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 179 CR1790-B68 F/N6-8B COVER, SUCTION SCALE TRAP 
WB 179-L CR1790-A68 42B(L) COVER, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 179-L CR1790-B68 62B(L) COVER, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 179-H CR1790-A68 42/62B(H) COVER, SUCTION SCALE TRAP HI-STG
WB 180 CR1801-B F/N6-8B GASKET, SUCTION SCALE TRAP 
WB 180-L CR1801-A68 42B(L) GASKET, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 180-L CR1801-B 62B(L) GASKET, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 180-H CR1801-A68 42/62B(H) GASKET, SUCTION SCALE TRAP HI-STG
WB 180U CR1801-B 6WB GASKET, SUCTION SCALE TRAP
WB 180U CR1801-B8 8WB GASKET, SUCTION  SCALE TRAP
WB 180U-L CR1801-B 62WB(L) GASKET, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 181 NB1412-040 F/N6-N8B HEX-SCREW, SUCTION SCALE TRAP
WB 181 NB1416-050 F8B HEX-SCREW, SUCTION SCALE TRAP
WB 181-L NB1412-040 42/62B(L) HEX-SCREW, SUCTION SCALE TRAP
WB 181-H NB1412-040 42/62B(H) HEX-SCREW, SUCTION SCALE TRAP HI-STG
WB 181U NB1412-040 6WB HEX-SCREW, SUCTION SCALE TRAP
WB 181U NB1416-050 8WB HEX-SCREW, SUCTION SCALE TRAP
WB 181U-L NB1412-040 62WB(L) HEX-SCREW, SUCTION SCALE TRAP LO-STG
WB 182 CR7239-W90 F/N4-N6WB SUCTION STOP VALVE
WB 182 CR7239-WA N8-F6WB SUCTION STOP VALVE
WB 182 CR7239-WB F/N12-F8WB SUCTION STOP VALVE
WB 182-L CR7239-W80 42WB(L) SUCTION  STOP VALVE LO-STG
WB 182-L CR7239-W90 62WB(L) SUCTION  STOP VALVE LO-STG
WB 182-L CR7239-WB 16WB(1)-124WB(L) SUCTION STOP VALVE LO-STG
WB 182-H CR7239-W65 42/62WB(H) SUCTION STOP VALVE HI-STG
WB 182-H CR7239-W80 16WB(2)-124WB(H) SUCTION STOP VALVE HI-STG
WB 182-2 CR7259-W90 F/N4-N6WB BONNET ASSY, SUCTION STOP VALVE
WB 182-2 CR7259-WA F6-N8WB BONNET ASSY, S.S.V.
WB 182-2 CR7259-WB F8-F/N12WB BONNET ASSY, S.S.V
WB 182-L2 CR7259-W80 42WB(L) BONNET ASSY LO-STG
WB 182-L2 CR7259-W90 62WB(L) BONNET ASSY LO-STG
WB 182-L2 CR7259-WB 16WB(1)-124WB(L) BONNET ASSY LO-STG
WB 182-H2 CR7259-W65 42-62WB(H) BONNET ASSY.HI-STG
WB 182-H2 CR7259-W80 16WB(2)-124WB(H) BONNET ASSY HI-STG
WB 182-3 CR7211-090 F/N4-N6B GASKET, BONNET ASSY
WB 182-3 CR7211-100 F6-N8B GASKET, BONNET ASSY
WB 182-3 CR7211-125 F8-F/N12B GASKET, BONNET ASSY
WB 182-L3 CR7211-080 42B(L) GASKET, BONNET ASSY LO-STG
WB 182-L3 CR7211-090 62B(L) GASKET, BONNET ASSY LO-STG
WB 182-L3 CR7211-100 16B(1)-124B(L) GASKET, BONNET ASSY LO-STG
WB 182-H3 CR7211-065 42-62B(H) GASKET, BONNET ASSY HI-STG
WB 182-H3 CR7211-080 16B(2)-124B(H) GASKET, BONNET ASSY HI-STG
WB 182-4 CR7229-N90 N4-6-8B GLAND PACKING, SUCT.S.VALVE
WB 182-4 CR7229-NB N12B GLAND PACKING, SUC.S.VALVE
WB 182-4 CR7229-F90 F4-6B GLAND PACKING, SUCT.S.VALVE
WB 182-4 CR7229-FB F8-12B GLAND PACKING, SUCT.S.VALVE
WB 182-L4 CR7229-N65 N42B(L) GLAND PACKING LO-STG
WB 182-L4 CR7229-N90 N62B(L) GLAND PACKING LO-STG
WB 182-L4 CR7229-NB N16B(1)-N124B(L) GLAND PACKING LO-STG
