Mua bán biệt thự liền kề, nhà biệt thự đẹp giá rẻ, tại Thanh Hoá | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Về Rồng Bay
0
Array
(
  [0] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1425178827
      [ad_date_updated] => 1484883213
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán đất Mb Đông Vệ 5, của công ty Hợp Lực, P .Đông Vệ, Tp Thanh Hóa.
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1217503
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 24343667
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-dat-Mb-Dong-Ve-5-cua-cong-ty-Hop-Luc-P-Dong-Ve-Tp-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-dat-Mb-Dong-Ve-5-cua-cong-ty-Hop-Luc-P-Dong-Ve-Tp-Thanh-Hoa-c15-raovat-24343667.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => vuquangluong98@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1217503
      [name] => vuquangluong98@gmail.com
      [user_email] => vuquangluong98@gmail.com
    )

  [1] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1397096307
      [ad_date_updated] => 1488182221
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán lô đất đường NGÔ QUYỀN - P.Điện Biên - TP Thanh Hóa Tell: 0913.590.145
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 2 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1241510
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22698219
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-dat-duong-NGO-QUYEN-P-Dien-Bien-TP-Thanh-Hoa-Tell-0913-590-145
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-dat-duong-NGO-QUYEN-P-Dien-Bien-TP-Thanh-Hoa-Tell-0913-590-145-c15-raovat-22698219.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => diepvan131@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1241510
      [name] => diepvan131@gmail.com
      [user_email] => diepvan131@gmail.com
    )

  [2] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1397011882
      [ad_date_updated] => 1484645071
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán nhà xây thô đầu ve LK 21 Đô Thị Đông Sơn Tell: 0913.590.145 - Hoàng Yến
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 2 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1241510
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22693240
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-nha-xay-tho-dau-ve-LK-21-Do-Thi-Dong-Son-Tell-0913-590-145-Hoang-Yen
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-nha-xay-tho-dau-ve-LK-21-Do-Thi-Dong-Son-Tell-0913-590-145-Hoang-Yen-c15-raovat-22693240.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => diepvan131@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1241510
      [name] => diepvan131@gmail.com
      [user_email] => diepvan131@gmail.com
    )

  [3] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1472891872
      [ad_date_updated] => 1494403972
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán 2 lô đất liền nhau trục đường đôi khu đô thị mới Đông Sơn
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 985852
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 26417906
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-2-lo-dat-lien-nhau-truc-duong-doi-khu-do-thi-moi-Dong-Son
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-2-lo-dat-lien-nhau-truc-duong-doi-khu-do-thi-moi-Dong-Son-c15-raovat-26417906.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => nguyễn thi yến
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 985852
      [name] => nguyễn thi yến
      [user_email] => bdsvietchung@gmail.com
    )

  [4] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1392018677
      [ad_date_updated] => 1484642906
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán móng nhà đường Lê Vãn, P.Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1301180
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22279486
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-mong-nha-duong-Le-Van-P-Lam-Son-TP-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-mong-nha-duong-Le-Van-P-Lam-Son-TP-Thanh-Hoa-c15-raovat-22279486.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => batdongsan455@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1301180
      [name] => batdongsan455@gmail.com
      [user_email] => batdongsan455@gmail.com
    )

  [5] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => a:2:{s:6:"folder";s:27:"/up_new/2013/08/27/1150908/";s:8:"filename";s:25:"201308162400_sam_1311.jpg";}
      [ad_create_date] => 1374196051
      [ad_date_updated] => 1492570851
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán đất mặt bằng 1413 đại lô đông tây Có các hướng NAM - BẮC Diện tích:5x18 90m2 Mặt đường đôi
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0916452526
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1150908
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21047347
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-dat-mat-bang-1413-dai-lo-dong-tay-Co-cac-huong-NAM-BAC-Dien-tich-5x18-90m2-Mat-duong-doi
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-dat-mat-bang-1413-dai-lo-dong-tay-Co-cac-huong-NAM-BAC-Dien-tich-5x18-90m2-Mat-duong-doi-c15-raovat-21047347.html
      [image_yes_no] => Cần bán đất mặt bằng 1413 đại lô đông tây Có các hướng NAM - BẮC Diện tích:5x18 90m2 Mặt đường đôi
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => hoatuantu.bds16@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1150908
      [name] => hoatuantu.bds16@gmail.com
      [user_email] => hoatuantu.bds16@gmail.com
    )

