ban nhieu vi tri dat dep, mat bien mat tien duong, va doi o phu quoc duong dong, gan san bay quoc te 9390572 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
0

Ban nhieu vi tri dat dep, mat bien mat tien duong, va doi o phu quoc duong dong, gan san bay quoc te

Thời gian: 18/03/2010-Lượt xem: 497-Mã tin: 9390572

Tăng lượt xem cho tin này * Lượt xem sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần sau khi sử dụng

Tổng quan :

  • Giá : Thoả thuận

Địa chỉ: Kiên Giang - Xem bản đồ

Liên hệ người bán

Chat hỏi người bán

Lưu tin

Chia sẻ tin

Thông tin thêm

2.B1/ Dat mat
bien duong Tran Hung Dao Phu Quoc, san trung tam KS Resrot nha nghi duong cao
cap lon, gan san bay quoc te dang xay. Tien xay moi va kinh doanh KS rat tot,
vi tri dat dep.


- DTSD: 19.000m2.


- Co 5.225m dat tho cu.


- Mat bien: 147m.


- Giay to: So do.


- Gia: 4 ty 500 trieu/1000m2.


2.B3/ Ban dat mat
bien gia hap dan cho cac nha dau tu lon o Phu Quoc, duong Tran Hung Dao, gan
san bay quoc te dang xay dung, vi tri dat dep. Tien xay moi KS lon va co bai
bien rat dep.


- DTSD: 12.000m2.


- Giay to: Da co Du An day du.


- Mat bien: 69,55m.


- Mat tien duong: 71,47m.


- Dai: 166,9m.


- Gia: 45 ty.2.B4/ Ban
KS mat bien vi tri dep, Phu Quoc
duong Tran Hung Dao Duong Dong, gan san bay quoc te dang xay, luong khach nuoc
ngoai ra vao thuong xuyen.


- 13 Bugalow.


- 19 phong.


- Mat bien: 30m.


- Chieu dai: 104m.


- Giay to: day du.


Gia: 45 ty.


2.B5/ Ban
KS mat bien vi tri dep, Phu Quoc
Tarn Hung Dao Duong Dong, gan san bay quoc te dang xay dung, luong khach nuoc
ngoai ra vao thuong xuyen.


- 13 Bugalow.


- 9 phong.


- Mat bien: 60m.


- Dai: 140m.


- Giay to: Day du.


- Gia: 40 ty.


2.B6/ Dat mat bien gan cac KS Resrot Duong
Dong duong Tran Hung Dao Phu Quoc, gan san bay quoc te dang xay dung. Tien xay
moi.


- DTSD: 30.000m2.


- Mat bien: 120m.


- Mat lo: 90m.


- Giay to: So Do.


- Gia: 6,5 ty/1000m2.


2.B7/ Dat mat bien gan cac KS Resort nha
nghi duong cao cap, duong Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc, gan san bay quoc
te dang xay dung, tien xay moi va kinh doanh rat tot.


- DTSD: 14.000m2.


- Mat bien: hon 100m.


- Giay to: So do.


- Gia: 7 ty/1000m2.


2.B8/ Dat mat bien duong Tran Hung Dao Duong
Dong Phu Quoc, gan san bay quoc te dang xay dung. Tien xay moi.


- DTSD: 2700m2.


- Giay to: So do.


- Gia: 16 ty.


2.B9/ Dat mat bien vi tri rat dep, duong
Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc, gan san bay quoc te dang xay dung. Tien xay
moi va kinh doanh tot.


- DTSD: 5000m2.


- Mat bien: 90m.


- Dai: hon 45m.


- Giay to: so do.


- Gia: 6,5 ty/1000m2.1.BA1/ Ban dat mat
mat bien, khu vuc bai vong gan ben tau cao toc Phu Quoc Ham Ninh, gan san bay
quoc te dang xay dung. Tien xay moi.


- DTSD: 31.000m2.


- Giay to: so da ( ra ngay 29/07/2009
).


- Gia: 800 trieu/1000m2.


2.BA2/ Ban dat mat
tien duong Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc, gan nga 3 suoi may gan san bay
quoc te dang xay dung. Tien xay moi. Vi tri dat dep nam o khu vuc cac KS lon.


- DTSD:
7000m2. ( can tien ban gap, ban 6000m2, tang 1000m2, dat trong cay lau nam ).


- Giay to: So do.


- Gia: 1 ty 500 trieu/1000m2.


3.BA3/ Ban dat mat tien duong Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc,
gan san bay quoc te dang xay.


- DTSD: 23.000m2.


- Mat lo: 69m.


- Giay to: So do.


- Gia: 2,5 ty/1000m2.4.BA4/ Ban dat mat tien duong Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc,
gan trung tam sam uat hien huu cacKS Resort nha nghi duong cao cap, gan san bay
quoc te dang, cach mat nuoc bien 100m. Tien xay moi.


- DTSD: 10.374m2


- Ngang: 53,2m.


- Dai: 195m.


- Giay to: So do.


- Gia: 2,7 trieu/m2.5.BA5/ Ban dat mat tien duong Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc,
nam ngay khu trung tam hien huu KS Resort nha nghi duong cao cap nhat, gan san
bay quoc te dang xay. Tien xay moi.


- DTSD: 10.000m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 25 ty.


6.BA6/
Di nuoc ngoai can sang KS duong Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc, gan KS Sai
Gon Phu Quoc va nam ngay truc duong chinh sam uat cac KS Resort nha nghi duong
cao cap, va cac Bar ruou gan san bay quoc te dang xay. KS hien dang kinh doanh
tot, luong khach ra vao thuong xuyen.