WB 182-L4 CR7229-F65 F42B(L) GLAND PACKING LO-STG
WB 182-L4 CR7229-F90 F62B(L) GLAND PACKING LO-STG
WB 182-L4 CR7229-FB F16B(1)-F124B(L) GLAND PACKING LO-STG
WB 182-H4 CR7229-N65 N42/62/124B(H)-N16B(2) GLAND PACKING HI-STG
WB 182-H4 CR7229-F65 F42/62/124B(H)-F16(2) GLAND PACKING HI-STG
WB 182-W4 CR7229-W90 N4/6/8WB GLAND PACKING, S.S.VALVE
WB 182-W4 CR7229-WB N12WB GLAND PACKING, S.S.VALVE
WB 182-W4 CR7229-W90 F4/6WB GLAND PACKING, S.S.VALVE
WB 182-W4 CR7229-WB F12WB GLAND PACKING, S.S.VALVE
WB 182-WL4 CR7229-W65 42WB(L) GLAND PACKING, S.S.V.LO-STG
WB 182-WL4 CR7229-W90 62WB(L) GLAND PACKING, S.S.V.LO-STG
WB 182-WL4 CR7229-WB 16WB(1)-124WB(L) GLAND PACKING, S.S.V.LO-STG
WB 182-WH4 CR7229-W65 42/62/124WB(H)-16WB(2) GLAND PACKING, S.S.V.HI-STG
WB 182-W5 CR7371-W090 F/N4-F/N6-N8WB TEFLON SEAT, S.S.VALVE
WB 182-W5 CR7371-W125 F8-F/N12WB TEFLON SEAT, S.S.VALVE
WB 182-WL5 CR7371-W065 42WB(L) TEFLON SEAT, S.S.V.LO-STG
WB 182-WL5 CR7371-W090 62WB(L) TEFLON SEAT, S.S.V.LO-STG
WB 182-WL5 CR7371-W125 16WB(1)-124WB(L) TEFLON SEAT, S.S.VALVE
WB 182-WH5 CR7371-W065 42/62/124WB(H)-16WB(2) TEFLON SEAT, S.S.V.HI-STG
WB 182-W6 PA2401-028 F/N4-F/N6-N8WB O-RING, SUCTION STOP VALVE
WB 182-W6 PA2401-030 F8-F/N12WB O-RING, SUCTION STOP VALVE
WB 182-WL6 PA2401-020 42WB(L) O-RING, SUCTION STOP VALVE
WB 182-WL6 PA2401-028 62WB(L) O-RING, SUCTION STOP VALVE
WB 182-WL6 PA2401-030 16WB(1)-124WB(L) O-RING, SUCTION STOP VALVE
WB 182-WH6 PA2401-020 42/62/124WB(H)-16WB(2) O-RING, SUCTION STOP VALVE
WB 182-9 CR7400-090 F/N4-N6B COUNTER FLANGE, SUCTION STOP VALVE
WB 182-9 CR7400-100 F6-N8B COUNTER FLANGE, SUCTION STOP VALVE
WB 182-9 CR7400-125 F8-F/N12WB COUNTER FLANGE, SUCTION STOP VALVE
WB 182-L9 CR7400-080 42B(L) COUNTER FLANGE, SUCTION STOP VALVE
WB 182-L9 CR7400-090 62B(L) COUNTER FLANGE, S.S.V LO-STG
WB 182-L9 CR7400-125 16B(1)-124B(L) COUNTER FLANGE, S.S.V.LO-STG
WB 182-H9 CR7400-065 42/62B(H) COUNTER FLANGE, S.S.VALVE
WB 182-H9 CR7400-080 16B(2)-124B(H) COUNTER FLANGE, S.S.VALVE
WB 182U CR7239-W80 4WB SUCTION STOP VALVE
WB 182U CR7239-WA 6WB SUCTION STOP VALVE
WB 182U CR7239-WB 8WB SUCTION STOP VALVE
WB 182U-L CR7239-WA 62WB(L) SUCTION STOP VALVE
WB 182U-2 CR7259-W80 4WB BONNET ASSY, SUCTION STOP VALVE
WB 182U-2 CR7259-WA 6WB BONNET ASSY, SUCTION STOP VALVE
WB 182U-2 CR7259-WB 8WB BONNET ASSY, SUCTION STOP VALVE
WB 182U-L2 CR7259-WA 62WB(L) BONNET ASSY, SUCTION STOP VALVE
WB 182U-3 CR7211-080 4WB GASKET, BONNET ASSY
WB 182U-3 CR7211-100 6WB GASKET, BONNET ASSY
WB 182U-3 CR7211-125 8WB GASKET, BONNET ASSY
WB 182U-L3 CR7211-100 62WB(L) GASKET, BONNET ASSY
WB 182U-W4 CR7229-W65 4WB GLAND PACKING, STOP VALVE
WB 182U-W4 CR7229-W90 6WB GLAND PACKING, STOP VALVE
WB 182U-W4 CR7229-WB 8WB GLAND PACKING, STOP VALVE
WB 182U-WL4 CR7229-W90 62WB(L) GLAND PACKING, STOP VALVE
WB 182U-W5 CR7371-W065 4WB TEFLON SEAT, STOP VALVE
WB 182U-W5 CR7371-W090 6WB TEFLON SEAT, STOP VALVE
