có bán Micro chất lượng cao, giá cả hợp lý, giao hàng tận nơi 0983570684 5995320 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Điện tử, Kỹ thuật số
Tìm kiếm
Đăng tin
Bạn đang xem

Điện tử, Kỹ thuật số

Có bán Micro chất lượng cao, giá cả hợp lý, giao hàng tận nơi 0983570684

Mua quyền ưu tiên cho tin
Khách vãng lai
Đăng lúc: 10:16 | 27/04/2009
Đăng tại: TP HCM
Đã xem: 2.569
Mã Tin: 5995320
Cú pháp SMS
Nội dung

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0983570684

email: thevietquyen@yahoo.com.vn

BẢNG GIÁ  MICRO

HÃNG SHURE

STT MODEL DIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ C
1 PG 58 Có dây - Loại  I 59.8 usd
2 PG 48 Có dây - Loại  I 36.4 usd
3 PG 58 Có dây - Loại  II  (China) 468.000 đ
4 SM 58 Có dây - Loại  I  (Mexico) -  Micro dành cho Ca sĩ 123.5 usd
5 SM 57 Có dây - Loại  I  (Mexico) -  Micro dành cho Nhạc cụ 149.5 usd
6 BG 6.1 Có dây (Micro dành cho Nhạc cụ , Trống tom) - Mexico 123.5 usd
7 PG DM K4 Micro s ử dụng cho trống 390 usd
8 PG DM K6 Micro s ử dụng cho trống 611 usd
9 EZB Micro để bàn  (Mexico) 234 usd
10 MX 393/ C Micro để bàn  (Mexico) 325 usd
11 MX 412 D Micro để bàn  (Mexico) 383.5 usd
12 MX 418 D Micro để bàn  (Mexico) 383.5 usd
13 PG 24E/ PG 58 Micro không dây UHF, chuyển được tầng số  -  USA 408 usd
STT MODEL DIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ B
14 PGX  24E/ 58 Micro không dây UHF, chuyển được tầng số  -  USA 480 usd
15 SLX 24/ 5M 58 Micro không dây UHF, chuyển được tầng số  -  USA 744 usd
16 SLX 24/ Beta 58 Micro không dây UHF, chuyển được tầng số  -  USA 816 usd
17 SLX 24/ Beta 87 Micro không dây UHF, chuyển được tầng số  -  USA 912 usd
18 ETPD/ WH30 Head Set – VHF  (Mexico) 516 usd
19 PG 14/ 85 Cài áo - UHF 5952 usd
20 PG 14/ WH 30 Head Set – UHF  (Mexico) 648 usd
STT MODEL DIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ      C ( V.H )
MICRO DÂY
1 SM 58tw 390.000 đ
2 SM 58 Mexico 156 usd
3 Beta 58 tw 650.000 đ
4 Beta 58 tw Mexico
5 Beta 57 tw 650.000 đ
6 Beta 87 tw 2.080.000 đ
7 PG 58 tw 390.000 đ
8 8700 T.H 416.000 đ
9 PG 48 T.H 715.000 đ
10 PG 58 T.H 1.144.000 đ
KHÔNG DÂY
11 UT4/ SM 58 China 1.430.000 đ
12 UT242/ SM 58 China (Bô 2 cái) 2.340.000 đ
13 UT 4 Cài Áo – Chi na 1.950.000 đ
14 UT 4/ Beta 58 China 1.560.000 đ
15 PGX24/ SM 58 USA / China 585 usd
16 PGX24/Beta 58 USA / China 650 usd
17 PGX24/SM 5 / Beta 58 China 3.250.000 đ
18 SLX24/ SM 58 3.640.000 đ
19 LX – 88II China (Bô 2 cái) 2.080.000 đ

MICRO HỘI HỌP

STT MODEL DIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ C (V.H)
1 SENHEISER E 828 390.000 đ
2 SENHEISER E 822 390.000 đ
3 AUDIO-TECHNICA –X5 520.000 đ
4 Micro CỔ NGỖNG CM 1100 520.000 đ
5 Micro Trống DMS – 7B 1 Kick Drum, 2 Tom, 2 Snare, 2 Symbals 5.850.000 đ
6 Micro Chủ toạ BD – 900C 143 usd
7 Micro Đại biểu BD – 900D 130 usd

