Đang tải dữ liệu ...
Hà Nội
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội 20.000.000 đ / tháng 158 Hôm nay
Hải Phòng 7.000.000 đ / tháng 146 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 21 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 431 15/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 119 15/02/19
Hà Nội Thoả thuận 151 15/02/19
Hà Nội 5.000.000 đ / tháng 47 15/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 202 15/02/19
Hà Nội Thoả thuận 303 15/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 33 15/02/19
Hà Nội 12.000.000 đ / tháng 27 14/02/19
Hà Nội 8.500.000 đ / tháng 17 14/02/19
Hà Nội 4 đ / tháng 6 14/02/19
Hà Nội 7.500.000 đ / tháng 36 14/02/19
Hà Nội 7.500.000 đ / tháng 106 14/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 524 14/02/19
Hà Nội 10.000.000 đ / tháng 85 14/02/19
Hà Nội 8.000.000 đ / tháng 54 14/02/19
Hà Nội 8.000.000 đ / tháng 35 14/02/19
Hà Nội 8.000.000 đ / tháng 23 14/02/19
Hà Nội 4.500.000 đ / tháng 105 14/02/19
Hà Nội Thoả thuận 34 14/02/19
Hà Nội Thoả thuận 134 14/02/19
Hà Nội 4.500.000 đ / tháng 47 14/02/19
Hà Nội 4.500.000 đ / tháng 99 14/02/19
Hà Nội 5.000.000 đ / tháng 38 14/02/19
Hà Nội 12.000.000 đ / tháng 223 14/02/19
Hà Nội 7.000.000 đ / tháng 32 13/02/19