Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền nam khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền nam khác
  3. Lao động trí óc
  4. Đối ngoại
Bạn đang xem

Đối ngoại

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM Thoả thuận 9 22/01/20
TP HCM Thoả thuận 10 17/09/20
TP HCM Thoả thuận 15 22/11/19
TP HCM Thoả thuận 16 29/11/19
TP HCM Thoả thuận 14 14/11/19
TP HCM Thoả thuận 7 23/12/19
TP HCM Thoả thuận 30 05/01/20
TP HCM Thoả thuận 14 28/12/19
TP HCM Thoả thuận 12 29/11/19
TP HCM Thoả thuận 12 12/07/20