WB 182U-W5 CR7371-W125 8WB TEFLON SEAT, STOP VALVE
WB 182U-WL5 CR7371-W090 62WB(L) TEFLON SEAT, STOP VALVE LO-STG
WB 182U-W6 PA2401-020 4WB O-RING, STOP VALVE
WB 182U-W6 PA2401-028 6WB O-RING, STOP VALVE
WB 182U-W6 PA2401-030 8WB O-RING, STOP VALVE
WB 182U-WL6 PA2401-028 62WB(L) O-RING, STOP VALVE
WB 182U-9 CR7400-080 4WB COUNTER FLANGE, S.S.V
WB 182U-9 CR7400-100 6WB COUNTER FLANGE, S.S.V.
WB 182U-9 CR7400-125 8WB COUNTER FLANGE, S.S.V.
WB 182U-L9 CR7400-100 62WB(L) COUNTER FLANGE, STOP VALVE
WB 183 NB4420-090 F/N4B STUD-SCREW, SUCT.STOP VALVE
WB 183 NB1220-100 N6B HEX-SCREW, SUCT.STOP VALVE
WB 183 NB1222-105 F6-F/N8B HEX-SCREW, SUCT.STOP VALVE
WB 183 NB4420-090 F/N12B STUD-SCREW, SUCT.STOP VALVE
WB 183-L NB1220-100 42/62B(L) HEX-SCREW, SUCT.STOP VALVE
WB 183-L NB4420-090 16B(1)-124B(L) STUD-SCREW, SUCT.STOP VALVE
WB 183-H NB1216-090 42/62B(H) HEX-SCREW, SUCT.STOP VALVE
WB 183-H NB4420-085 16B(2)-124B(H) STUD-SCREW, SUCT.STOP VALVE HI-STG
WB 183U NB1220-100 4WB HEX-SCREW, STOP VALVE
WB 183U NB1222-105 6WB HEX-SCREW, STOP VALVE
WB 183U NB1220-105 8WB HEX-SCREW, STOP VALVE
WB 183U-L NB1222-105 62WB(L) HEX-SCREW, STOP VALVE
WB 184 CR7201-090 F/N4-N6B GASKET, SUCTION STOP VALVE
WB 184 CR7201-100 F6-N8B GASKET, SUCTION STOP VALVE
WB 184 CR7201-125 F8-F/N12B GASKET, SUCT.STOP VALVE
WB 184-L CR7201-080 42B(L) GASKET, SUCT.STOP VALVE LO-STG
WB 184-L CR7201-090 62B(L) GASKET, SUCT.STOP VALVE LO-STG
WB 184-L CR7201-125 16B(1)-124B(L) GASKET, SUCT.STOP VALVE LO-STG
WB 184-H CR7201-065 42/62B(H) GASKET, SUCT.STOP VALVE HI-STG
WB 184-H CR7201-080 16B(2)-124B(H) GASKET, SUCT.STOP VALVE HI-STG
WB 184-1 CR7550-090 N4B SPACER RING (90A X 90A)
WB 184-H CR7550-125 F/N12-N16/124B SPACER RING (125A X 125A)
WB 184U CR7201-080 4WB GASKET, SUCT.STOP VALVE
WB 184U CR7201-100 6WB GASKET, SUCT.STOP VALVE
WB 184U CR7201-125 8WB GASKET, SUCT.STOP VALVE
WB 184U-L CR7201-100 62WB(L) GASKET, SUCT.STOP VALVE
WB 185 CR1850-TBW WB WATERCOOLED OIL COOLER ASSY
WB 185-SEA CR1850-TBK SEA-WATERCOOLED OIL COOLER ASSY
WB 185-GA CR1850-GA GASKET, WC OIL COOLER T-TCF A-SIDE
WB 185-GB CR1850-GB GASKET, WC OIL COOLER T-TCF B-SIDE
WB 185 CR1850-B 4/6/8/42/62B WC OIL COOLER ASSY (SUS)
WB 185-T CR1850-B12 12/16/124B W.C.OIL COOLER ASSY 
WB 185-SEA CR1850-BM 4/6/8/42/62B SEA-W.C.OIL COOLER ASSY (ZN)
WB 186-1 NB1212-025 HEX-SCREW, OIL COOLER
WB 187-AY CR1879-BS 4/6/8/42/62B COIL ASSY (SUS), WC OIL COOLER
WB 187-AYS CR1879-BW 4/6/8/42/62B COIL ASSY (ZN), SEA-WC OIL COOLER 
WB 188 CR1900-B 4/6/8/42/62B RUBBER GASKET, WC.OIL COOLER
WB 188-SET WCR1950-BWA 12/16/124B GASKET SET (A/B), WC OIL COOLER
WB 188-TA CR1950-BWA 12/16/124B GASKET A, W.C. OIL COOLER
WB 188-TB CR1960-BWA 12/16/124B GASKET B, WC-OIL COOLER
WB 189 CR1890-AB NUT, WC.OIL COOLER
WB 190 CR1881-AB GASKET, WC OIL COOLER 
WB 191 CR1919-B 4/6/8/42/62B HEX-SCREW, WC OIL COOLER
WB 191-DX WCR1919-DX HEX-SCREW SET, DX-OIL COOLER 