HÃNG EV (T.H)

STT MODEL DIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ C
THIẾT BỊ HỘI THẢO
1 FB – 708 Micro phỏng vấn, Cần Mic dài, bắt xa : 1.5V – 45dB 2.990.000 đ
2 FB – 706 Micro cho Ca đoàn, Cần Mic dài, bắt xa : 1.5V – 38dB 2.730.000 đ
3 E – 3000D Micro thành viên 1.144.000 đ
4 E – 3000C Micro chủ tịch 1.235.000 đ
5 E – 3000M Bộ điều khiển trung tâm kết nối được 70 Micro 3.120.000 đ
6 E - 10 Cáp mở rộng 10m (Sợi) 1.001.000 đ
MICRO DÂY
7 Co 11 182.000 đ
8 SR – 795 Cổ cong để bàn 429.000 đ
MICRO KHÔNG DÂY
9 VHF , L -  11 1 Mic 663.000 đ
10 VHF, R - 110 2 Mic 1.430.000 đ
11 VHF, D - 6200 2 Mic 1.495.000 đ
12 UHF, R - 800 2 Mic 1.950.000 đ
13 UHF, R - 2800 2 Mic, 16 tần số 2.795.000 đ

HÃNG EKARS (T.H)

STT MODEL DIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ C
THIẾT BỊ HỘI THẢO
1 D – 250 Micro thành viên 1.144.000 đ
2 C – 250 Micro chủ tịch 1.235.000 đ
3 M - 250 Bộ điều khiển trung tâm kết nối được 50 Micro 1.820.000 đ
4 D – 700 Micro thành viên có loa 1W trên Mic 1.820.000 đ
5 C - 700 Micro chủ tịch có loa 1W trên Mic 1.950.000 đ
6 MG - 10 Cáp mở rộng 10m (Sợi) 1.144.000 đ
MICRO DÂY
7 P - 10 Korea 390.000 đ
8 P - 10 2 Mic trong 1 hộp nhôm - China 520.000 đ
MICRO KHÔNG DÂY
9 VHF EK - 770 2 Mic 1.430.000 đ
10 UHF EK - 888 2 Mic, 100 tần số, 1 bộ  sạc Pin, Pin sử dụng 10 giờ 4.160.000 đ