  [6] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => a:2:{s:6:"folder";s:27:"/up_new/2013/08/27/1150907/";s:8:"filename";s:25:"201308160625_sam_1213.jpg";}
      [ad_create_date] => 1374197151
      [ad_date_updated] => 1492570630
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất MB Đông Á ,P .Đông Thọ , TPTH Vị trí : Sau bệnh viện Hợp Lực , gần Hội quán Hoa Viên
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0916452526
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1150907
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21047516
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-MB-Dong-A-P-Dong-Tho-TPTH-Vi-tri-Sau-benh-vien-Hop-Luc-gan-Hoi-quan-Hoa-Vien
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-MB-Dong-A-P-Dong-Tho-TPTH-Vi-tri-Sau-benh-vien-Hop-Luc-gan-Hoi-quan-Hoa-Vien-c15-raovat-21047516.html
      [image_yes_no] => Bán đất MB Đông Á ,P .Đông Thọ , TPTH Vị trí : Sau bệnh viện Hợp Lực , gần Hội quán Hoa Viên
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => hoatuantu.bds15@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1150907
      [name] => hoatuantu.bds15@gmail.com
      [user_email] => hoatuantu.bds15@gmail.com
    )

  [7] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1495418829
      [ad_date_updated] => 1495418829
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán nhà xây thô 3,5 tầng BIỆT THỰ khu đô thị mới Đông Sơn - sổ đỏ chính chủ
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 2 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1392355
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 27530384
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-nha-xay-tho-3-5-tang-BIET-THU-khu-do-thi-moi-Dong-Son-so-do-chinh-chu
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-nha-xay-tho-3-5-tang-BIET-THU-khu-do-thi-moi-Dong-Son-so-do-chinh-chu-c15-raovat-27530384.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Bé Tôm
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392355
      [name] => Bé Tôm
      [user_email] => betom1467@gmail.com
    )

  [8] => Array
    (
      [ad_id] => 27417721
      [ad_vip] => 0
      [id_cities] => 60
      [ad_date] => 23/05
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_description] => Bán đất chính chủ đường 7,5m sau KS Mường Thanh - Thanh Hóa, phường Đông Vệ, khu dân cư có...
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_title] => Bán đất mặt bằng 530 sau khách sạn Mường Thanh - Thanh Hóa
      [buy_safe] => 13
      [ad_id_subcat] => 626
      [ad_owner] => 0
      [ad_cat_id] => 15
      [id_districs] => 0
      [ad_views] => 61
      [ad_id_pcat] => 0
      [field_extra] => Array
        (
          [user_number_code] => 0123456789
          [user_number_email] => abc@gmail.com
          [user_number_email_p] => abc@gmail.com
        )

      [ad_mobile] => 0905201966
      [sponsor] => 1
      [url_buy] => http://rongbay.com/buy_vip_new.html?catid=15&ad_id_subcat=626&type=1
      [ad_renew] => 345
      [title] => Bán đất mặt bằng 530 sau khách sạn Mường Thanh - Thanh Hóa
      [is_pack] => 1
      [des] => Bán đất chính chủ đường 7,5m sau KS Mường Thanh - Thanh Hóa, phường Đông Vệ, khu dân cư có hạ tầng hòan chỉnh. Diện tích 90 (m2), hướng Đông Bắc. Giá: 1,2 tỷ có thương lượng cho người thiện chí mua. Liên hệ anh Giao, số đt: 0905 201...
      [rbname] => Ban-dat-mat-bang-530-sau-khach-san-Muong-Thanh-Thanh-Hoa
      [link] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-mat-bang-530-sau-khach-san-Muong-Thanh-Th-c15-raovat-27417721.html
      [city] => Thanh Hoá
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-mat-bang-530-sau-khach-san-Muong-Thanh-Thanh-Hoa-c15-raovat-27417721.html
      [item_id] => 27417721
      [position] => 1
      [count] => 1
      [buy_sponsor] => 1
      [class_bg] => Odd
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [user_name] => Khách vãng lai
      [user_status] => Cá nhân
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 0
      [name] => Khách vãng lai
      [user_email] => 
    )

  [9] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1415670603
      [ad_date_updated] => 1491211028
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán lô đất Ngoại Giao MB An Phú Hưng - Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392325
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23876512
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-dat-Ngoai-Giao-MB-An-Phu-Hung-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-dat-Ngoai-Giao-MB-An-Phu-Hung-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa-c15-raovat-23876512.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Bé CoCa
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392325
      [name] => Bé CoCa
      [user_email] => becoca19@gmail.com
    )

  [10] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1415671127
      [ad_date_updated] => 1492832525
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán 2 Lô MÓNG MB 1821. P Quảng Thắng. TP Thanh Hoá LH: 0913.590.145
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392325
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23876612
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-2-Lo-MONG-MB-1821-P-Quang-Thang-TP-Thanh-Hoa-LH-0913-590-145
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-2-Lo-MONG-MB-1821-P-Quang-Thang-TP-Thanh-Hoa-LH-0913-590-145-c15-raovat-23876612.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Bé CoCa
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392325
      [name] => Bé CoCa
      [user_email] => becoca19@gmail.com
    )

