Đang tải dữ liệu ...
TP HCM
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. TP HCM
  3. Lao động phổ thông
  4. Cần tuyển
  5. Bán hàng

Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp

0979634497
Khách vãng lai
Lưu tin

Thời gian đăng

10:21 | 17/07/2020 | TP HCM

Lượt xem tin

1

Mã tin

30430211

Khách vãng lai

0979634497

Mua quyền ưu tiên cho tin
Mô tả công việc
????TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIÊU DÙNG TẠI QUẦY
♻️- Cần 4 bạn phụ bán tại quầy.
????????Công việc: sắp xếp hàng hóa lên kệ, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, dọn dẹp vệ sinh ....
♻️????Lương : Phụ Bán ????
• full 1 ca : 3.500.000 VNĐ/ 1ca
• full 2 ca : 7.000.000 VND/ 2 ca
• full 3 ca. : 11.000.000 VNĐ / 3 ca
♻️????Thời gian :
•Sáng : 7h30 - 11h30
•Chiều : 13h30 - 17h30
•Tối : 17h30 - 21h30 ( đã tạm đủ )
✅QUYỀN LỢI:
+ Được nghỉ bất kì 1ngày/tuần
+ Được phụ cấp (thưởng) chuyên cần
+ Được sắp xếp chỗ làm gần nơi ở
⭐Công việc nghiêm túc, không qua môi giới trung gian, không thu phí
????????Liên hệ : Quan tâm inbox trực tiếp hoặc liên hệ sđt:0979634497 chi kim
Yêu cầu & Quyền lợi
ĐẦY ĐỦ CHẾ ĐỘ
Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
1 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
2 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
3 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
4 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
5 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
6 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
7 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
8 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
9 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
10 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
11 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
12 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
13 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
14 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
15 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
16 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
17 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
18 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
19 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
20 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
21 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
22 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
23 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
24 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
25 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
26 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
27 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
28 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
29 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
30 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
31 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
32 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
33 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
34 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
35 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
36 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
37 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
38 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
39 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
40 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
41 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
42 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
43 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
44 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
45 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
46 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
47 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
48 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
49 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
50 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
51 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
52 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
53 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
54 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
55 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
56 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
57 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
58 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
59 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
60 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
61 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
62 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
63 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
64 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
65 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
66 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
67 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
68 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
69 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
70 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
71 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
72 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
73 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
74 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
75 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
76 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
77 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
78 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
79 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
80 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
81 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
82 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
83 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
84 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
85 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
86 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
87 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
88 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
89 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
90 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
91 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
92 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
93 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
94 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
95 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
96 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
97 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
98 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
99 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
100 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
101 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
102 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
103 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
104 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
105 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
106 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
107 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
108 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
109 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
110 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
111 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
112 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
113 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
114 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
115 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
116 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
117 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
118 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
119 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
120 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
121 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
122 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
123 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
124 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
125 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
126 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
127 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
128 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
129 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
130 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
131 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
132 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
133 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
134 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
135 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
136 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
137 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
138 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
139 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
140 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
141 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
142 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
143 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
144 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
145 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
146 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
147 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
148 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
149 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
150 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
151 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
152 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
153 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
154 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
155 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
156 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
157 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
158 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
159 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
160 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
161 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
162 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
163 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
164 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
165 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
166 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
167 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
168 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
169 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
170 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
171 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
172 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
173 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
174 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
175 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
176 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
177 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
178 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
179 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
180 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
181 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
182 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
183 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
184 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
185 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
186 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
187 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
188 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
189 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
190 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
191 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
192 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
193 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
194 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
195 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
196 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
197 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
198 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
199 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
200 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
201 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
202 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
203 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
204 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
205 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
206 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
207 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
208 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
209 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
210 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
211 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
212 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
213 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
214 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
215 Cửa hàng tiện lợi mini cần tuyển nhân viên bán hàng gấp
Thông tin liên hệ

Chị kim

Địa chỉ: 48 đường số 11 KDC CITY LAND phường 10 quận gò vấp

Điện thoại: 0979634497

Mức lương: 4000000đ/tháng

Nơi làm việc: TP HCM

Hình thức làm việc: Bán thời gian

Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2020

Tải xuống
Lưu tin