Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
TP HCM
Cơ hội giao thương
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...
Rồng Bay áp dụng thanh toán "Mua dịch vụ tin đăng" qua App Ví điện tử MOMO

Máy sấy khí orion - LD , lọc khí orion, thiết bị lọc đường ống

0907432258
Khách vãng lai
Lưu tin

Thời gian đăng

20:10 | 10/10/2019 | TP HCM

Lượt xem tin

10

Mã tin

29200951

Khách vãng lai

0907432258

Mua quyền ưu tiên cho tin
MÁY SẤY KHÍ ORION:  ARX5J, ARX10J, ARX20J, ARX30J, ARX50J, ARX75J, ARX100J, ARX110J, ARX120J, ARX180K
ARX3HJ, ARX5HJ, ARX10HJ, ARX20HJ, ARX30HJ, ARX50HJ, ARX75HJ, ARX90HK, ARX100HK, ARX120HK
ARX2900A-W, ARX4100A-WE, ARX5300A-WE, ARX7400A-WE, ARX2300A, ARX3100A-E, ARX3500A-E
   
   
MÁY SẤY KHÍ ORION LOẠI TÁCH NƯỚC : AE7
   
MÁY SẤY KHÍ ORION LOẠI MÀN LỌC : MD15, MD15-F, MD15-AF, MD25, MD25-F, MD25-AF, MD75, MD75-F, MD75-AF
   
MÁY SẤY KHÍ ORION LOẠI MAX 50: RAX3J-A1, RAX3J-A2, RAX6J-A1, RAX6J-A2, RAX8J-A1, RAX8J-A2, RAX11G-A1, RAX11G-A2, RAX15J, RAX22G, RAX37J, RAX55J, RAX55G-W
   
MÁY SẤY KHÍ ORION LOẠI MAX 80: RAX3J-SE-A1, RAX3J-SE-A2, RAX4J-SE-A1, RAX4J-SE-A2, RAX6J-SE-A1, RAX6J-A2, RAX8J-A1, RAX8J-A2, RAX11J-SE, RAX15J-SE, RAX22J-SE, RAX37J-SE, RAX55J-SE, RAX75J-SE
   
MÁY SẤY KHÍ ORION LOẠI LỚN:  RAX75J, RAX90J, RAX120J, RAX150J, RAX190J, RAX75J-W, RAX90J-W, RAX120J-W, RAX150J-W, RAX190J-W, RAX240F, RAX300F-E, RAX380F-E, RAX240F-W, RAX300F-WE, RAX380F-WE, RAX4500F-WE
   
LỌC NƯỚC ORION : DSF75-AL, DSF150-AL, DSF200-AL, DSF250-AL,  DSF400-AL, DSF700-AL,  DSF1000-AL,  DSF1300-AL1,  DSF2000-AL1,   DSF2900A-SUS, DSF3500A-SUS, DSF4100A-SUS, DSF5300A-SUS, DSF6100A-SUS, DSF800A-SUS
   
LỌC BỤI ORION : LSF75-AL, LSF150-AL, LSF200-AL, LSF250-AL, LSF400-AL, LSF700-AL, LSF1000-AL1, LSF1300-AL1, LSF2000-AL1, LSF2900A-SUS, LSF3500A-SUS, , LSF4100A-SUS, , LSF5300A-SUS, , LSF6100A-SUS, , LSF8000A-SUS
   
LỌC HƠI DẦU ORION: MSF75-AL, MSF150-AL, MSF200-AL, MSF250-AL,MSF400-AL, MSF700-AL,MSF100-AL, MSF1300-AL1, MSF2000-AL1,MSF2900A-SUS, MSF3500A-SUS, MSF4100A-SUS, MSF5300A-SUS, MSF6100A-SUS, MSF8000A-SUS
   
LỌC KHỬ MÙI ORION: KSF75-AL, KSF150-AL, KSF200-AL, KSF250-AL, KSF400-AL, KSF700-AL, KSF1000-AL, KSF1300-AL1, KSF2000-AL1, KSF2900A-SUS, KSF3500A-SUS, KSF4100A-SUS, KSF5300-SUS. KSF6100-SUS, KSF8000-SUS
   
LỌC NƯỚC ORION: DSF75B, DSF150B, DSF200B, DSF250B, DSF400-1, DSF700-1, DSF1000-1, DSF1300-1, DFH1400, , DFH1900, DSF2700C,  DSF3200C, DSF4000C, DSF5000B,DSF6000B, DSF7700B,DSF10300B,DSF12900B, DSF15500B, DSF20700B, DSF31800B,
   
LỌC BỤI ORION: LSF75B, LSF150B, LSF200B, LSF250B, LSF400-1, LSF700-1, LSF1000-1, LSF1300-1, LFH1400, LFH1900, LSF2000-1, LSF2700C, LSF3200C, LSF4000C, LSF6000B, LSF7700B, LSF10300B, LSF12900B, LSF15500B, LSF20700B, LSF31800B
   
LỌC HƠI DẦU ORION: MSF75B, MSF150B, MSF200B, MSF250B, MSF400-1, MSF700-1, MSF1000-1, MSF1300-A, MFH1400, MFH1900, MSF2000-1, MSF2700, MSF3200C, MSF4000C,MSF5000B, MSF6000B, MSF7700B, MSF10300B, MSF12900B, MSF15500B, MSF20700B, MSF31800B 
   
LỌC KHỬ MÙI ORION: KSF150B,  KSF200B,  KSF250B, KSF400-1, KSF700-1, KSF1000-1, KSF1300-1, KFH1400, KFH1900, KSF2000-1, KSF2700C, KSF3200C, KSF4000C, KSF5000B, KSF6000B, KSF7700B, KSF10300B, KSF12900B, KSF15500B, KSF20700B, KSF31800B
   
VAN XÃ ĐIỆN: ADE4B, ADE300, ADE-2-B, ADE-3-B
BỘ XẢ NƯỚC: FD-G3, FD2-NC-G3, FD2-5-G3, FD6-G3, FD-10-A, AD-5-G1
   
LỌC ĐƯỜNG ỐNG: G09, G19, G33, G40, G60, G70, G100, G140, G200, G280, G350, G420
   
EA09, EA19, EA33, EA40, EA60, EA70, EA100, EA140, EA200, EA280, EA350, EA420
   
MÁY SẤY KHÍ LOẠI LD: LD-05HA, LD-10HA, LD-15HA, LD-20HA, LD-30HA, LD-50HA, LD-75HA, LD-100HA, LD-150HA, LD-200HA, LD-250HA
Lưu tin
Chia sẻ