Đang tải dữ liệu ...
Dịch vụ
TP HCM
Đồ thể thao
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...

Sửa khóa tay nắm tròn tại TPHCM -

0947406037
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

06:50 | 30/12/2018 | TP HCM

Lượt xem tin

24

Mã tin

28691195

0947406037

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin

Thợ sửa khóa tay nắm tròn tại nhà Quận Huyện TP HCM _ Dân Tiến 0942.876.038. Chuyên LƯU ĐỘNG sửa khóa tay nắm tròn cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt tại nhà, sửa khóa cửa sắt kéo, sửa khóa cửa kéo đài loan tại nhà, Sửa cửa kéo nhôm kính tại nhà.

Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt

Sửa khóa cửa khung sắt kính, sửa kéo sắt, sửa khóa cửa kéo đài loan, cửa kéo lùa nhôm kính tại nhà

Sửa khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Sửa và thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

Sửa cùi chỏ thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa tay co thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa chốt âm bật cửa, chốt ngang cửa nhôm kính cửa sắt, cửa gỗ

* Thợ Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt, sửa khóa cửa kéo sắt, khóa tay gạt, khóa cửa kéo lùa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỷ thuật, chắc chắn, chính xác không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu sửa khóa cửa sắt lưu động nên phục vụ Bà con nhanh chóng giá không cao so với nơi khác.

* Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ không ngại xa

* Liên hệ: Dân Tiến 0942.876.038 rất vui được phục vụ Bà con

Hòm thư: dantrantien@gmail.com

 

Thợ sửa khóa tay nắm tròn tại nhà Quận Huyện TP HCM _ Dân Tiến 0942.876.038. Chuyên LƯU ĐỘNG sửa khóa tay nắm tròn cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt tại nhà, sửa khóa cửa sắt kéo, sửa khóa cửa kéo đài loan tại nhà, Sửa cửa kéo nhôm kính tại nhà.

Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt

Sửa khóa cửa khung sắt kính, sửa kéo sắt, sửa khóa cửa kéo đài loan, cửa kéo lùa nhôm kính tại nhà

Sửa khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Sửa và thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

Sửa cùi chỏ thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa tay co thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa chốt âm bật cửa, chốt ngang cửa nhôm kính cửa sắt, cửa gỗ

* Thợ Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt, sửa khóa cửa kéo sắt, khóa tay gạt, khóa cửa kéo lùa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỷ thuật, chắc chắn, chính xác không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu sửa khóa cửa sắt lưu động nên phục vụ Bà con nhanh chóng giá không cao so với nơi khác.

* Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ không ngại xa

* Liên hệ: Dân Tiến 0942.876.038 rất vui được phục vụ Bà con

Hòm thư: dantrantien@gmail.com

 

 

Thợ sửa khóa tay nắm tròn tại nhà Quận Huyện TP HCM _ Dân Tiến 0942.876.038. Chuyên LƯU ĐỘNG sửa khóa tay nắm tròn cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt tại nhà, sửa khóa cửa sắt kéo, sửa khóa cửa kéo đài loan tại nhà, Sửa cửa kéo nhôm kính tại nhà.

Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt

Sửa khóa cửa khung sắt kính, sửa kéo sắt, sửa khóa cửa kéo đài loan, cửa kéo lùa nhôm kính tại nhà

Sửa khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Sửa và thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

Sửa cùi chỏ thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa tay co thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa chốt âm bật cửa, chốt ngang cửa nhôm kính cửa sắt, cửa gỗ

* Thợ Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt, sửa khóa cửa kéo sắt, khóa tay gạt, khóa cửa kéo lùa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỷ thuật, chắc chắn, chính xác không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu sửa khóa cửa sắt lưu động nên phục vụ Bà con nhanh chóng giá không cao so với nơi khác.

* Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ không ngại xa

* Liên hệ: Dân Tiến 0942.876.038 rất vui được phục vụ Bà con

Hòm thư: dantrantien@gmail.com

 

 

Thợ sửa khóa tay nắm tròn tại nhà Quận Huyện TP HCM _ Dân Tiến 0942.876.038. Chuyên LƯU ĐỘNG sửa khóa tay nắm tròn cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt tại nhà, sửa khóa cửa sắt kéo, sửa khóa cửa kéo đài loan tại nhà, Sửa cửa kéo nhôm kính tại nhà.

Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt

Sửa khóa cửa khung sắt kính, sửa kéo sắt, sửa khóa cửa kéo đài loan, cửa kéo lùa nhôm kính tại nhà

Sửa khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Sửa và thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

Sửa cùi chỏ thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa tay co thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa chốt âm bật cửa, chốt ngang cửa nhôm kính cửa sắt, cửa gỗ

* Thợ Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt, sửa khóa cửa kéo sắt, khóa tay gạt, khóa cửa kéo lùa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỷ thuật, chắc chắn, chính xác không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu sửa khóa cửa sắt lưu động nên phục vụ Bà con nhanh chóng giá không cao so với nơi khác.

* Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ không ngại xa

* Liên hệ: Dân Tiến 0942.876.038 rất vui được phục vụ Bà con

Hòm thư: dantrantien@gmail.com

 

 

Thợ sửa khóa tay nắm tròn tại nhà Quận Huyện TP HCM _ Dân Tiến 0942.876.038. Chuyên LƯU ĐỘNG sửa khóa tay nắm tròn cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt tại nhà, sửa khóa cửa sắt kéo, sửa khóa cửa kéo đài loan tại nhà, Sửa cửa kéo nhôm kính tại nhà.

Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt

Sửa khóa cửa khung sắt kính, sửa kéo sắt, sửa khóa cửa kéo đài loan, cửa kéo lùa nhôm kính tại nhà

Sửa khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Sửa và thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

Sửa cùi chỏ thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa tay co thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa chốt âm bật cửa, chốt ngang cửa nhôm kính cửa sắt, cửa gỗ

* Thợ Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt, sửa khóa cửa kéo sắt, khóa tay gạt, khóa cửa kéo lùa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỷ thuật, chắc chắn, chính xác không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu sửa khóa cửa sắt lưu động nên phục vụ Bà con nhanh chóng giá không cao so với nơi khác.

* Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ không ngại xa

* Liên hệ: Dân Tiến 0942.876.038 rất vui được phục vụ Bà con

Hòm thư: dantrantien@gmail.com

 

 

Thợ sửa khóa tay nắm tròn tại nhà Quận Huyện TP HCM _ Dân Tiến 0942.876.038. Chuyên LƯU ĐỘNG sửa khóa tay nắm tròn cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt tại nhà, sửa khóa cửa sắt kéo, sửa khóa cửa kéo đài loan tại nhà, Sửa cửa kéo nhôm kính tại nhà.

Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt

Sửa khóa cửa khung sắt kính, sửa kéo sắt, sửa khóa cửa kéo đài loan, cửa kéo lùa nhôm kính tại nhà

Sửa khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Sửa và thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

Sửa cùi chỏ thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa tay co thủy lực cửa nhôm kính, cửa gỗ, cửa sắt

Sửa chốt âm bật cửa, chốt ngang cửa nhôm kính cửa sắt, cửa gỗ

* Thợ Sửa khóa tay nắm tròn cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa sắt, sửa khóa cửa kéo sắt, khóa tay gạt, khóa cửa kéo lùa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỷ thuật, chắc chắn, chính xác không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu sửa khóa cửa sắt lưu động nên phục vụ Bà con nhanh chóng giá không cao so với nơi khác.

* Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ không ngại xa

* Liên hệ: Dân Tiến 0942.876.038 rất vui được phục vụ Bà con

Hòm thư: dantrantien@gmail.com

 

 

Lưu tin
Chia sẻ
Các tin cùng chuyên mục rao vặt