Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
TP HCM
Cơ hội giao thương
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...
Rồng bay tặng 20% Gold khuyến mại cho tất cả giao dịch. Không giới hạn

THAMES-SIDE, chuyên cung cấp các thiết bị của hãng THAMES-SIDE, đại lý THAMES-SIDE chính hãng việt N

0938314585
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

11:06 | 29/08/2019 | TP HCM

Lượt xem tin

3

Mã tin

29172206

0938314585

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin

Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật & Dịch Vụ Tiên Phong chuyên cung cấp các thiết 
bị của hãng THAMES-SIDE chính hãng
HOTLINE ( zalo): 0915980479Skype: 
live:do_768MAIL: quangdo@pitesco.com
http://reggianariduttori-vietnam.pitesco.com

chuyên cung cấp các thiết bị của hãng THAMES-SIDE, đại lý THAMES-SIDE chính hãng việt 
Nam, đại lý THAMES-SIDE việt Nam, đại lý THAMES-SIDE chính hãng Viet Nam
list code: 


chuyên cung cấp các thiết bị của hãng THAMES-SIDE, đại lý THAMES-SIDE chính hãng việt Nam, đại lý THAMES-SIDE việt Nam, đại lý THAMES-SIDE chính hãng Viet Nam
l
ist code: 


No Item Sales Number
  DRS-2415 DIN Rail Power Supply 85 - 265Vac 185001
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116001
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116002
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116003
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116004
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116005
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116006
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116007
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116008
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116105
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116106
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116107
  IDECODE - Coded Non Contact Type: RPC 116108
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120001
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120002
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120003
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120004
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120005
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120006
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120007
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120008
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120009
  KOBRACODE - Coded Non Contact Type: KPC 120012
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114101
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114102
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114103
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114104
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114105
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114106
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114107
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114108
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114117
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114118
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114119
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114120
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114109
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114110
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114111
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114112
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114113
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114114
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114115
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114116
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114121
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114122
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114123
  IDECODE - Coded Non Contact Type: MPC 114124
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112013
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112014
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112015
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112016
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112017
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112018
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112019
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112020
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112105
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112106
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112107
  IDECODE - Coded Non Contact Type: WPC 112108
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110001
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110002
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110003
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110004
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110005
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110006
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110007
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110008
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110070
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110071
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110072
  EUROCODE - Coded Non Contact Type: LPC 110073
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111002
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111003
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111004
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111005
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111006
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111007
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111008
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111105
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111106
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111107
  IDECODE - Coded Non Contact Type: SPC 111108
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115001
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115002
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115003
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115004
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115005
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115006
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115007
  IDECODE - Coded Non Contact Type: CPC 115008
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110101
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110102
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110103
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110104
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110105
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110106
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110107
  EUROMAG - Magnetic Non Contact: LPR (with Integral LED) 110108
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110009
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110010
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110011
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110012
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110013
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110014
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110015
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110016
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110021
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110022
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110023
  EUROMAG - Magnetic Non Contact Type: LPR 110024
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111009
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111010
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111011
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111012
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111013
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111014
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111015
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: SPR 111016
  2 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113001
  3 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113002
  4 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113003
  5 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113004
  6 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113005
  7 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113006
  8 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113007
  9 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113008
  10 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113009
  11 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113010
  12 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113011
  13 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113012
  14 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113013
  15 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113014
  16 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113015
  17 IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113016
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113001
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113002
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113003
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113004
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113005
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113006
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113007
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113008
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113009
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113010
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113011
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113012
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113013
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113014
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113015
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: CPR 113016
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112001
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112002
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112003
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112004
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112005
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112006
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112007
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112008
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112009
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112010
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112011
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: WPR 112012
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116009
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116010
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116011