  [11] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1415524590
      [ad_date_updated] => 1492832742
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán đất nền LK 23 Tây Bắc Khu Đô Thị Đông Sơn, An Hoạch.
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392325
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23869861
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-dat-nen-LK-23-Tay-Bac-Khu-Do-Thi-Dong-Son-An-Hoach
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-dat-nen-LK-23-Tay-Bac-Khu-Do-Thi-Dong-Son-An-Hoach-c15-raovat-23869861.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Bé CoCa
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392325
      [name] => Bé CoCa
      [user_email] => becoca19@gmail.com
    )

  [12] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1415672247
      [ad_date_updated] => 1494404956
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán nhà xây thô 5 tầng phố thương mại Phan Chu Trinh - liên hệ: 0913 590 145
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392338
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23876842
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-nha-xay-tho-5-tang-pho-thuong-mai-Phan-Chu-Trinh-lien-he-0913-590-145
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-nha-xay-tho-5-tang-pho-thuong-mai-Phan-Chu-Trinh-lien-he-0913-590-145-c15-raovat-23876842.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Bé Bánh Đa
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392338
      [name] => Bé Bánh Đa
      [user_email] => embebanhda@gmail.com
    )

  [13] => Array
    (
      [ad_date] => 23/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1415673255
      [ad_date_updated] => 1484645279
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất biệt thự MB Quảng Long bên cạnh siêu thị Big C
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 2 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392338
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23877025
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-biet-thu-MB-Quang-Long-ben-canh-sieu-thi-Big-C
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-biet-thu-MB-Quang-Long-ben-canh-sieu-thi-Big-C-c15-raovat-23877025.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Bé Bánh Đa
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392338
      [name] => Bé Bánh Đa
      [user_email] => embebanhda@gmail.com
    )

  [14] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1409278531
      [ad_date_updated] => 1409278531
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất mb 530 ngã ba voi , hướng đông nam diện tích 90m
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0945548778
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1376191
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23509988
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-mb-530-nga-ba-voi-huong-dong-nam-dien-tich-90m
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-mb-530-nga-ba-voi-huong-dong-nam-dien-tich-90m-c15-raovat-23509988.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => thanh37benly@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1376191
      [name] => thanh37benly@gmail.com
      [user_email] => thanh37benly@gmail.com
    )

  [15] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1489914205
      [ad_date_updated] => 1489914205
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất MB 530, TP Thanh Hóa, hướng Đông Bắc giá 900tr
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0945548778
      [ad_owner] => 1376191
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 27356913
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-MB-530-TP-Thanh-Hoa-huong-Dong-Bac-gia-900tr
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-MB-530-TP-Thanh-Hoa-huong-Dong-Bac-gia-900tr-c15-raovat-27356913.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => thanh37benly@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1376191
      [name] => thanh37benly@gmail.com
      [user_email] => thanh37benly@gmail.com
    )

  [16] => Array
    (
      [ad_id] => 26011782
      [ad_vip] => 0
      [id_cities] => 1
      [ad_date] => 11/05
      [ad_has_picture] => a:2:{s:6:"folder";s:30:"/rb_up_new/2016/05/04/1463570/";s:8:"filename";s:30:"201605092556_ph___i_c___nh.jpg";}
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_description] => *Thông tin dự ánPhân phối độc quyền - Giá gốc chủ đầu tư – Chuẩn bị mở bán đợt 1Tên...
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_title] => 7/5- Mở bán và Khai trương nhà mẫu Chung cư New space Giang Biên .
      [buy_safe] => 0
      [ad_id_subcat] => 5
      [ad_owner] => 1463570
      [ad_cat_id] => 15
      [id_districs] => 75
      [ad_views] => 30
      [ad_id_pcat] => 0
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0903222591
      [super_vip] => 1
      [rbname] => 7-5-Mo-ban-va-Khai-truong-nha-mau-Chung-cu-New-space-Giang-Bien
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Ha-Noi/7-5-Mo-ban-va-Khai-truong-nha-mau-Chung-cu-New-space-Giang-Bien-c15-raovat-26011782.html
      [image_yes_no] => 7/5- Mở bán và Khai trương nhà mẫu Chung cư New space Giang Biên .
      [is_save] => 0
      [city] => Hà Nội
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [user_name] => nga.dxmb@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1463570
      [name] => nga.dxmb@gmail.com
      [user_email] => nga.dxmb@gmail.com
    )

  [17] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1384179236
      [ad_date_updated] => 1493212265
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất MBQH 2000 Phường Phú Sơn TP Thanh hóa, Hướng Tây
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1274988
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21814221
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-MBQH-2000-Phuong-Phu-Son-TP-Thanh-hoa-Huong-Tay
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-MBQH-2000-Phuong-Phu-Son-TP-Thanh-hoa-Huong-Tay-c15-raovat-21814221.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds05@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1274988
      [name] => VinhBao.bds05@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds05@gmail.com
    )