WB 192-AY CR1860-B 4/6/8/42/62B DX-OIL COOLER ASSY
WB 192-AYT CR1860-B12 12/16/124B DX-OIL COOLER ASSY
WB 195-SET WCR1951-B 4/6/8/42/62B AF-GASKET SET (A/B), DX-OIL COOLER
WB 195-SET WCR1951-BDA 12/16/124B AF-GASKET SET (A/B), DX-OIL COOLER
WB 195 CR1951-B 4/6/8/42/62B GASKET A, DX-OIL COOLER
WB 195-T CR1951-BDA 12/16/124B GASKET A, DX-OIL COOLER
WB 196 CR1961-B 4/6/8/42/62B GASKET B, DX-OIL COOLER 
WB 196-T CR1961-BDA 12/16/124B GASKET B, DX-OIL COOLER 
WB 197 LC1102-307 4B THERMOMETER ASSY, DISCHARGE
WB 197 LC1102-207 6/8/12B THERMOMETER ASSY, DISCHARGE
WB 197-H LC1102-307 42/62B(H) THERMOMETER ASSY, DISCHARGE
WB 197-H LC1102-207 16B(2),124B(H) THERMOMETER ASSY, DISCHARGE
WB 198 LC1101-307 4B THERMOMETER ONLY, DISCHARGE
WB 198 LC1101-207 6/8/12B THERMOMETER ONLY, DISCHARGE
WB 198-H LC1101-307 42/62B(H) THERMOMETER ONLY, DISCHARGE
WB 198-H LC1101-207 16B(2)-124B(H) THERMOMETER ONLY, DISCHARGE
WB 199 LC1102-322 4/12B THERMOMETER ASSY, SUCTION
WB 199 LC1102-222 6/8B THERMOMETER ASSY, SUCTION
WB 199-L LC1102-222 42/62/124B(L)-16B(1) THERMOMETER ASSY, SUCTION
WB 200 LC1101-322 4/12B THERMOMETER ONLY, SUCTION
WB 200 LC1101-222 6/8B THERMOMETER ONLY, SUCTION
WB 200-L LC1101-222 42/62/124B(L)-16B(2)THERMOMETER ONLY, SUCTION
WB 201-H LC1102-222 42/62/124B(H)-16B(2) THERMOMETER ASSY, SUCTION
WB 202-H LC1101-222 42/62/124B(H)-16B(2)THERMOMETER ONLY, SUCTION
WB 203-L LC1102-204 42/62/124B(L)-16B(1) THERMOMETER ASSY, SUCTION
WB 204-L LC1101-204 42/62/124B(L)-16B(1)THERMOMETER ONLY, DISCHARGE
WB 205-A22 SLV-SX7-220V AC220V SOLENOID VALVE SX7
WB 205-D04 SLV-SX7-220V DC42V SOLENOID VALVE SX7
WB 205-A11 SLV-SX7-110V AC110V SOLENOID VALVE SX7
WB 205-D02 SLV-SX7-110V DC24V SOLENOID VALVE SX7
WB 206-A24 KF2220-124 B AC240V COIL, SOLENOID VALVE
WB 206-A22 KF2220-022 B AC220V COIL, SOLENOID VALVE
WB 206-A11 KF2220-111 B AC110V COIL, SOLENOID VALVE
WB 206-A04 KF2220-004 B AC42V COIL, SOLENOID VALVE
WB 206-A02 KF2220-002 B AC24V COIL, SOLENOID VALVE
WB 206-D04 KF2220-022 B DC42V COIL, SOLENOID VALVE
WB 206-D02 KF2220-111 B DC24V COIL, SOLENOID VALVE
WB 206-BD KF2240-SX7 BODY, SOLENOID VALVE
WB 206-BA KF2230-SX7 BONNET ASSY, SOLENOID VALVE
WB 206-PK KF2250-SX7 PACKING(SY-3A), SOLENOID VALVE
WB 206-H KF2240-SX7 HOUSING FOR SX-7, SOLENOID VALVE
WB 207 CR7150-MV1 MANUAL VALVE, UNLOADER CONTROL
WB 208 NB6000-024 4B HANGER BOLT, CRANKCASE
WB 208 NB6000-020 6/8/42/62B HANGER BOLT, CRANKCASE
WB 208 NB6000-030 12/16/124B HANGER BOLT, CRANKCASE
WB 213 KC1150-020 N4B SAFETY VALVE HI-STG
WB 213 KC1250-025 N6/8/12B(H)-N16B(1) SAFETY VALVE HI-STG
WB 213 KC1250-032 F4B(H) SAFETY VALVE HI-STG
WB 213 KC1250-040 F6/12B(H)-F16B(1) SAFETY VALVE HI-STG
WB 213 KC1250-050 F8B(H) SAFETY VALVE HI-STG
WB 213-2 KC1150-015 N16B(2) SAFETY VALVE LO-STG
WB 213-2 KC1250-025 F16B(2) SAFETY VALVE LO-STG
WB 213-L KC1110-020 N42B(L) SAFETY VALVE LO-STG