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116012
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116013
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116014
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116015
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: RPR (Plastic) 116016
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114001
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114002
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114003
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114004
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114005
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114006
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114007
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114008
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114009
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114010
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114011
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114012
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114013
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114014
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114015
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114016
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114020
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114021
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114022
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114023
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114024
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114025
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114026
  IDEMAG - Magnetic Non Contact Type: MPR 114027
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140048
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140099
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 143043
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140021
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140064
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140099
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140045
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140046
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140126
  Using Safety Rope Switches: Guardian Line Series 140127
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140001 
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140002
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140003
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140004
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140005
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140006
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140007
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140008
  Guardian Line Rope Switches: Accessories GALVANISED-140009
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140010
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140011
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140012
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140013
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140014
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140015
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140016
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140017
  Guardian Line Rope Switches: Accessories STAINLESS STEEL-140018
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140033
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140034
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140036
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140037
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140038
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140039
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140040
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140041
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140068
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140019
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140020
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140021
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140064
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140045
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140046
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140126
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140127
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140047-Long 
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140047-Short
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140048
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140099
  Guardian Line Rope Switches: Accessories Standard Bezel 140042-A
  Guardian Line Rope Switches: Accessories Standard Bezel 140042-B
  Guardian Line Rope Switches: Accessories Standard Bezel 140042-C
  Guardian Line Rope Switches: Accessories Standard Bezel 140042-AS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories Standard Bezel 140042-BS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories Standard Bezel 140042-CS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories S/Steel Bezel-140042-A-SS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories S/Steel Bezel-140042-B-SS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories S/Steel Bezel-140042-C-SS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories S/Steel Bezel-140132-AS-SS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories S/Steel Bezel-140132-BS-SS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories S/Steel Bezel-140132-CS-SS
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140043
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140140
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140044
  Guardian Line Rope Switches: Accessories 140059
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLM with E-Stop 143005-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLM 143001-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLS with E-Stop 142009-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLS 142001-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLM with E-Stop 3NC 1NO 143056-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLM with E-Stop 2NC 2NO 143058-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLM 3NC 1NO 143050-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLM 2NC 2NO 143052-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLS with E-Stop 3NC 1NO 142062-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLS with E-Stop 2NC 2NO 142064-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLM/GLS Models GLS 3NC 1NO 142050-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLS 2NC 2NO 142052-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHD with E-Stop 141039-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHL with E-Stop 141051-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHR with E-Stop 141052-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHD 141041-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHL 141037-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHR 141038-QCM12
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHD with E-Stop 141039-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHL with E-Stop 141051-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHR with E-Stop 141052-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHD 141041-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHL 141037-QCM23
  Safety Rope Pull Switches: Quick Connect Versions-GLHD/GLHL/GLHR Models GLHR 141038-QCM23
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144001
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144002
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144003
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144004
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144005
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144006
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144007
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144008
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144009
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144010
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144011
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144012
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144013
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144014
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144015
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144016
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144017
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144018
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144019
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144020
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144021
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144022
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144023
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144024
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144025
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144026
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144027
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144028
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144029
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144030
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144031
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144032
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144033
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144034
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144035
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144036
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144037
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144038
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144039
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144040
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS-SS 144041
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141005 GLHL 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141006 GLHL 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141053 GLHL 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141055 GLHL 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141051 GLHL 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141035 GLHL 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141037 GLHL
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141057 GLHL 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141009 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141010 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141054 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141056 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141052 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141036 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141038 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141058 GLHR 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141012 GLH