- DTSD: 1500m2.


- KS hien huu 16 phong.


- Giay to: Day du.


- Gia: 13 ty.7.BA7/ Ban dat mat tien duong Tran Hung Dao Duong Dong Phu Quoc,
gan khu trung tam hien huu KS Resort nha nghi duong cao cap, va cung gan san
bay quoc te dang xay. Tien xay moi.


- DTSD: 2400m2.


- Mat tien duong: 40m.


- Dai: 60m.


- Giay to: So do.


- Gia: 3 ty/1000m2.3.B1/ Ban dat doi Phu Quoc duong Tran Hung Dao Duong Dong, gan san
bay quoc te dang xay dung, nam trong khu trung tam cac KS Resort nha nghi cao
cap. Tien xay moi vi tri dat dep.


- DTSD: 9000m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 3 ty 800/1000m2.3.B2/ Ban dat doi Phu Quoc
duong Tran Hung Dao, doi dien KS Sai Gon Phu Quoc, gan cac KS Resort nha nghi
duong cao cap, gan san bay quoc te dang xay. Tien xay moi.


- DTSD: 5000m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 1 ty/1000m2.3.B3/
Ban dat doi mat tien duong Tran Hung Dao Phu Quoc Duong To, gan UBND xa Duong
To, gan san bay quoc te dang xay. Tien Xay moi.


- DTSD: 9000m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 4,5 ty/1000m2.3.B4/
Ban dat doi Phu Quoc cach duong chinh Tran Hung Dao Phu Quoc Duong To 30m,
duong di vao ngang hon 4m, gan san bay quoc te dang xay dung. Tien xay moi.


- DTSD: 3000m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 2,5 ty/1000m2.


4.A1/
Ban dat mat bien gan Dinh Ba khu Ong Lang Phu Quoc, cach trung tam thi tran Phu
Quoc khoang 3km, co bai cat trang dep mat, nuoc trong suot nhu pha le, vi tri
dat dep gan KS Sai Gon Tourist Casino – Golf Resort va cac khu du lich KS nha
nghi cao cap. Tien xay moi.


- DTSD: 81.000m2.


- Giay to: day du.


- Gia: 6 ty/1000m2. ( khach co nhu cau mua
bao nhieu ban bay nhieu ).4.A2/
Ban dat mat bien Phu Quoc khu vuc Bai Sao, gan hang yen va Cty Sao Vang, gan
ben tau Cao Toc Phu Quoc Rach Gia, gan san bay quoc te dang xay.


- DTSD: 20.000m2.


- Mat bien hon: 100m.


- Giay to: so do.


- Gia: 500 trieu/1000m2.4.A3/
Can sang dat Phu Quoc dang lam Du An, khu vuc Bai Dai Cua Can, gan khu du lich
Mai Phuong, KS Sai Gon Tourist Casino – Golf Resort. Tien cho nha dau tu lon
kinh doanh tot.


- DTSD: 15 hecta.


- Giay to: day du ( dang xin Du An, chua
co 1/500 dang cho xin).


- Gia: 200 trieu/1000m2.4.A4/
Dat gan song Cua Can ( tu Cua Can len Mui Chuong Vich gan 1km). Tien cho cac
nha dau tu lon.


- DTSD: 1,5mau.


-
Giay to: so do ( dang xin Du An ).


- Mat song: 140m.


- Dai: hon 100m.


- Ngang: 140m.


- Gia: 800 trieu/1000m2.4.A5/
Dat khu Chuong Vich Phu Quoc Cua Can, cach quan gio bien 500m. Tien Kinh doanh
tot.


- DTSD: 8000m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 750 trieu/1000m2.4.A6/
Ban dat mat bien Phu Quoc khu vuc Chuong Vich Ganh Dau, cach quan gio bien
500m. Tien dau tu Kinh Doanh tot.


- DTSD: 1500m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 850 trieu/1000m2.4.A7/
ban dat mat bien Ganh Dau Chuong Vich Phu Quoc, qua quan gio bien 100m, gan cho
Chuong Vich. Tien dau tu kinh doanh tot.


- DTSD: 3000m2.


- Giay to; so do.


- Gia; 800 trieu/1000m2.4.A8/
Ban dat mat bien Ap Chuong Vich Ganh Dau Phu Quoc, nam trong khu vuc dong dan
cu, cach quan gio bien 500m. Tien dau tu kinh doanh tot.


- DTSD: 2000m2.


- Giay to: so do.


- Gia: 750 trieu/1000m2.4.A9/
Ban dat mat bien Chuong Vich Phu Quoc Ganh Dau. Tien dau tu Kinh doanh tot.


- DTSD: 18.000m2.


- Mat bien: 120m.


- Giay to: da ra mot cua, dang cho UBND
Huyen Phu Quoc cap.


- Gia: 1 ty/1000m2.4.A10/
Ban dat tien lam trang trai Phu Quoc Duong Dong, hoac xay o hay dau tu viec
khac rat tot, vi dat nam gan san bay quoc te dang xay dung, dat khu vuc Chua
Ong Suoi Da, cach duong nhua chinh di Xa Ham Ninh 700m, duong vao dat do duong
rong 5m. Tien cho cac nha dau rat tot.


- DTSD: 19.954,8m2.


- Co tho cu: 300m.


- Giay to: dang cho so do.(dat nam ngoai
vong dai quy hoach san bay quoc te).


- Gia: 350 trieu/1000m2.


LH: 0985969909.

Vị trí và tiện ích xung quanh

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...