  [18] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1384178956
      [ad_date_updated] => 1493211747
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán gấp lô đất MBQH Khu Đô Thi An Phú Hưng Phường Đông Hương TP Thanh Hóa Hướng Bắc
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1274988
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21814205
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-gap-lo-dat-MBQH-Khu-Do-Thi-An-Phu-Hung-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa-Huong-Bac
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-gap-lo-dat-MBQH-Khu-Do-Thi-An-Phu-Hung-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa-Huong-Bac-c15-raovat-21814205.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds05@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1274988
      [name] => VinhBao.bds05@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds05@gmail.com
    )

  [19] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1384172057
      [ad_date_updated] => 1494685863
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất MB 790 Phường Đông Vệ TP Thanh Hóa. 2 lô liền nhau . Hướng Chính Nam
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 01234665888
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1274953
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21813721
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-MB-790-Phuong-Dong-Ve-TP-Thanh-Hoa-2-lo-lien-nhau-Huong-Chinh-Nam
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-MB-790-Phuong-Dong-Ve-TP-Thanh-Hoa-2-lo-lien-nhau-Huong-Chinh-Nam-c15-raovat-21813721.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds04@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1274953
      [name] => VinhBao.bds04@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds04@gmail.com
    )

  [20] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1384171753
      [ad_date_updated] => 1494849703
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất Biệt thự MB 1876 Phường Đông Hướng TP Thanh Hóa Lô đầu ve
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1274953
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21813704
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-Biet-thu-MB-1876-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa-Lo-dau-ve
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-Biet-thu-MB-1876-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa-Lo-dau-ve-c15-raovat-21813704.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds04@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1274953
      [name] => VinhBao.bds04@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds04@gmail.com
    )

  [21] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => a:2:{s:6:"folder";s:30:"/rb_up_new/2016/01/20/1274953/";s:8:"filename";s:30:"201601092127_lo_go_ban_dat.jpg";}
      [ad_create_date] => 1384172424
      [ad_date_updated] => 1473748013
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán lô đất MB Sơ Tài Chính Phường Đông Hương TP Thanh Hóa, Hướng Đông
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1274953
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21813741
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-dat-MB-So-Tai-Chinh-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa-Huong-Dong
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-dat-MB-So-Tai-Chinh-Phuong-Dong-Huong-TP-Thanh-Hoa-Huong-Dong-c15-raovat-21813741.html
      [image_yes_no] => Bán lô đất MB Sơ Tài Chính Phường Đông Hương TP Thanh Hóa, Hướng Đông
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds04@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1274953
      [name] => VinhBao.bds04@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds04@gmail.com
    )

  [22] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1384090387
      [ad_date_updated] => 1493210915
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán gấp lô đất cổng trường Chính Trị Tỉnh Thanh hóa Hướng Đông Bắc
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 01234665888
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1274531
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21807006
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-gap-lo-dat-cong-truong-Chinh-Tri-Tinh-Thanh-hoa-Huong-Dong-Bac
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-gap-lo-dat-cong-truong-Chinh-Tri-Tinh-Thanh-hoa-Huong-Dong-Bac-c15-raovat-21807006.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds03@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1274531
      [name] => VinhBao.bds03@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds03@gmail.com
    )

  [23] => Array
    (
      [ad_date] => 22/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1383955359
      [ad_date_updated] => 1493210578
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán gấp lô đất trước trường chính trị tỉnh Thanh Hoá, hướng tây bắc 87,5m
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 01234665888
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1229711
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21798146
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-gap-lo-dat-truoc-truong-chinh-tri-tinh-Thanh-Hoa-huong-tay-bac-87-5m
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-gap-lo-dat-truoc-truong-chinh-tri-tinh-Thanh-Hoa-huong-tay-bac-87-5m-c15-raovat-21798146.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds02@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1229711
      [name] => VinhBao.bds02@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds02@gmail.com
    )

  [24] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1492525841
      [ad_date_updated] => 1492525991
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán một số lô đất dự án Khu đô thị Bắc Sơn 1, Phường An Hoạch.
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 84942458892
      [ad_owner] => 502234
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 27444892
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-mot-so-lo-dat-du-an-Khu-do-thi-Bac-Son-1-Phuong-An-Hoach
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-mot-so-lo-dat-du-an-Khu-do-thi-Bac-Son-1-Phuong-An-Hoach-c15-raovat-27444892.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Pham Thanh Nien
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 502234
      [name] => Pham Thanh Nien
      [user_email] => thanhnienbds@yahoo.com
    )

  [25] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1493946894
      [ad_date_updated] => 1493946893
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán lô đất MBQH 2346, phường Ba Đình, gần Công an tỉnh Thanh Hóa
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 84942458892
      [ad_owner] => 502234
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 27486955
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-dat-MBQH-2346-phuong-Ba-Dinh-gan-Cong-an-tinh-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-dat-MBQH-2346-phuong-Ba-Dinh-gan-Cong-an-tinh-Thanh-Hoa-c15-raovat-27486955.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Pham Thanh Nien
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 502234
      [name] => Pham Thanh Nien
      [user_email] => thanhnienbds@yahoo.com
    )