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL & GLHR 141013 GLH
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145005 GLHL-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145006 GLHL-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145053 GLHL-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145055 GLHL-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145051 GLHL-SS
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145035 GLHL-SS
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145037 GLHL-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145057 GLHL-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145009 GLHR-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145010 GLHR-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145054 GLHR-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145056 GLHR-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145052 GLHR-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145036 GLHR-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145038 GLHR-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145058 GLHR-SS
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145012 GLH-SS
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHL-SS & GLHR-SS 145013 GLH-SS
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141001 GLHD 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141002 GLHD 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141029 GLHD
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141030 GLHD
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141039 GLHD
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141040 GLHD 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141041 GLHD 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141042 GLHD 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141012 GLH 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD 141013 GLH
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145001 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145002 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145029 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145030 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145023 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145024 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145025 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145026 GLHD-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145012 GLH-SS 
  Guardian Line Heavy Duty Type: GLHD-SS (Stainless Steel) 145013 GLH-SS
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143001
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143002
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143003
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143004
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143005
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143006
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143007
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143008
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143050
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143051
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143052
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143053
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143054
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143055
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143056
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143057
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143058
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143059
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143060
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143061
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143062
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143063
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143064
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143065
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143066
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143067
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143068
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143069
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143009
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM 143010
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148001
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148002
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148003
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148004
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148005
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148006
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148007
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148009
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148050
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148051
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148052
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148053
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148054
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148055
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148056
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148057
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148058
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148059
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148060
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148061
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148062
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148063
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148064
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148065
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148066
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148067
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148068
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148069
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148009
  Guardian Line Mini Duty Type: GLM-SS 148010
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142001
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142002
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142005
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142006
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142009
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142010
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142017
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142018
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142050
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142051
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142052
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142053
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142054
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142055
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142056
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142057
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142058
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142059
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142060
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142061
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142062
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142063
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142064
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142065
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142066
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142067
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142074
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142075
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142076
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142077
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142078
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142079
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142026
  Guardian Line Standard Duty Type: GLS 142027
  Grab Wire Auto-Reset Trip Switch Type: GLS-AR 142498 GLS-AR 
  Grab Wire Auto-Reset Trip Switch Type: GLS-AR 142499 GLS-AR 
  Grab Wire Auto-Reset Trip Switch Type: GLS-AR 142496 GLS-AR 
  Grab Wire Auto-Reset Trip Switch Type: GLS-AR 142497 GLS-AR
  A = Standard Actuator Stainless Steel 316 140107
  F = Flat Actuator Stainless Steel 316 with Plastic Cover 140108
  HF = Heavy Duty Flexible Actuator Stainless Steel 316 and Die Cast 140110
  HFH = Heavy Duty Flexible Actuator fully Stainless Steel 316 140111
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A101
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A102
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A103
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A104
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A105
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A106
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A107
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A108
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A109
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A110
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A111
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-YELLOW Key Fob A112
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B201
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B202
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B203
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B204
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B205
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B206
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B207
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B208
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B209
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B210
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B211
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-WHITE Key Fob B212
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C301
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C302
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C303
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C304
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C305
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C306
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C307
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C308
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C309
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C310
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C311
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-GREEN Key Fob C312