HÃNG TOA

STT MODEL DIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ B
MICRO DÂY
1 DM - 1100 Micro điện động (InDo) 490.000 đ
2 DM - 1200 Micro điện động (Phi) 1.029.000 đ
3 DM - 1300 Micro điện động (Japan) 1.552.000 đ
4 DM - 1400 Micro điện động (Japan) 3.072.000 đ
5 DM - 1500 Micro điện động (Japan) 3.564.000 đ
6 DM - 1600 Micro điện động (Japan) 4.926.000 đ
MICRO THÔNG BÁO
7 EC – 100M Micro thông báo có nhạc  ((Japan) 2.415.000 đ
8 PM - 120 Micro thông báo  (Japan) 633.000 đ
9 PM – 20EV Micro thông báo  (Taiwan) 6.956.000 đ
10 PM - 660 Micro thông báo  (Japan) 792.000 đ
11 PM – 660D Micro thông báo  (Japan) 910.000 đ
12 RM - 1100 Micro thông báo  (Japan) 11.378.000 đ
13 RM - 1200 Micro thông báo  (Japan) 12.183.000 đ
14 RM – 200 M Micro thông báo   (Taiwan) 5.174.000 đ
15 RM - 210 Micro thông báo (mở rộng)  (Taiwan) 3.392.000 đ
16 VR - 1005 Micro thông báo  (Japan) 10.045.000 đ
17 VR - 1010 Micro thông báo  (Japan) 11.624.000 đ
18 EV – 20R Modul phát thong báo   (Taiwan) 10.797.000 đ
19 RU - 2001 Bộ điều khiển Micro PM – 660  (Japan) 1.663.000 đ
20 RU - 2002 Bộ điều khiển Micro PM – 660D  (Japan) 2.521.000 đ
THIẾT BỊ HỘI THẢO
21 TS – 700ER Tăng âm trung tâm  (Taiwan) 11.906.000 đ
22 TS - 701 Máy Chủ tịch  (Taiwan) 5.900.000 đ
23 TS - 702 Máy đại biểu  (Taiwan) 5.346.000 đ
24 YR - 700 Dây cáp hội thảo  (Taiwan) 1.808.000 đ
25 N - 7090 Cần Micro TS – 701 + TS – 702 (Taiwan) 541.000 đ
26 HN-TS-900CE Tăng âm trung tâm  (Japan) 25.432.000 đ
27 TS – 901Y Máy Chủ tịch  (Japan) 10.296.000 đ
28 TS – 902Y Máy đại biểu   (Japan) 9.504.000 đ
29 TS - 904 Micro cổ ngỗng loại dài   (Japan) 2.376.000 đ
30 TS - 905 Bộ dẫn truyền tín hiệu   (Japan) 9.504.000 đ
31 YW - 1024 Ổ đầu nối tín hiệu hồng ngoại  (Japan) 3.036.000 đ
32 HN-BC-900 Bộ sạc Pin cho máy Hội thảo   (Japan) 19.668.000 đ
33 BP - 900 Pin Litiun-ion cho máy Hội thảo   (Japan) 2.178.000 đ
THIẾT BỊ PHIÊN DỊCH
34 YP – M101 Micro Cài áo   (Taiwan) 607.200. đ
35 YP – M301 Micro Cài đầu   (Taiwan) 1.782.000 đ
36 WM - 2100 Khuyếch đại Micro phiên dịch  (Taiwan) 5.148.000 đ
37 WM – 2100+YP-M101 Micro không dây phiên dịch cài áo (Taiwan) 5.742.000 đ
38 WM - 2110 Khuyếch đại Micro không dây phiên dịch để bàn  (Taiwan) 5.940 000 đ
39 WT - 2100 Khối thu không dây phiên dịch  (Taiwan) 4.158.000 đ
40 YP – E401 Tai nghe phiên dịch  (Taiwan) 607.000 đ
MICRO KHÔNG DÂY
41 WM - 3220 Micro không dây VHF cầm tay  (Taiwan) 2.310.000 đ
42 WM - 3310 Micro không dây VHF cài áo  (Taiwan) 1.782.000 đ
43 WM - 4200 Micro không dây UHF cầm tay  (Taiwan) 3.353.000 đ
44 WM - 4210 Micro không dây UHF cầm tay (Taiwan) 2.323.000 đ
45 WM - 4220 Micro không dây UHF cầm tay  (Taiwan) 2.323.000 đ
46 WM - 4300 Micro không dây UHF cài áo  (Taiwan) 3.894.000 đ
47 WM - 5220 Micro không dây UHF cầm tay  (Taiwan) 3.088.000 đ
48 WM - 5320 Micro không dây UHF cài áo  (Taiwan) 2.613.000 đ
49 WM – 5320 H Micro không dây UHF cài đầu  (Taiwan) 3.748.000 đ
50 WT -  3810 Khối thu không dây VHF  (Taiwan) 2.574.000 đ
51 WT -  4800 Khối thu không dây UHF  (Taiwan) 4.673.000 đ
52 WT - 4820 Khối tiền khuyếch đại  (Taiwan) 2.376.000 đ
53 WT - 5800 Khối thu không dây UHF  (Taiwan) 6.085.000 đ
54 WT - 5805 Khối thu không dây UHF  (Taiwan) 4.990.000 đ
55 WT - 5810 Khối thu không dây UHF  (Taiwan) 3.564.000 đ
56 WTU - 4800 Hộp thu không dây UHF  (Taiwan) 2.732.000 đ
57 100 -01 -276 Đầu micro cho micro cài áo 475.000 đ
58 G - 2640 Kẹp Micro cài áo 119.000 đ
59

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0983570684

email: thevietquyen@yahoo.com.vn

Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Copyright © 2006 - RongBay.com
Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 17/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TDĐT cấp ngày 19/11/2010
Giấy chứng nhận đầu tư số: 011032001130 do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cấp ngày 23 tháng 03 năm 2011

Tầng 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Lienhe@rongbay.com     cskh.rongbay.     04 73095555 (Ext: 495 / 496 / 497). Fax: 04 39743413