Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà 9108445 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Điện máy
Hà Nội
Máy tính, Lap
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]

Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà

Thời gian: 21/02/2010-Lượt xem: 202-Mã tin: 9108445

Tăng lượt xem cho tin này * Lượt xem sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần sau khi sử dụng

Tổng quan

Giá : Thoả thuận

Địa chỉ: Hà Nội

Liên hệ người bán

Lưu tin

Chia sẻ tin

Thông tin thêm

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G Shenzhen BW85 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.584.000 vnđ
USB 3G JVJ BR95 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.798.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
Router 3G Wifi Hame RT76.
Giá: 1.482.000 vnđ
USB 3G ZTE Unicom tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.825.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G Shenzhen BW85 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.584.000 vnđ
USB 3G JVJ BR95 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.798.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
Router 3G Wifi Hame RT76.
Giá: 1.482.000 vnđ
USB 3G ZTE Unicom tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.825.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G Shenzhen BW85 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.584.000 vnđ
USB 3G JVJ BR95 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.798.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
Router 3G Wifi Hame RT76.
Giá: 1.482.000 vnđ
USB 3G ZTE Unicom tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.825.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G Shenzhen BW85 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.584.000 vnđ
USB 3G JVJ BR95 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.798.000 vnđ


Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
Router 3G Wifi Hame RT76.
Giá: 1.482.000 vnđ
USB 3G ZTE Unicom tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.825.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ

Chào mừng đến với 3G Technology

Khuyến Mãi Đặc Biệt nhân dịp Xuân Canh Dần.
(từ 12/01/2010 đến 31/01/2010)


Xem Chi tiết khuyến mãi tại đây
Sản phẩm USB 3G đang được bán tại đơn vị chúng tôi:
Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà Bán Ổ Cứng HITACHI 1Tb cắm trong tại 92 Thái Hà
USB 3G HUAWEI tốc độ 3.6 Mbps.
Giá: 1.159.000 vnđ
USB 3G Shenzhen WO65 tốc độ 7.2 Mbps.
Giá: 1.272.000 vnđ92 Thái Hà chuyên kinh doanh phần cứng máy tính để bàn, laptop. Hàng chính hãng, full VAT, bảo hành toàn quốc.

* HDD cắm trong
- Seagate: bảo hành 36 tháng chính hãng trên toàn quốc
+ Seagate Barracuda 320 GB ****** ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 16MB Cache: 960.000 VND.

+ Seagate Barracuda 250 GB ****** ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache: 830.000 VND.
+ Seagate 2,5 inch 500GB - SATA for Laptop: 2.140.000 VND.

+ Seagate 2,5 inch 320GB for Laptop: 1.400.000 VND.
+ Seagate Barracula 500GB 7200.12: 1.090.000 VND.
+ Seagate Barracula 1500GB 7200.11: 2.7: 2.790.000 VND.
+ Seagate Barracula 7200.12 - 1TB: 1.950.000 VND.

+ HDD 250G Sata2 Seagate 5400RPM for laptop: 1.112.000 VND.


- Samsung: bảo hành 36 tháng chính hãng FPT trên toàn quốc
+ Samsung 1TB 32MB/ 7200: 2.175.000 VND

+ Samsung 500GB 16MB/ 7200 BH FPT: 1.130.000 VND
+ Samsung 320GB 16MB/ 7200 BH FPT: 900.000 VND
+ Samsung 160GB 8MB/ 7200 BH FPT: 750.000 VND

- Western Digital: bảo hành 36 tháng chính hãng trên toàn quốc
+ Western Digital Green Caviar 2TB: 5.000.000

+ WD Caviar Green 1TB-SATA /7200rpm Cache 32MB: 2.000.000 VND
+ WD Caviar Green 1,5TB / 32MB: 2.900.000 VND

+ WD Caviar Blue 500GB - SATA / 7200rpm,Cache 16MB: 1.100.000 VND

+ HDD WD Scorpio Black 320GB SATA 16 MB Cache, 7200 RPM cho Laptop: 2.230.000 VND

+ Western Scorpio Blue 250G - 5400rpm, cache 8Mb for Laptop: 1.050.000 VND.


