Chuyên bán xe đạp cao cấp, xe đạp thể thao đẹp, bền, độc, sành điệu tại Hà Nội 13531901 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Hà Nội
Xe máy/ đạp
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Xe đạp
Xem các hãng xe khác

Chuyên bán xe đạp cao cấp, xe đạp thể thao đẹp, bền, độc, sành điệu tại Hà Nội

Thời gian đăng : 18/01/2011 - Lượt xem tin : 536 - Mã tin : 13531901

Tăng lượt xem cho tin này * Lượt xem sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần sau khi sử dụng

Tổng quan :

  • Giá : Thoả thuận

Địa chỉ: Hà Nội

Liên hệ người bán

Lưu tin

Chia sẻ tin

Thông tin thêm

Chuyên bán xe
đạp cao cấp oyama, xe đạp thể thao đẹp, bền, độc, sành điệu tại Hà Nội


Một chiếc xe đạp cao
cấp
ngoài việc nó


phù hợp với mục đích
sử dụng, phù hợp về mặt mỹ


thuật thì đặc biệt nó phải xứng tầm đẳng cấp của người chơi xe,
giúp cho người sử dụng luôn cảm thấy thoải mái, tự tin và hưởng thụ. Đấy là lý
do bạn nên đến với chúng tôi – “siêu thị
xe đạp
” lớn duy nhất tại Hà Nội
cung cấp các dòng sản phẩm xe đạp
cao cấp
nhất, độc đáo nhất từ nước ngoài như: Xe đạp Oyama, Xe đạp Fuji, Xe đạp Schwinn, Xe đạp Gt, Xe đạp Bianchi, Xe đạp Trek,
Xe đạp Master, Xe đạp Se,


Xe đạp Comanche, Xe đạp BMW, Xe đạp


BMX, Xe đạp Caberra, Xe đạp Coast,


Xe đạp DBS,Xe đạp V-ket,
Xe đạp


Venzo, Xe đạp X-plorer,…


[if gte vml 1]> coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
filled="f" stroked="f">
alt="" style='width:14.25pt;height:14.25pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/base.gif" /> [endif]Siêu thị xe đạp


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Xe bãi biển (5)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Xe đua (10)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Xe thể thao (2)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Địa hình (21)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]xGame (1)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1037" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Road bike (8)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1039" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Xe nhảy (1)


[if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1040" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'
o:button="t"> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/minus.gif" />
[endif]
[if gte vml 1]> id="idtree_4d347431a4e6a8" o:spid="_x0000_i1041" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/folderopen.gif" /> [endif]MTB (2)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/line.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1044" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]ALL MOUNTAIN (31)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/line.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1047" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]DIRT JUMP (1)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/line.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1050" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]CROSS COUNTRY (2)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/line.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/joinbottom.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1053" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]SPORT MOUNTAIN (3)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1055" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]CROSS (3)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1057" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]BMX (6)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1059" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]JUNIOR (2)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1061" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]COMFORT (7)


[if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1062" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'
o:button="t"> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/minusbottom.gif" />
[endif]
[if gte vml 1]> id="idtree_4d347431a4e6a13" o:spid="_x0000_i1063" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/folderopen.gif" /> [endif]2009 / 2010 Folding Bike Series (11)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/empty.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1066" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Shimano XTR Series (2)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/empty.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1069" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Shimano Tiagra Series (2)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/empty.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1072" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]MicroShift 20SPD+58T / 30SPD+56T (2)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/empty.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/join.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1075" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]City Folding (13)


[if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/empty.gif" /> [endif][if gte vml 1]> type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/joinbottom.gif" /> [endif][if gte vml 1]> o:spid="_x0000_i1078" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:13.5pt;height:13.5pt'> o:href="http://sieuthixedap.com.vn/home/modules/mod_virtuemart/dtree/img/page.gif" /> [endif]Lady Folding(Under C
Hãy liên hệ với chúng tôi để ngắm nghía và chọn cho mình và
người thân các mẫu


xe đạp cao cấp và đặc biệt
nhất:
xedapoyama.com; sieuthixedap.com.vn; sieuthixedap.vn; xedapcaocap.vn; xedapcaocap.com.vn; xedapthethao.com.vn; xedapthethaocaocap.com; xedapthethao.vnĐịa chỉ Liên hệ:


Đ/c: 53 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội


Tel: (04) 62702656/ Hotline: 0904 065 689


Mail: info@sieuthixedap.vn

Tham khảo thêm: bán xe, xe đạp, BMW
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Loading...