Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
Điện thoại
Trang chủ chợ sim Đăng tin
Đang tải dữ liệu...

Phá Giá 9999-8888-6666-5555-3333-2222

Thời gian: 22/04/2019-Lượt xem: 1.816-Mã tin: 28680400

Tăng lượt xem cho tin này * Lượt xem sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần sau khi sử dụng

Tổng quan

Giá : 35 Triệu

Địa chỉ: Hà Nội

Liên hệ người bán

Khách vãng lai

0978998888

Lưu tin

Chia sẻ tin

Thông tin thêm

Bảng giá thu (ctv ko bán giá này)

Liên hệ: 09777.99999 - 0978.99.8888
Sms : 09813.99999
0825919999 = thu 180
0856929999 = thu 250
0825929999 = thu 230
0816959999 = thu 270
O825939999 = thu 190
0826959999 = thu 265
0822959999 = thu 275
0823559999 = thu 299
0852959999= thu 215
0832989999= thu 275
0816979999= thu 250
0828979999= thu 265
0816989999= thu 290
0812939999= thu 200
0815959999= thu 275
0817669999= thu 220
0856979999= thu 250
0825779999 = thu 299
O846 72 9999=thu 68
O854 71 9999=thu 68
O838 53 9999=thu 75 load
O843 12 9999=thu 64
O844 02 9999=thu 69
O846 74 9999=thu 63
O837 4O 9999=thu 7O
O846 7O 9999=thu 7O
O857 88 9999=thu 310
O835 9O 9999=thu 175
O85 682 9999=thu 165
O855929999=thu 225

O85 21 99999=thu 560
O941 22 9999= thu 320
O94 6O 88888=thu 550
O85 81 88888=thu 66O
O86 94 88888=thu 470
O8 164 88888=thu 330
O8 334 66666=thu 240
O82 67 66666=thu 330
O852 678 888=thu 155
O826 678 888=thu 155
O813 91 8888=thu 105
O826 77 8888=thu 145 load
O839 77 8888=thu 145
O837 OO 8888=thu 95
O82 414 8888 thu 7O load
O853 07 8888 thu 7O load
O826 94 8888 thu 55 load
O846 O4 8888=thu 59
0858838888=thu 266
0844.52.8888=thu 58
O838 74 8888=thu 75
O846 1O 8888=thu 58
O846 O3 8888=thu 58
O812 94 8888=thu 59
O847 60 8888=thu 58
O814 O3 8888=thu 59
O846 2O 8888 thu 55 load
O849.34.8888=thu 57
O843.41.8888=thu 57
O846.7O.8888=thu 57
0826.43.8888=thu 59
084.215.8888 = thu 58 load
0854.10.8888=thu 59
082.774.8888=thu 59
0844.21.8888=thu 59
0843.74.8888=thu 59
0825.64.8888=thu 59
0826.14.8888=thu 59
0837.41.8888=thu 59
O857 43 8888=thu 58
O857 42 8888=thu 58
O859 74 8888=thu 58
O827 54 8888=thu 58
O829 27 8888 thu 65 load
O85 774 8888=thu 59
0844.52.8888=thu 59
O823 777 999=thu 175

0855157777=thu 55
0838.96.7777=thu 59
O83 415 7777=thu 28
082886.7777=Thu 66
0839.88.7777=thu 69
082.599.7777=thu 69
083336.7777=thu 75
083933.7777=thu 75
0828.99.7777=thu 79
083833.7777 =thu 85
083.368.7777=thu 85
082889.7777=thu 75
083.794.7777=thu 27
O846 33 7777=thu 38
O837 14 7777=thu 24
O843 14 7777=thu 24
O835 49 7777=thu 24
O837 24 5555= thu 24
O842 53 7777=thu 24
0839 64 7777=thu 24
0836 48 7777=thu 24
0847 847 777=thu 33

0816.91.6789=31
0816.92.6789=31
0816.93.6789=31

O975 90 6666=thu 175
0855.606666=thu 90
0822.606666=thu 90
O852 74 6666=thu 33
O854 10 6666=thu 37 load
O829 47 6666=thu 33 load

O844 73 5555=thu 26
O837 03 5555=thu 35
0838.77.5555=thu 60
0844.39.5555=thu 31
O981 O3 5555=thu 135
O977 19 5555=thu 135
O98 543 5555=thu 135

0838.77.3333=thu 45
082.398.3333=thu 45
085.988.3333=thu 55
085.699.3333=thu 55
085.266.3333=thu 55
082.699.3333=thu 55
082.440.3333=thu 19
08595.03333=thu 19 load
0843.02.3333=thu 19
0847.05.3333=thu 19
0844.06.3333=thu 19
0815.06.3333=thu 19 load
0849.06.3333=thu 18
0823.14.3333=thu 19
0847.16.3333=thu 19
0814.26.3333=thu 22
08.234.13333=thu 18 load
0849.41.3333=thu 22
0847.45.3333=thu 19
0857.45.3333=thu 19
0849.51.3333=thu 18
0842.57.3333=thu 19
0844.57.3333=thu 19
0857.61.3333=thu 22
0832.70.3333=thu 19
0828.70.3333=thu 21
0849.76.3333=thu 17
0843.87.3333=thu 19
0813.97.3333=thu 25

O84 585 2222=thu 18
O853 48 2222=thu 15
O843 94 2222=thu 16
O845 O3 2222=thu 16
O846 O5 2222=thu 18
O849 74 2222=thu 17
O859 84 2222=thu 18
O814 71 2222=thu 18
O813 41 2222=thu 13
O817 432 222=thu 18
O835 49 2222=thu 16
O858 47 2222=thu 16

Lộc phát 4 nhát
0822.99.6866=thu 4,5
0816.70.8688=thu 2,5
0832.00.6866=thu 4
0817.64.6866=thu 2
0828.64.6686=thu 2,5
081.553.6866=thu 2
0813.49.868= thu 1,5
081.445.8688=thu 2
0812.17.6686=thu 2,5
085.774.6866=thu 2,5
0832.73.6866=thu 2
0842.07.6866=thu 2
0815.33.6866=thu 3,5
0837.29.8688=thu 2
0854.64.8868=thu 2,5
0822.82.6866=thu 4
0839.15.6866=thu 2,5
0848.92.6866=thu 2,5
082.774.8688=thu 2,5
0826.27.8688=thu 4
LH : 09777.99999 - 0978.99.8888
Sms: 09813.99999