  [26] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1495357360
      [ad_date_updated] => 1495357360
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán căn biệt thự thuộc khu đô thị mới Đông Sơn  P. An Hoạch  TP. Thanh Hóa
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 84942458892
      [ad_owner] => 502234
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 27529640
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ba-n-can-bie-t-thu-thuo-c-khu-do-thi-mo-i-Dong-Son-P-An-Hoach-TP-Thanh-Ho-a
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ba-n-can-bie-t-thu-thuo-c-khu-do-thi-mo-i-Dong-Son-P-An-Hoach-TP-Thanh-Ho-a-c15-raovat-27529640.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Pham Thanh Nien
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 502234
      [name] => Pham Thanh Nien
      [user_email] => thanhnienbds@yahoo.com
    )

  [27] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1433125478
      [ad_date_updated] => 1494491642
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán lô đất Đầu Ve MB 08 Nam Ngạn - TP Thanh Hóa LH: 0913.590.145
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1392026
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 24767447
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-dat-Dau-Ve-MB-08-Nam-Ngan-TP-Thanh-Hoa-LH-0913-590-145
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-dat-Dau-Ve-MB-08-Nam-Ngan-TP-Thanh-Hoa-LH-0913-590-145-c15-raovat-24767447.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Hoàng Minh Trang
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392026
      [name] => Hoàng Minh Trang
      [user_email] => tranghoang008@gmail.com
    )

  [28] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1446089314
      [ad_date_updated] => 1468571940
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán lô đất BÌNH MINH khu 4- Sổ Đỏ CHính Chủ - LH: O913.59O.145.
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1392386
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 25389502
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-dat-BINH-MINH-khu-4-So-Do-CHinh-Chu-LH-O913-59O-145
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-dat-BINH-MINH-khu-4-So-Do-CHinh-Chu-LH-O913-59O-145-c15-raovat-25389502.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Em Tép
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392386
      [name] => Em Tép
      [user_email] => tepbe7401@gmail.com
    )

  [29] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1415698298
      [ad_date_updated] => 1492833426
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán nhà Vincom - Shophouse Thanh Hóa LH 0913.320.577
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392386
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23879818
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-nha-Vincom-Shophouse-Thanh-Hoa-LH-0913-320-577
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-nha-Vincom-Shophouse-Thanh-Hoa-LH-0913-320-577-c15-raovat-23879818.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Em Tép
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392386
      [name] => Em Tép
      [user_email] => tepbe7401@gmail.com
    )

  [30] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1414573844
      [ad_date_updated] => 1492920110
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán nhà xây thô lk 19 khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch.
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392146
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23815226
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-nha-xay-tho-lk-19-khu-do-thi-moi-Dong-Son-phuong-An-Hoach
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-nha-xay-tho-lk-19-khu-do-thi-moi-Dong-Son-phuong-An-Hoach-c15-raovat-23815226.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Em Bé Táo
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392146
      [name] => Em Bé Táo
      [user_email] => taobe53@gmail.com
    )

  [31] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1358992374
      [ad_date_updated] => 1484817067
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất Biệt Thự BT 13 Khu Đô Thị Đông Sơn H.tây bắc .
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0978351896
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1090178
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 19783593
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-Biet-Thu-BT-13-Khu-Do-Thi-Dong-Son-H-tay-bac
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-Biet-Thu-BT-13-Khu-Do-Thi-Dong-Son-H-tay-bac-c15-raovat-19783593.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Nguyễn Thị Hằng
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1090178
      [name] => Nguyễn Thị Hằng
      [user_email] => nguyenhang.xhnv@gmail.com
    )

  [32] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1393988697
      [ad_date_updated] => 1494929195
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán nhà hoàn thiện đẹp LK 2 Khu Đô Thị Đông Sơn, An Hoạch, TP Thanh Hóa
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1217497
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22434906
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-nha-hoan-thien-dep-LK-2-Khu-Do-Thi-Dong-Son-An-Hoach-TP-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-nha-hoan-thien-dep-LK-2-Khu-Do-Thi-Dong-Son-An-Hoach-TP-Thanh-Hoa-c15-raovat-22434906.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => vuthaison75@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1217497
      [name] => vuthaison75@gmail.com
      [user_email] => vuthaison75@gmail.com
    )

  [33] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1380279712
      [ad_date_updated] => 1491357805
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán đất nền lk 30 Khu Đô Thị Mới An Hoạch Đông Sơn Thanh Hóa.
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1217497
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 21508921
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-dat-nen-lk-30-Khu-Do-Thi-Moi-An-Hoach-Dong-Son-Thanh-Ho-a
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-dat-nen-lk-30-Khu-Do-Thi-Moi-An-Hoach-Dong-Son-Thanh-Ho-a-c15-raovat-21508921.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => vuthaison75@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1217497
      [name] => vuthaison75@gmail.com
      [user_email] => vuthaison75@gmail.com
    )