WB 213-L KC1210-025 N62B(L) SAFETY VALVE LO-STG
WB 213-L KC1210-025 N124B(L) SAFETY VALVE LO-STG
WB 213-L KC1210-032 F42B(L) SAFETY VALVE LO-STG
WB 213-L KC1210-040 F62/124B(L) SAFETY VALVE LO-STG
WB 213-H KC1150-015 N42/62/124B(H) SAFETY VALVE HI-STG
WB 213-H KC1250-025 F42/62/124B(H) SAFETY VALVE HI-STG
WB 213-I PL0023-025 N6/8/12B(H)-N16B(1) GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-I PL0023-032 F4B GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-I PL0023-040 F6/12B(H)-F16B(1) GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-I PL0023-050 F8B GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-2I PL0023-025 N16B(2) GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-LI PL0023-025 N62/124B(L) GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-LI PL0023-032 F42B(L) GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-LI PL0023-040 F62/124B(L) GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-HI PL0023-025 F42/62/124B(H) GASKET (IN), SAFETY VALVE
WB 213-O PL0023-032 N6/8/12B(H)-N16B(1) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-O PL0023-040 F4B(H) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-O PL0023-050 F6/12B(H)-F16B(1) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-O PL0021-065 F8B(H) AF-GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-2O PL0023-032 N16B(2) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-LO PL0023-032 N62/124B(L) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-LO PL0023-040 F42B(L) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-LO PL0023-050 F62/124B(L) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 213-HO PL0023-032 F42/62/124B(H) GASKET (OUT), SAFETY VALVE
WB 225 PA2401-110 42/62/124B/WB O-RING, MAIN BEARING
WB 226 PA2401-145 42/62/124B/WB O-RING, THRUST BEARING
WB 235 CR7190-1 GASKET, WATER-JACKET FLANGE
WB 236 NB1710-020 HEX-SCREW, ZINC PLATE
WB 237 CR1929-BW 4/6/8/42/62B ZINC PLATE, WC OIL COOLER 
WB 237-T CR1929-A 12/16/124B ZINC PLATE, WC OIL COOLER
WB 237-1 CR1929-B 4/6/8/42/62B ZINC PLATE, WC OIL COOLER
WB 238 CR2380-BW 4/6/8/42/62B PLUG, ZINC PLATE 
WB 239 CR1970-B 4/6/8/42/62B RUBBER PLATE, ZINC PLATE
WB 239-T CR1970-A 12/16/124B RUBBER PLATE, ZINC PLATE
WB 240 NB1710-045 4/6/8/42/62B HEX-SCREW, ZINC PLATE
WB 240-T NB1708-030 12/16/124B HEX-SCREW, ZINC PLATE
WB - VLV-OILLEVEL-CTR FLOAT VALVE ASSY FV10A
WB GA-WW WCR7121-B4 F/N4B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WB4 F/N4WB GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WW WCR7121-B6 F/N6B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WB6 F/N6WB GASKET SET - WHC/WOC 
