Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
Quảng Ninh
Cơ hội giao thương
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...

Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

0976362835
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

18:48 | 15/08/2021 | Quảng Ninh

Lượt xem tin

0

Mã tin

32211640

0976362835

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin

Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

Số xung: 1024 xung

Nguồn cấp: DC10.8V26.4, 50mA

Ngõ ra: Totemp Pole có thể nói tải lên nguồn hoặc xuống Mass

Kích thước trục: 6 mm

Tần số đáp ứng: 200kHz max

Tốc độ cho phép tối đa: 6000 vòng/phút

Bảo vệ: cấp nguồn ngược cực và ngắn mạch ngõ ra

Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 70oC

Độ ẩm môi trường: 35% ~ 85%

Tiêu chuẩn: IP50

E69-C06B E69-C68B E69-C610B E69-C06M E69-FBA E69-FBA02 E69-2 

E6B2-CWZ6C E6B2-CWZ5B E6B2-CWZ3E E6B2-CWZ1XHES-01-2MC OEZ-1024-2C OEZ-02-2MD OSS-01-1HCP OSS-04-2 OSS-02-2 OSS-01-2 OSS-02-2HC OSS-01-2HC OSS-006-2HC SBH2-1024-2T SBH2-1024-2C TRD-GK400-RZ E50S8-2500-3-N-24 E50S8-360-3-N-24 E50S8-250-3-N-24 ENE50S8-20-3-N-24C-1-1-T-24 ENC-1-1-N-24 E40S8-3000-3-T-24 E40S8-1024-3-T-24 E40S8-1000-3-T-24 E40S8-300-3-T-24 TRD-GK100-RZ TRD-N50-RZ-1M TRD-N360-RZW-3M TRD-N360-RZW TRD-N360-RZW-1M TRD-N300-RZW-2M TRD-N250-RZW TRD-N100-RZW-3M TRD-N100-RZW-1M TRD-N500-RZL-1M TRD-N360-RZL TRD-S360B TRD-S300B TRD-S100B TRD-S30B TRD-S1024A TRD-2T2048BF TRD-2T1024BF E50S8-360-3-N-24 E50S8-250-3-N-24 ENE50S8-20-3-N-24C-1-1-T-24 ENC-1-1-N-24 E40S8-3000-3-T-24 E40S8-1024-3-T-24 E40S8-1000-3-T-24 E40S8-300-3-T-24 E40S8-3600-2-V-5V E40S6-100-3-T-24 E40S6-60-3-T-24 E40S6-30-3-T-24 E40S6-1800-3-T-5 E40S6-400-3-V-24 E40S6-2500-6-L-5 E40S6-3000-3-N-24 E40S6-360-3-N-24 E40S6-250-3-N-24 E40S6-100-3-N-24 E40S6-600-3-2-24 E40S6-60-3-N-24 E40S6-200-3-2-24 E40HB6-1024-3-T-24 E40H12-1024-6-L-5 E40S-6-1000-6-L-5 E6C2-CWZ6C 10P/R 2M E6C2-CWZ6C 20P/R 2M E6C2-CWZ6C 30P/R 2M E6C2-CWZ6C 40P/R 2M E6C2-CWZ6C 50P/R 2M E6C2-CWZ6C 60P/R 2M E6C2-CWZ6C 100P/R 2M E6C2-CWZ6C 200P/R 2M E6C2-CWZ6C 300P/R 2M E6C2-CWZ6C 360P/R 2M E6C2-CWZ6C 500P/R 2M E6C2-CWZ6C 600P/R 2M E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M E6C2-CWZ6C 1200P/R 2M E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M E6C2-CWZ6C 1800P/R 2M E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M E6C2-CWZ3E 10P/R 2M E6C2-CWZ3E 20P/R 2M E6C2-CWZ3E 30P/R 2M E6C2-CWZ3E 40P/R 2M E6C2-CWZ3E 50P/R 2M E6C2-CWZ3E 60P/R 2M E6C2-CWZ3E 100P/R 2M E6C2-CWZ3E 200P/R 2M E6C2-CWZ3E 300P/R 2M E6C2-CWZ3E 360P/R 2M E6C2-CWZ3E 400P/R 2M E6C2-CWZ3E 500P/R 2M E6C2-CWZ3E 600P/R 2M E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M E6C2-CWZ3E 1200P/R 2M E6C2-CWZ3E 1500P/R 2M E6C2-CWZ3E 1800P/R 2M E6C2-CWZ3E 2000P/R 2M E6C2-CWZ1X 10P/R 2M E6C2-CWZ1X 20P/R 2M  30P/R 2M E6C2-CWZ1X 40P/R 2M E6C2-CWZ1X 50P/R 2M E6C2-CWZ1X 60P/R 2M E6C2-CWZ1X 100P/R 2ME6C2-CWZ1X 200P/R 2ME6C2-CWZ1X 300P/R 2ME6C2-CWZ1X 400P/R 2ME6C2-CWZ1X 500P/R 2M 360P/R 2M 600P/R 2M 1000P/R 2M 1200P/R 2M 1500P/R 2M 1800P/R 2M 2000P/R 2M 100P/R 2ME6C2-CWZ5B 200P/R 2M 360P/R 2ME6C2-CWZ5B 500P/R 2ME6C2-CWZ5B 600P/R 2M 1000P/R 2ME6C2-CWZ5B 2000P/R 2ME6C2-CWZ1X 720P/R 2ME6C2-CWZ1X 1024P/R 2ME6C2-CWZ3E 720P/R 2M 720P/R 2ME6C2-CWZ6C 800P/R 2ME6C2-CWZ6C 1024P/R 2ME6C2-CWZ6C-10 500P/R 5ME6C2-CWZ6C-10 600P/R 5ME6C2-CWZ6C-12 500P/R 10ME6B2-CWZ3E 20P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 10P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 30P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 30P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 20P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 40P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 40P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 30P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 50P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 50P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 40P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 60P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 60P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 50P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 100P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 100P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 60P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 200P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 200P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 100P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 300P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 300P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 200P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 360P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 360P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 300P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 400P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 400P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 360P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 500P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 500P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 400P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 600P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 600P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 500P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 1000P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 600P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 1200P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 1200P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 1500P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 1500P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 1200P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 1800P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 1800P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 1500P/R 0.5ME6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 2000P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 1800P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 100P/R 2ME6B2-CWZ1X 10P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 500P/R 2ME6B2-CWZ1X 20P/R 0.5ME6B2-CWZ3E 10P/R 0.5ME6B2-CWZ6C 1000P/R 2M

Phân phối Rotary Encoder chính hãng

Korea: 0082-010-24973246  Ms.Anh

VN: 0976362835    Mr.Tuấn


Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

1 Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

2 Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

3 Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

4 Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

5 Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

6 Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder

7 Chuyên cung cấp bộ mã hoá vòng quay TRD-2T1024BF Rotary Encoder


Lưu tin
Chia sẻ
Các tin cùng chuyên mục rao vặt