Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
Quảng Ninh
Cơ hội giao thương
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...

Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

0976362835
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

18:27 | 31/08/2021 | Quảng Ninh

Lượt xem tin

2

Mã tin

32234495

0976362835

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin

Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

IL-030 cảm biến quangIL-065 cảm biến quang IL-100 cảm biến quang IL-300 cảm biến quang IL-600 cảm biến quang IL-S025 cảm biến quang IL-S065 cảm biến quang IL-S100 cảm biến quang IL-1000 cảm biến quang IL-1050 cảm biến quang IL-1500 cảm biến quang IL-1550 cảm biến quang OP-35361 Cáp mở rộng cho tất cả các thiết bị mở rộng và bộ điều hợp (300 mm)OP-85498 - cáp đầu cảm biến 2 mOP-87056 - cáp đầu cảm biến 2 mOP-87057 - cáp đầu cảm biến 5 mOP-87058 - cáp đầu cảm biến 10 mOP-87059 - Cáp đầu cảm biến 20 mOP-87431 - Cáp kéo dài thẳng 3,5 mOP-87432 - Cáp kéo dài thẳng 7,5 mOP-87433 - Cáp kéo dài thẳng 9,0 mOP-25218 - Đầu nối mở rộng cho bộ khuếch đại đường sắt DINOP-26751 - Bộ phận cuối (2 chiếc)OP-4122 - Giá đỡ cố định bộ khuếch đại (IL / IG / IB)OP-60412 - Khung cố định thiết bị giao tiếpOP-84338 - đầu nối e-CONOP-87076 - Nắp bảo vệ mặt trước của bảng điều khiểnFU-11 - Cảm biến sợi quangFU-12 - Cảm biến sợi quangFU-13 - Cảm biến sợi quangFU-15 - Cảm biến sợi quangFU-16 - Cảm biến sợi quangFU-16Z - Cảm biến sợi quangFU-18 - Cảm biến sợi quangFU-18M - Cảm biến sợi quangFU-20 - Cảm biến sợi quangFU-21X - Cảm biến sợi quangFU-22X - Cảm biến sợi quangFU-23X - Cảm biến sợi quangFU-24X - Cảm biến sợi quangFU-25 - Cảm biến sợi quangFU-31 - Cảm biến sợi quangFU-32 - Cảm biến sợi quangFU-33 - Cảm biến sợi quangFU-34 - Cảm biến sợi quangFU-35FA - Cảm biến sợi quangFU-35FG - Cảm biến sợi quangFU-35FZ - Cảm biến sợi quangFU-35TG - Cảm biến sợi quangFU-35TZ - Cảm biến sợi quangFU-37 - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38 - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38H - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38K - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38L - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38LK - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38R - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38S - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-38V - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-40 - Cảm biến sợi quangFU-40G - Cảm biến sợi quangFU-40S - Cảm biến sợi quangFU-41TZ - Cảm biến sợi quangFU-42 - Cảm biến sợi quangFU-42TZ - Cảm biến sợi quangFU-43 - Cảm biến sợi quangFU-43TZ - Cảm biến sợi quangFU-44TZ - Cảm biến sợi quangFU-45X - Cảm biến sợi quangFU-46 - Cảm biến sợi quangFU-47TZ - Cảm biến sợi quangFU-48 - Cảm biến sợi quangFU-48U - Cảm biến sợi quangFU-49U - Cảm biến sợi quangFU-49X - Cảm biến sợi quangFU-4F - Cảm biến sợi quangFU-4FZ - Cảm biến sợi quangFU-50 - Cảm biến sợi quangFU-51TZ - Cảm biến sợi quangFU-52TZ - Cảm biến sợi quangFU-53TZ - Cảm biến sợi quangFU-54TZ - Cảm biến sợi quangFU-55 - Cảm biến sợi quangFU-56 - Cảm biến sợi quangFU-56TZ - Cảm biến sợi quangFU-57TE - Cảm biến sợi quangFU-57TZ - Cảm biến sợi quangFU-58 - Cảm biến sợi quangFU-58U - Cảm biến sợi quangFU-59 - Cảm biến sợi quangFU-59U - Cảm biến sợi quangFU-5F - Cảm biến sợi quangFU-5FZ - Cảm biến sợi quangFU-61 - Cảm biến sợi quangFU-61Z - Cảm biến sợi quangFU-63 - Cảm biến sợi quangFU-63T - Cảm biến sợi quangFU-63Z - Cảm biến sợi quangFU-65X - Cảm biến sợi quangFU-66 - Cảm biến sợi quangFU-66TZ - Cảm biến sợi quangFU-66Z - Cảm biến sợi quangFU-67 - Cảm biến sợi quangFU-67G - Cảm biến sợi quangFU-67TG - Cảm biến sợi quangFU-67TZ - Cảm biến sợi quangFU-67V - Cảm biến sợi quangFU-68 - Cảm biến sợi quangFU-69U - Cảm biến sợi quangFU-69X - Cảm biến sợi quangFU-6F - Cảm biến sợi quangFU-70TU - Cảm biến sợi quangFU-70TZ - Cảm biến sợi quangFU-70U - Cảm biến sợi quangFU-71 - Cảm biến sợi quangFU-71Z - Cảm biến sợi quangFU-73 - Cảm biến sợi quangFU-75F - Cảm biến sợi quangFU-76F - Cảm biến sợi quangFU-77 - Cảm biến sợi quangFU-77G - Cảm biến sợi quangFU-77TG - Cảm biến sợi quangFU-77TZ - Cảm biến sợi quangFU-77V - Cảm biến sợi quangFU-78 - Cảm biến sợi quangFU-79 - Cảm biến sợi quangFU-79U - Cảm biến sợi quangFU-7F - Cảm biến sợi quangFU-80MTZ - Cảm biến sợi quangFU-80MTZ loại 5000 mmFU-80TZ - Cảm biến sợi quangFU-80TZ loại 5000 mmFU-81C - Cảm biến sợi quangFU-82C - Cảm biến sợi quangFU-83C - Cảm biến sợi quangFU-84C - Cảm biến sợi quangFU-85A - Cảm biến sợi quangFU-85H - Cảm biến sợi quangFU-85Z - Cảm biến sợi quangFU-86A - Cảm biến sợi quangFU-86H - Cảm biến sợi quangFU-86Z - Cảm biến sợi quangFU-87 - Cảm biến sợi quangFU-87K - Cảm biến sợi quangFU-88 - Cảm biến sợi quangFU-88K - Cảm biến sợi quangFU-91 - Cảm biến sợi quangFU-92 - Cảm biến sợi quangFU-93 - Loại phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-93Z - Loại phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-94C - Loại phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-95 - Phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-95HA - Loại phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-95S - Loại phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-95W - Loại phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-95Z - Loại phát hiện mức chất lỏng đơn vị sợi quangFU-96 - Cảm biến sợi quangFU-96T - Cảm biến sợi quangFU-97P - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-97S - Cảm biến giới hạn đơn vị sợi quangFU-98 - Cảm biến sợi quangFU-A05 - Diện tích truyền đơn vị sợi quang 5 mmFU-A05D - Vùng phản xạ đơn vị sợi quang 5 mmFU-A10 - Diện tích truyền đơn vị sợi quang 10 mmFU-A100 - Cảm biến sợi quangFU-A10D - Diện tích phản xạ đơn vị sợi quang 10 mmFU-A40 - Cảm biến sợi quangFU-E11 - Diện tích truyền đơn vị sợi quang 11 mmFU-E40 - Diện tích truyền đơn vị sợi quang 40 mmFU-F38 - Đơn vị sợi phim phản xạ hạn chế Loại ngắnFU-F38H - Bộ sợi phim phản xạ giới hạn Loại dài nhiệt độ caoFU-F38W - Đơn vị sợi phim phản xạ giới hạn Loại trungFU-L41Z - Cảm biến sợi quangFU-L50Z - Cảm biến sợi quangFU-L51Z - Cảm biến sợi quangFU-L52Z - Cảm biến sợi quangFU-L53Z - Cảm biến sợi quangFU-L54Z - Cảm biến sợi quangFU-R67 - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực) FU-R67G - Loại gắn chỉ báo đơn vị sợi quang (Bộ thu tích cực)FU-R67TG - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực)FU-R67TZ - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực)FU-R6F - Đèn báo bộ phận sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực) FU-R77 - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực) FU-R77G - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực) FU-R77TG - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực) FU-R77TZ - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực) FU-R7F - Đèn chỉ thị đơn vị sợi quang Loại lắp đèn (Bộ thu tích cực) FU-V7FN - Cảm biến sợi quangFU-V84 - Cảm biến sợi quangFU-V84L - Cảm biến sợi quangF-2 - Ống kính truyền quaF-2HA - Ống kính phản xạF-3HA - Ống kính phản xạF-4 - Ống kính truyền quaF-4HA - Ống kính phản xạF-5 - Ống kính truyền quaF-5HA - Ống kính phản xạF-6HA - Ống kính phản xạF-V2 - Ống kính khoảng cách xa cho chân khôngFU-VJ1 – OptocouplerFU-VJ2 - Mặt bích 2chOP-26501 - Bộ chuyển đổi B cho đơn vị sợi Φ 1OP-5148 - Bộ chuyển đổi PNPOP-6250 - Vòng giữ FS2OP-87095 - Giá đỡ chuyên dụng FU-98OP-92737 - Bộ chuyển đổiOP-96629 - Băng phản quangR-5 - gương phản xạ