  [34] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1447210121
      [ad_date_updated] => 1484816573
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => ...Bán lô đất khu 1 Bình Minh,Đông Hương giá 18,5 triệu/m2...
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1290285
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 25442001
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-dat-khu-1-Binh-Minh-Dong-Huong-gia-18-5-trieu-m2
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-dat-khu-1-Binh-Minh-Dong-Huong-gia-18-5-trieu-m2-c15-raovat-25442001.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => ngothuylinh181011@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1290285
      [name] => ngothuylinh181011@gmail.com
      [user_email] => ngothuylinh181011@gmail.com
    )

  [35] => Array
    (
      [ad_id] => 26319399
      [ad_vip] => 1
      [id_cities] => 1
      [ad_date] => 02/08
      [ad_has_picture] => a:2:{s:6:"folder";s:30:"/rb_up_new/2016/08/02/1020585/";s:8:"filename";s:35:"201608235914______t_v___n_ph__c.jpg";}
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_description] =>  Bán gấp lô đất đấu giá Vạn Phúc,nằm ngay ngã tư Lê văn Lương-Vạn Phúc,diện tích 83m2,MT 5m, hướng tây...
      [ad_id_pricecat] => 3 đ
      [ad_title] => Bán lô đất đấu giá gần ngã tư Vạn Phúc,Hà Đông,DT 83m2 giá 88 triệu/m2
      [buy_safe] => 0
      [ad_id_subcat] => 626
      [ad_owner] => 1020585
      [ad_cat_id] => 15
      [id_districs] => 71
      [ad_views] => 29
      [ad_id_pcat] => 0
      [field_extra] => Array
        (
          [id_project] => 0
          [price] => Array
            (
              [giatien_type] => 1
              [dientich] => 83
              [giatien] => 7.2
              [price_solr] => 7200
            )

          [sub_bds] => Array
            (
              [613] => Array
                (
                  [id] => 613
                  [name] => Hướng
                  [sub] => Array
                    (
                      [619] => Array
                        (
                          [id] => 619
                          [name] => Tây Nam
                        )

                    )

                )

              [622] => Array
                (
                  [id] => 622
                  [name] => Mặt tiền
                  [sub] => Array
                    (
                      [626] => Array
                        (
                          [id] => 626
                          [name] => Từ 7-10m
                        )

                    )

                )

              [628] => Array
                (
                  [id] => 628
                  [name] => Giấy tờ pháp lý
                  [sub] => Array
                    (
                      [630] => Array
                        (
                          [id] => 630
                          [name] => Chưa có sổ
                        )

                    )

                )

            )

          [address] => Array
            (
              [all_address] => Q.Hà Đông, Hà Nội
            )

        )

      [ad_mobile] => 0948935599
      [super_vip] => 1
      [rbname] => Ban-lo-dat-dau-gia-gan-nga-tu-Van-Phuc-Ha-Dong-DT-83m2-gia-88-trieu-m2
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Ha-Noi/Ban-lo-dat-dau-gia-gan-nga-tu-Van-Phuc-Ha-Dong-DT-83m2-gia-88-trieu-m2-c15-raovat-26319399.html
      [image_yes_no] => Bán lô đất đấu giá gần ngã tư Vạn Phúc,Hà Đông,DT 83m2 giá 88 triệu/m2
      [is_save] => 0
      [dientich] => 83
      [giatien] => 7200000000
      [gia] => 7,20 tỷ
      [huong] => Tây Nam
      [giaytophaply] => Chưa có sổ
      [city] => Q.Hà Đông, Hà Nội
      [tien_ich] => Hướng: Tây Nam, Mặt tiền: Từ 7-10m, Giấy tờ pháp lý: Chưa có sổ
      [gia_type] => 1
      [ward] => 
      [street] => 
      [user_name] => lương văn Hưng
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1020585
      [name] => lương văn Hưng
      [user_email] => luongvanhung1@gmail.com
    )

  [36] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1452311333
      [ad_date_updated] => 1492831897
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất MB 790 Hợp Lực Đông Vệ 5 TP Thanh Hóa .
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1200668
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 25663147
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-MB-790-Hop-Luc-Dong-Ve-5-TP-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-MB-790-Hop-Luc-Dong-Ve-5-TP-Thanh-Hoa-c15-raovat-25663147.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => muathucuoi_2007@yahoo.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1200668
      [name] => muathucuoi_2007@yahoo.com
      [user_email] => muathucuoi_2007@yahoo.com
    )

  [37] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1399258649
      [ad_date_updated] => 1484815785
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán nhà cấp 4 mặt đường đôi, ngã tư đèn đỏ Phú Sơn. LH: 0913.590.145
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1200668
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22842811
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-nha-cap-4-mat-duong-doi-nga-tu-den-do-Phu-Son-LH-0913-590-145
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-nha-cap-4-mat-duong-doi-nga-tu-den-do-Phu-Son-LH-0913-590-145-c15-raovat-22842811.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => muathucuoi_2007@yahoo.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1200668
      [name] => muathucuoi_2007@yahoo.com
      [user_email] => muathucuoi_2007@yahoo.com
    )

