Đang tải dữ liệu ...
TP HCM
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. TP HCM
  3. Lao động phổ thông
  4. Cần tuyển
  5. Bán hàng

Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết

0389715104
Khách vãng lai
Lưu tin

Thời gian đăng

10:56 | 22/01/2021 | TP HCM

Lượt xem tin

2

Mã tin

31879122

Khách vãng lai

0389715104

Mua quyền ưu tiên cho tin
Mô tả công việc
☑️☑️☑️Cần vài bạn Nam/Nữ/LGBT bán hàng thời vụ hoặc lâu dài khu vực TPHCM,gồm các quận,tân bình,bình chánh ,quận 8,gò vấp, quận 12 và các quận khác đang mở thêm chi nhánh tại tp.hcm
+ sáng: 7h30 đến 11h30
+ chiều: 13h30 đến 17h30
(#rảnhcanàolàmcađócóxoaycachosinhviên)
????????????Thu nhập :
+ partime 4 tiếng : 3.500.000đ
+ fulltime 8 tiếng : 7.500.000đ
????Siêng năng, Không yêu cầu kinh nghiệm, không cần ngoại hình
????Lưu ý: chỉ cho ai thật sự cần công việc!
Trân Trọng!
IB TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN VIỆC ????????0389715104( NGỌC THUỶ)
Yêu cầu & Quyền lợi
☑️☑️☑️Cần vài bạn Nam/Nữ/LGBT bán hàng thời vụ hoặc lâu dài khu vực TPHCM,gồm các quận,tân bình,bình chánh ,quận 8,gò vấp, quận 12 và các quận khác đang mở thêm chi nhánh tại tp.hcm + sáng: 7h30 đến 11h30 + chiều: 13h30 đến 17h30 (#rảnhcanàolàmcađócóxoaycachosinhviên)
Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
1 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
2 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
3 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
4 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
5 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
6 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
7 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
8 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
9 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
10 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
11 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
12 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
13 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
14 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
15 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
16 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
17 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
18 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
19 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
20 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
21 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
22 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
23 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
24 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
25 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
26 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
27 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
28 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
29 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
30 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
31 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
32 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
33 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
34 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
35 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
36 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
37 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
38 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
39 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
40 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
41 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
42 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
43 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
44 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
45 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
46 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
47 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
48 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
49 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
50 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
51 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
52 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
53 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
54 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
55 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
56 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
57 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
58 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
59 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
60 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
61 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
62 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
63 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
64 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
65 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
66 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
67 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
68 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
69 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
70 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
71 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
72 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
73 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
74 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
75 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
76 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
77 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
78 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
79 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
80 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
81 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
82 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
83 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
84 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
85 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
86 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
87 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
88 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
89 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
90 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
91 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
92 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
93 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
94 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
95 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
96 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
97 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
98 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
99 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
100 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
101 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
102 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
103 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
104 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
105 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
106 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
107 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
108 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
109 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
110 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
111 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
112 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
113 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
114 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
115 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
116 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
117 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
118 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
119 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
120 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
121 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
122 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
123 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
124 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
125 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
126 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
127 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
128 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
129 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
130 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
131 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
132 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
133 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
134 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
135 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
136 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
137 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
138 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
139 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
140 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
141 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
142 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
143 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
144 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
145 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
146 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
147 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
148 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
149 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
150 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
151 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
152 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
153 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
154 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
155 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
156 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
157 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
158 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
159 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
160 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
161 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
162 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
163 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
164 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
165 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
166 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
167 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
168 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
169 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
170 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
171 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
172 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
173 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
174 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
175 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
176 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
177 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
178 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
179 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
180 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
181 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
182 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
183 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
184 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
185 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
186 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
187 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
188 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
189 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
190 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
191 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
192 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
193 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
194 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
195 Cần Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Hàng Tết
Hình thức nộp hồ sơ

- Bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ bên dưới để nộp hồ sơ

- Hoặc nộp hồ sơ qua email:

Thông tin liên hệ

Ngọc Thuỷ

Địa chỉ: 276 Nguyên Oanh, phường 10, quận Gò Vấp

Điện thoại: 0389715104

Email:

Mức lương: 4.000.000 - 7.500.000đ/tháng

Nơi làm việc: TP HCM

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2021

Tải xuống
Lưu tin