- Hitachi: bảo hành 36 tháng chính hãng trên toàn quốc
+ Hitachi Travelstar™ 5K320 250GB SATA / 5.400rpm, 8M 2,5 cho Laptop: 1.100.000 VND


* HDD cắm ngoài:
- Transcend:
+ Transcend Mini Portable StoreJet 18M 120GB: 1.780.000 VND.

+ Transcend Mobile 160GB: 990.000 VND
+ Transcend Mobile 500GB - 2,5 inch: 2.280.000 VND
+ Transcend Mobile 2.5 - 320GB: 1.360.000 VND
+ Transcend Mobile 250GB - 2.5 : 1.240.000 VND

+ Transcend Classic 2.5 - 500GB: 2.420.000 VND

+ Transcend Classic 2.5 - 320GB: 1.430.000 VND
+ Transcend Classic 2.5 - 250GB: 1.250.000 VND
+ Transcend 25F 500GB 2,5 inch: 2.430.000 VND

+ Transcend F 320GB 2,5 inch: 1.500.000 VND
+ Transcend UltraJET 3.5inch 1TB: 2.960.000 VND


- Western Digital: bảo hành 36 tháng chính hãng trên toàn quốc
+ WD MyBook Essential 1.5TB Model 2009: 3.200.000 VND

+ WD MyBook Essential 1TB Model 2009: 2.600.000 VND
+ WD Passport Essential 500GB Model 2009: 2.630.000 VND

+ WD Passport Essential 320GB Model 2009: 1.820.000 VND
+ My Passport Elite 320GB 2,5Inch( có màu hồng, bạc): 2.190.000

+ Western Element 1TB 3,5Inch: 2.140.000 VND

+ Western Elenment 640GB 3,5inch: 1.600.000 VND

+ Western Elements 500GB 2,5inch: 2.350.000 VND
+ Western Elements 320GB 2,5 inch: 1.450.000 VND

+ Western Elements 250GB: 1.350.000 VND
+ Western Elements 160GB: 1.100.000 VND

- Seagate: bảo hành 24 tháng đến 5 năm (tùy loại) chính hãng trên toàn quốc
+ Maxtor One Touch 4 - 3,5 inch - 500GB: 1.600.000 VND

+ Seagate Free Agent Go 500GB ( Xanh Ngọc, Vàng chanh): 2.350.000 VND
+ Seagate Free Agent Go 320GB ( Xanh ngọc, Vàng chanh): 1.700.000 VND

+ Seagate external portable drive 320GB: 1.360.000 VND
+ Seagate external portable drive 250GB: 1.240.000 VND

+ Seagate FreeAgent Desk 3,5 inch 2TB: 5.550.000 VND
+ Free Agent Desk 1,5 TB 3,5 Inch: 3.150.000 VND
+ Seagate Free Agent Desk 1TB: 2.250.000 VND


- Ismart: bảo hành 5 năm chính hãng trên toàn quốc
+ Ismart 2.5: 2.550.000

+ SMART External Hard Disk Classic E-SATA Series 500GB 2,5Inch: 2.650.000 VND
+ ISMART External Hard Disk Classic E-SATA Series 320GB 2,5Inch: 1.750.000 VND


- Trek DivaDrive: bảo hành 24 tháng
+ HDD TrekStor 500GB 2.5inch: 2.100.000 VND
+ HDD Trek DivaDrive 160GB 1,8inch: 1.650.000 VND


- Samsung: bảo hành 36 tháng chính hãng trên toàn quốc
+ Samsung Story 1.5 TB: 3.200.000 VND
+ Samsung Story 1TB: 2.420.000 VND


Ngoài ra còn rất nhiều mặt hàng khác. Hãy đến 92 Thái Hà để sở hữu những sản phẩm tốt nhất, giá rẻ nhất, dịch vụ bán hàng kĩ thuật tận tình chu đáo.


 


Khách Hàng Là Thượng Đế

Tham khảo tại http://92thaiha.com/index.php?module=home

Tham khảo thêm: Samsung, máy tính, laptop
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...