  [38] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1414468883
      [ad_date_updated] => 1492831507
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán móng biệt thự 12 khu đô thị mới Đông Sơn phường An Hoạch , TP Thanh Hoá .
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1392152
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23807600
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-mong-biet-thu-12-khu-do-thi-moi-Dong-Son-phuong-An-Hoach-TP-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-mong-biet-thu-12-khu-do-thi-moi-Dong-Son-phuong-An-Hoach-TP-Thanh-Hoa-c15-raovat-23807600.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Vũ Linh Chi
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1392152
      [name] => Vũ Linh Chi
      [user_email] => vulinhchi468@gmail.com
    )

  [39] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1453194367
      [ad_date_updated] => 1490321549
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán lô 689 MB 530 gần Khách Sạn Mường Thanh - LH: 096.789.1592
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0974984878
      [ad_owner] => 1431722
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 25696480
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-lo-689-MB-530-gan-Khach-San-Muong-Thanh-LH-096-789-1592
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-lo-689-MB-530-gan-Khach-San-Muong-Thanh-LH-096-789-1592-c15-raovat-25696480.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => Khachvanglai
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1431722
      [name] => Khachvanglai
      [user_email] => 0967891592@ming.vn
    )

  [40] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1408959511
      [ad_date_updated] => 1493456785
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán nhà 3 tầng ngõ THỌ HẠC, gần khu Đông Bắc Ga liên hệ: 0913 590 145 - Yến
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => 
      [ad_mobile] => 0913590145
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1354868
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 23489060
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-nha-3-tang-ngo-THO-HAC-gan-khu-Dong-Bac-Ga-lien-he-0913-590-145-Yen
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-nha-3-tang-ngo-THO-HAC-gan-khu-Dong-Bac-Ga-lien-he-0913-590-145-Yen-c15-raovat-23489060.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => linhthuyngo18101190@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1354868
      [name] => linhthuyngo18101190@gmail.com
      [user_email] => linhthuyngo18101190@gmail.com
    )

  [41] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1435546058
      [ad_date_updated] => 1492918290
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán nhà xây thô đầu ve LK 21 khu ĐT Đông Sơn.
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1354868
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 24891749
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-nha-xay-tho-dau-ve-LK-21-khu-DT-Dong-Son
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-nha-xay-tho-dau-ve-LK-21-khu-DT-Dong-Son-c15-raovat-24891749.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => linhthuyngo18101190@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1354868
      [name] => linhthuyngo18101190@gmail.com
      [user_email] => linhthuyngo18101190@gmail.com
    )

  [42] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1445398184
      [ad_date_updated] => 1480215004
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất LK 3 Đông Nam Khu Đông Sơn - Sổ đỏ chính chủ - 0913.590.145
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1356055
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 25356098
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-LK-3-Dong-Nam-Khu-Dong-Son-So-do-chinh-chu-0913-590-145
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-LK-3-Dong-Nam-Khu-Dong-Son-So-do-chinh-chu-0913-590-145-c15-raovat-25356098.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => linhhai18101190@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1356055
      [name] => linhhai18101190@gmail.com
      [user_email] => linhhai18101190@gmail.com
    )

  [43] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1461987852
      [ad_date_updated] => 1493454661
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Cần bán lô đất khu dân cư An Phú Hưng sau tòa nhà Viettel, Phường Đông Hương
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [ad_mobile] => 0913590145
      [ad_owner] => 1207005
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 26004464
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Can-ban-lo-dat-khu-dan-cu-An-Phu-Hung-sau-toa-nha-Viettel-Phuong-Dong-Huong
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Can-ban-lo-dat-khu-dan-cu-An-Phu-Hung-sau-toa-nha-Viettel-Phuong-Dong-Huong-c15-raovat-26004464.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => lanhvan1311@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1207005
      [name] => lanhvan1311@gmail.com
      [user_email] => lanhvan1311@gmail.com
    )

  [44] => Array
    (
      [ad_date] => 21/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1393313639
      [ad_date_updated] => 1492829545
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán nhà xây thô 3.5 tầng Lk 20 H.Tây Nam khu đô thị mới Đông Sơn
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 0913320577
      [job_cate_id] => 0
      [ad_owner] => 1301180
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22379086
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-nha-xay-tho-3-5-tang-Lk-20-H-Tay-Nam-khu-do-thi-moi-Dong-Son
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-nha-xay-tho-3-5-tang-Lk-20-H-Tay-Nam-khu-do-thi-moi-Dong-Son-c15-raovat-22379086.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => batdongsan455@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1301180
      [name] => batdongsan455@gmail.com
      [user_email] => batdongsan455@gmail.com
    )

