Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 25 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 68 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 131 07/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 59 07/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 118 04/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 87 03/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 44 02/06/21
Q.Hồng Bàng Thoả thuận 76 25/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 59 22/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 158 21/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 28 12/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 135 11/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 1.317 09/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 105 08/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 41 07/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 35 06/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 23 06/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 10 06/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 175 26/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 58 23/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 68 22/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 94 22/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 44 22/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 77 22/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 209 21/04/21