Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam 20030742 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Nội thất Nhà, Văn phòng
Tìm kiếm
Đăng tin
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đăng nhập sử dụng:     Google Yahoo
Bạn đang xem

Nội thất Nhà, Văn phòng

Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

Mua quyền ưu tiên cho tin
Liên hệ
0908381877
Đăng lúc: 16:38 | 11/03/2013 - TP HCM
Gửi tin nhắn
Đã xem: 1.066
Mã Tin: 20030742
Cú pháp SMS
Than phiền
Nội dung

SALONG PHÒNG KHÁCH
CẬP NHẬT THÁNG 7 - 2014
:
HOT :
SALONG TRUYỆN SÁU MÓN GỖ CẨM CHỈ :
CỘT 10 ĐỤC ĐÀO : GIÁ 30.000.000
CỘT 12 ĐỤC ĐÀO : GIÁ 38.000.000
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
CỘT 12 ĐỤC CHIM HỒNG GIÁ : 38.000.000
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
SALONG NAN TAY QUẬN : ( mẫu mới )
1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 1 đôn gỗ tràm mặt hồng đào : giá 6.500.000
sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
SALONG MAI :

9_ Salong mai bướm 5 món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 1 đôn bàn ) gỗ tràm mặt hồng đào: giá 6 triệu 500 ( mai lớn )
giá 5.500.000 ( mai nhỏ )
sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
BÀN GHẾ ĂN
:
* bộ bàn ăn 6 ghế gỗ tràm mặt hồng đào : giá 6 triệu 800
* bộ bàn ăn 8 ghế gỗ tràm mặt hồng đào : giá 8 triệu
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

SALONG TRUYỆN :
1_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ gõ :
*cột 10 mặt bao lam : giá 23 triệu ( cột 12 thêm 8t triệu )
*cột 10 mặt liền dầy 2 phân : giá 26 triệu 500 ( cột 12 thêm 10 triệu )
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
*cột 10 mặt liền dầy 2 phân đục dơi kim tiền : giá 27 triệu
*cột 12 mặt liền dầy 2 phân đục dơi kim tiền : giá 37 triệu
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
*cột 10 mặt dầy 2 phân đục nghê : giá 28 triệu
*CỘT 12 : GIÁ 38 TRIỆU
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
* SALONG TRUYỆN CỘT 12 SÁU MÓN LÂNTRÀNG HẠT:GIÁ 39.000.000
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

* SALONG TRUYỆN CỘT 12 SÁU MÓN LÂN ĐỈNH ( ĐỤC TÓ RỒNG ) : GIÁ 41.000.000
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
2_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ sơn huyết :
*cột 10 mặt bao lam đục đào : giá 17 triệu 500 ( cột 12 thêm 6 triệu )
CỘT 14 GIÁ 40.000.000
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
*cột 10 mặt bao lam đục trúc : giá 19 triệu 500 ( cột 12 thêm 7 triệu )
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
hàng mộc chưa sơn :

Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

*cột 10 mặt bao lam đục dơi kim tiền : giá 18 triệu
*cột 12 mặt bao lam đục dơi kim tiền : giá 25 triệu
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
* cột 10 đục lân ( nghê ) : giá 18.500.000
* cột 12 đục lân ( nghê ) : giá 25.500.000
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
3_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ hương :
*cột 10 mặt bao lam đục đào : giá 24 triệu ( cột 12 thêm 8 triệu )
*cột 10 mặt bao lam đục chim hồng : giá 31 triệu ( cột 12 thêm 9 triệu )
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
*cột 12 sáu món đục lân đỉnh : giá 38.000.000
hàng mộc chưa sơn :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam


4_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ căm xe mặt gõ :
*cột 10 mặt liền nguyên miếng : giá 17 triệu ( cột 12 thêm 7 triệu )
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

5_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ tràm mặt hồng đào :
*cột 10 mặt liền nguyên miếng : giá 6 triệu 800 ( cột 12 thêm 3 triệu 200 )
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

salong mai bướm gỗ căm xe mặt gõ :
giá 16 triệu 500
hàng sơn thành phẩm :

Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
SALONG TRĂNG THIÊN HỒNG :
10_Salong trăng thiên hồng 5 món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 1 đôn bàn ) gỗ căm xe mặt gõ: giá 16 triệu 500
hàng sơn thành phẩm :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

tủ ti vi gỗ gụ : giá 14.000.000
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
HÀNG THỜ CÚNG , PHONG THỦY , TƯỢNG GỖ CÁC LOẠI :

ĐỒ THỜ CÚNG , PHONG THỦY :
*LỤC BÌNH GỖ XÀ CỪ CHẠM TỨ LINH :
CAO 1M : GIÁ 4.000.000 / 1 CẶP
CAO 1M2 : GIÁ 5.500.000 / 1 CẶP
CAO 1M4 : GIÁ 6.500.000 / 1 CẶP
CAO 1M6 : GIÁ 9.000.000 / 1 CẶP
CAO 1M8 : GIÁ 12.500.000 / 1 CẶP
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
bàn thờ ông địa :
( gõ đỏ )
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

40 bằng : 1.400.000 vnd
40 ngói : 1.700.000 vnd
50 bằng : 2.000.000 vnd
50 ngói : 2.200.000 vnd
60 bằng : 2.450.000 vnd
60 ngói : 2.700.000 vnd
70 bằng : 2.950.000 vnd
70 ngói : 3.200.000 vnd
80 bằng : 3.200.000 vnd

80 ngói : 3.600.000 vnd
BÀN THỜ ÔNG ĐỊA GỖ HƯƠNG :


Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
50 bằng : 1.900.000 vnd

BÀN THỜ ÔNG ĐỊA GỖ TRÀM :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
50 BẰNG : 1.250.000
50 NGÓI : 1.350.000
60 BẰNG : 1.300.000
60 NGÓI : 1.400.000

DI LẶC DÂNG VÀNG LỚN : GIÁ 1.900.000
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

TAM ĐA 35 : GIÁ 1.050.000 / 1 BỘ

Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

TAM ĐA 45 : GIÁ 1.600.000/ 1 BỘ :
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
TAM ĐA 60 : GIÁ 3.500.000
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
tam đa 70 : giá 4.700.000 gỗ pomu nguyên khối to vật vã

Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

THẦN TÀI THỔ ĐỊA : GIÁ 600K / 1 CẶP
DI LẶC BƯNG VÀNG : GIÁ 800K
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
* DI LẶC GÁNH ĐÀO : GIÁ 1.000.000
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam

* ngựa : gỗ xà cừ cao 50 giá 800k/1 , cao 60 giá 1t2/1
Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam
tủ thờ 6 chân căm xe :
giá 6t2

Kích thước : ngang 1m4 , cao 1m58 , sâu 50


Thanh lý salon gỗ giá rẻ nhất việt nam


quý khách có nhu cầu xin liên hệ :
DC : 193T khu phố 8 - phường LONG BÌNH - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
ĐT-0908381877 mr TIẾN
mail - tangoctuyen@yahoo.com
tangoctuyen1983@gmail.com
FACEBOOK : https://www.facebook.com/tuyen.tangoc?ref=tn_tnmn
yahoo tư vấn trực tuyến :
tangoctuyen

 

Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Copyright © 2006 - RongBay.com
Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 17/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TDĐT cấp ngày 19/11/2010
Giấy chứng nhận đầu tư số: 011032001130 do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cấp ngày 23 tháng 03 năm 2011

Tầng 16, 17, 18 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Lienhe@rongbay.com     cskh.rongbay.     04 39743410 (Ext: 495 / 496 / 497). Fax: 04 39743413