  [45] => Array
    (
      [ad_date] => 20/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1388154480
      [ad_date_updated] => 1429284825
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất Khu 1 Bình Minh TPTH Hướng Đông
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [ad_owner] => 1292868
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22114975
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-Khu-1-Binh-Minh-TPTH-Huong-Dong
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-Khu-1-Binh-Minh-TPTH-Huong-Dong-c15-raovat-22114975.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds24@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1292868
      [name] => VinhBao.bds24@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds24@gmail.com
    )

  [46] => Array
    (
      [ad_date] => 20/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1388748140
      [ad_date_updated] => 1494851762
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất Tái định cư Phường Quảng Cư TP Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hoá. Trục đường Thanh Niên
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 3 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [ad_owner] => 1292868
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22148796
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-Tai-dinh-cu-Phuong-Quang-Cu-TP-Sam-Son-Tinh-Thanh-Hoa-Truc-duong-Thanh-Nien
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-Tai-dinh-cu-Phuong-Quang-Cu-TP-Sam-Son-Tinh-Thanh-Hoa-Truc-duong-Thanh-Nien-c15-raovat-22148796.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds24@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1292868
      [name] => VinhBao.bds24@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds24@gmail.com
    )

  [47] => Array
    (
      [ad_date] => 20/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1388154160
      [ad_date_updated] => 1453368449
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Bán đất MB cụm chợ Chợ Đầu Mối Đông Hương TPTH
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [ad_owner] => 1292868
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22114961
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Ban-dat-MB-cum-cho-Cho-Dau-Moi-Dong-Huong-TPTH
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Even
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Ban-dat-MB-cum-cho-Cho-Dau-Moi-Dong-Huong-TPTH-c15-raovat-22114961.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds24@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1292868
      [name] => VinhBao.bds24@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds24@gmail.com
    )

  [48] => Array
    (
      [ad_date] => 20/05
      [ad_has_picture] => 
      [ad_create_date] => 1388141552
      [ad_date_updated] => 1491799329
      [id_cities] => 60
      [ad_is_validated] => 0
      [ad_title] => Mở bán căn hộ Chung Cư Thu nhập thấp Thuộc phường Đông Vệ TP Thanh Hoá
      [ad_id_pcat] => 88
      [ad_cat_id] => 15
      [ad_id_pricecat] => 24 đ
      [field_extra] => Array
        (
        )

      [ad_mobile] => 01234665888
      [ad_owner] => 1286213
      [ad_id_subcat] => 1
      [id_districs] => 0
      [ad_id] => 22114302
      [ad_vip] => 0
      [rbname] => Mo-ban-can-ho-Chung-Cu-Thu-nhap-thap-Thuoc-phuong-Dong-Ve-TP-Thanh-Hoa
      [ad_description] => 
      [class_bg] => Odd
      [url] => http://rongbay.com/Thanh-Hoa/Mo-ban-can-ho-Chung-Cu-Thu-nhap-thap-Thuoc-phuong-Dong-Ve-TP-Thanh-Hoa-c15-raovat-22114302.html
      [image_yes_no] => 
      [is_save] => 0
      [city] => Thanh Hoá
      [tien_ich] => 
      [gia] => Thoả thuận
      [ad_views] => 1
      [user_name] => VinhBao.bds23@gmail.com
      [user_status] => Môi giới
      [user_avatar] => style/images/no_images/no_avatar.jpg
      [id] => 1286213
      [name] => VinhBao.bds23@gmail.com
      [user_email] => vinh.lasuco.bds23@gmail.com
    )

)

Biệt thự/Liền kề/Đất nền

Có 288 tin tại Thanh Hoá

 • Mới nhất
 • Mới nhất
 • Giá tăng dần
 • Giá giảm dần

7/5- Mở bán và Khai trương nhà mẫu Chung cư New space Giang Biên .

Hà Nội

Giá Thoả thuận/tháng30

*Thông tin dự ánPhân phối độc quyền - Giá gốc chủ đầu tư – Chuẩn bị mở bán đợt 1Tên...

Xem chi tiết

7/5- Mở bán và Khai trương nhà mẫu Chung cư New space Giang Biên . 7/5- Mở bán và Khai trương nhà mẫu Chung cư New space Giang Biên . 7/5- Mở bán và Khai trương nhà mẫu Chung cư New space Giang Biên .

Bán lô đất đấu giá gần ngã tư Vạn Phúc,Hà Đông,DT 83m2 giá 88 triệu/m2

Q.Hà Đông, Hà Nội

Giá 7,20 tỷ/tháng - 83 m229

 Bán gấp lô đất đấu giá Vạn Phúc,nằm ngay ngã tư Lê văn Lương-Vạn Phúc,diện tích 83m2,MT 5m, hướng tây...

Xem chi tiết

Bán lô đất đấu giá gần ngã tư Vạn Phúc,Hà Đông,DT 83m2 giá 88 triệu/m2
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...