Tilting Stage T1-818-E4Tilting Stage T1-818-D4Tilting Stage T1-618-D4Tilting Stage T1-618-C4

Tilting Stage T1-418-B4Tilting Stage T1-418-A4Tilting Stage T2-418-A4Tilting Stage T2-618-C4

Tilting Stage T2-668-C6Tilting Stage T2-468-C6Tilting Stage T2-818-D4

MicroMeter Head MMH-06SS-F00 (148-201) 6,5mmMicroMeter Head MMH-13SS-F00 (148-104) 13mm

MicroMeter Head MMH-13NC-F00 (148-120) 13mm / KẹpMicroMeter Head MMH-13SS-S00 (148-801) 13mm / Vòng

MicroMeter Head MMH-15SS-F00 (149-132) 15mmMicroMeter Head MMH-25SS-F00 (150-192) 25mm

MicroMeter Head MDMH-25SS-F00 (350-251) 25mm, 1/1000

Nhập khẩu  cảm biến Keyence

Korea: 0082-010-24973246

VN: 0976362835    Mr.Tuấn


Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

1 Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

2 Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

3 Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

4 Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

5 Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

6 Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng

7 Chuyên cung cấp cảm biến quang IL-1000 KEYENCE chính hãng


Lưu tin
Chia sẻ
Các tin cùng chuyên mục rao vặt