WB GA-WW WCR7121-B8F F8B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WB8F F8WB GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WW WCR7121-B8N N8B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WB8N N8WB GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WW WCR7121-BA F/N12B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WBA F/N12WB GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WW WCR7121-BB F/N16B-F/N124B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WBB F/N16WB-F/N124WB GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WW WCR7121-B7 F/N42B-N8B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WB7 F/N42WB GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WW WCR7121-B9 F/N62B GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-WWW WCR7121-WB9 F/N62WB GASKET SET - WHC/WOC
WB GA-AD WCR7122-B4 F4B/WB GASKET SET - AHC/DXOC
WB GA-AD WCR7122-B6 F6B/WB GASKET SET - AHC/DXOC
WB GA-AD WCR7122-B8F F8B/WB GASKET SET - AHC/DXOC
WB GA-AD WCR7122-BA F12B/WB GASKET SET - AHC/DXOC
WB GA-AD WCR7122-BB F16B/WB-F124B/WB GASKET SET - AHC/DXOC
WB GA-AD WCR7122-B7 F42B/WB GASKET SET - AHC/DXOC
WB GA-AD WCR7122-B9 F62B/WB GASKET SET - AHC/DXOC
WB GA-AW WCR7123-WB4 F4B/WB GASKET SET - AHC/WOC
WB GA-AW WCR7123-WB6 F6B/WB GASKET SET - AHC/WOC
WB GA-AW WCR7123-WB8F F8B/WB GASKET SET - AHC/WOC
WB GA-AW WCR7123-WBA F12B/WB GASKET SET - AHC/WOC
WB GA-AW WCR7123-WBB F16-124B/WB GASKET SET - AHC/WOC
WB GA-AW WCR7123-WB7 F42B/WB GASKET SET - AHC/WOC
WB GA-AW WCR7123-WB9 F62B/WB GASKET SET - AHC/WOC
WB OR-BN WCR7109-NB4 4-6-8B/WB O-RING SET (BUNA-N)
WB OR-BN WCR7109-NBA 12-16B/WB O-RING SET (BUNA-N)
WB OR-BN WCR7109-NB6 42-62B/WB O-RING SET (BUNA-N)
WB OR-BN WCR7109-NBB 124B/WB  O-RING SET (BUNA-N)
 
   
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
   
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..  
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m.. This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 725x544.
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
   
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
   
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
   
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
   
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
   
CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH HUỲNH GIA PHÁT
009A C/c Sơn Kỳ, Đường CC2, Phường  Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP HCM
DĐ:   0913.122.300        
DĐ:   0913.122.300        
  Email : phuonghhp@gmail.com
 
 
Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
1 Phụ tùng máy nén MYCOM wa,wb, b,a, m..
Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Copyright © 2006 - RongBay.com
Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 17/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TDĐT cấp ngày 19/11/2010
Giấy chứng nhận đầu tư số: 011032001130 do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cấp ngày 23 tháng 03 năm 2011

Tầng 16, 17, 18 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Lienhe@rongbay.com     cskh.rongbay.     04 39743410 (Ext: 495 / 496 / 497). Fax: 04 39743413