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D401
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D402
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D403
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D404
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D405
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D406
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D407
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D408
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D409
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D410
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D411
  SKORPION Trapped Key Interlocking with Key Exchange-BLUE Key Fob D412
  Non-Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 1/4" BSPP FCL SS-MV-FCL-1/4 
  Non-Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 3/8" BSPP FCL SS-MV-FCL-3/8
  Non-Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 1/2" BSPP FCL SS-MV-FCL-1/2 
  Non-Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 1" BSPP FCL SS-MV-FCL-1 
  Non-Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 2" BSPP FCL SS-MV-FCL-2 
  Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 1/4" BSPP FOP SS-MV-FOP-1/4 
  Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 3/8" BSPP FOP SS-MV-FOP-3/8 
  Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 1/2" BSPP FOP SS-MV-FOP-1/2
  Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 1" BSPP FOP SS-MV-FOP-1 
  Passing Stainless Steel Mini Valve Lock 2" BSPP FOP SS-MV-FOP-2
  Non-Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 1/4" BSPP FCL M-MV-FCL-1/4 
  Non-Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 3/8" BSPP FCL M-MV-FCL-3/8
  Non-Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 1/2" BSPP FCL M-MV-FCL-1/2 
  Non-Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 1" BSPP FCL M-MV-FCL-1 
  Non-Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 2" BSPP FCL M-MV-FCL-1
  Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 1/4" BSPP FOP M-MV-FOP-1/4 
  Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 3/8" BSPP FOP M-MV-FOP-3/8
  Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 1/2" BSPP FOP M-MV-FOP-1/2 
  Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 1" BSPP FOP M-MV-FOP-1 
  Passing Die Cast metal Mini Valve Lock 2" BSPP FOP M-MV-FOP-1
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB1-25
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB1-40
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB1-25
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB1-40
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB2-63
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB2-63
  2NC 2NO Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-22-M 
  3NC 1NO Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-31-M 
  4NC Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-40-M 
  2NC 2NO Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-22-M 
  3NC 1NO Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-31-M 
  4NC Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-40-M
  2NC 2NO (pre-wired 3m cable) 250V 2.5A max. SS-ISB-CB-22-EX 
  1NC 1NO (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max SS-ISB-CB-11-EX 
  2NC (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max SS-ISB-CB-20-EX
  2NC 2NO (pre-wired 3m cable) 250V 2.5A max. M-ISB-CB-22-EX 
  1NC 1NO (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max. M-ISB-CB-11-EX 
  2NC (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max M-ISB-CB-20-EX
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-25 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-40 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-63
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-25 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-40 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-63
  AUXILIARY SIGNAL CONTACT BLOCK AUX-ISP
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-25 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-40 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-63
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-25 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-40 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-63
  AUXILIARY CONTACT BLOCK AUX-ISP
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CA M-ISP-SKR-25
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CA M-ISP-SKR-40
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CA M-ISP-SKR-63
  AUXILIARY CONTACT BLOCK AUX-ISP
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-NS2 2 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-NS3 3 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-NS4 4 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-NS5 5 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-S6 6 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-S7 7 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-S8 8 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-S9 9 Key
  KEY EXCHANGE DIE CAST metaL ORDERING: M-KE-S10 10 Key
  BOLT INTERLOCK SINGLE KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BS
  BOLT INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BD-11
  BOLT INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BD-20
  HANDLE INTERLOCKS DIE CAST metaL ORDERING M-HS
  HANDLE INTERLOCKS DIE CAST metaL ORDERING M-HS-C
  HANDLE INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-HD-11
  HANDLE INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-HD-C-11
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) Holding Force (ISO14119) F1 Max 3000N Fzh 2307N M-TS
  ACTUATORS FOR TONGUE INTERLOCK SWITCHES SELECTION CHART: 140107
  ACTUATORS FOR TONGUE INTERLOCK SWITCHES SELECTION CHART: 140108
  ACTUATORS FOR TONGUE INTERLOCK SWITCHES SELECTION CHART: 140110
  ACTUATORS FOR TONGUE INTERLOCK SWITCHES SELECTION CHART: 140111
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Trapped - Actuator Unlocked - NC safety Contacts Open M-TS-CB-22-N 
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Trapped - Actuator Unlocked - NC safety Contacts Open M-TS-CB-31-N 
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Trapped - Actuator Unlocked - NC safety Contacts Open M-TS-CB-22-M
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Trapped - Actuator Unlocked - NC safety Contacts Open M-TS-CB-31-M
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Free - Actuator Unlocked - NC Safety Contacts Open M-TSR-CB-22-N 
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Free - Actuator Unlocked - NC Safety Contacts Open M-TSR-CB-31-N 
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Free - Actuator Unlocked - NC Safety Contacts Open M-TSR-CB-22-M 
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH CONTACT BLOCK DIE CAST metaL (Mirror Finish) Key Free - Actuator Unlocked - NC Safety Contacts Open M-TSR-CB-31-M
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH EXPLOSION PROOF CONTACT BLOCK DIE CAST (Mirror Finish) Holding Force (ISO14119) F1 Max 3000N Fzh 2307N M-TS-CB-22-EX
  TONGUE INTERLOCK SINGLE KEY WITH EXPLOSION PROOF CONTACT BLOCK DIE CAST (Mirror Finish) Holding Force (ISO14119) F1 Max 3000N Fzh 2307N M-TS-CB-11-EX
  EXPLOSION PROOF INTERLOCKING WITH CONTROL ISOLATION DIE CAST metaL ORDERING 140107
  EXPLOSION PROOF INTERLOCKING WITH CONTROL ISOLATION DIE CAST metaL ORDERING 140108
  EXPLOSION PROOF INTERLOCKING WITH CONTROL ISOLATION DIE CAST metaL ORDERING 140110
  EXPLOSION PROOF INTERLOCKING WITH CONTROL ISOLATION DIE CAST metaL ORDERING 140111
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB1-25
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB1-40
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB1-25
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB1-40
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB2-63
  2NC 2NO Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-22-M 
  3NC 1NO Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-31-M 
  4NC Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-40-M
  2NC 2NO Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-22-M 
  3NC 1NO Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-31-M 
  4NC Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-40-M
  2NC 2NO (pre-wired 3m cable) 250V 2.5A max. SS-ISB-CB-22-EX 
  1NC 1NO (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max SS-ISB-CB-11-EX 
  2NC (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max. SS-ISB-CB-20-EX 
  2NC 2NO (pre-wired 3m cable) 250V 2.5A max. M-ISB-CB-22-EX 
  1NC 1NO (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max. M-ISB-CB-11-EX
  2NC (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max M-ISB-CB-20-EX
  ISB4-SR STAINLESS STEEL 316 SS-ISB4-SR-22
  ISB4-SR STAINLESS STEEL 317 SS-ISB4-SR-31
  ISB4-SR DIE-CAST metaL (Mirror Finish) M-ISB4-SR-22
  ISB4-SR DIE-CAST metaL (Mirror Finish) M-ISB4-SR-31
  ISB4-SR STAINLESS STEEL 316 SS-ISB4-SR-22-PB
  ISB4-SR STAINLESS STEEL 317 SS-ISB4-SR-31-PB
  ISB4-SR DIE-CAST metaL (Mirror Finish) M-ISB4-SR-22-PB
  ISB4-SR DIE-CAST metaL (Mirror Finish) M-ISB4-SR-31-PB
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-25 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-40 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-63
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-25 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-40 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-63
  AUXILIARY SIGNAL CONTACT BLOCK AUX-ISP
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-25
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-40 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-63
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-25 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-40 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-63
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB1-25
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB1-40
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB1-25
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB1-40
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISB2-63
  DIE-CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISB2-63
  2NC 2NO Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-22-M 
  3NC 1NO Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-31-M 
  4NC Contact Block 240V 3A max. M20 SS-ISB-CB-40-M
  2NC 2NO Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-22-M 
  3NC 1NO Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-31-M 
  4NC Contact Block 240V 3A max. M20 M-ISB-CB-40-M
  2NC 2NO (pre-wired 3m cable) 250V 2.5A max. SS-ISB-CB-22-EX
  1NC 1NO (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max. SS-ISB-CB-11-EX 
  2NC (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max. SS-ISB-CB-20-EX
  2NC 2NO (pre-wired 3m cable) 250V 2.5A max. M-ISB-CB-22-EX
  1NC 1NO (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max. M-ISB-CB-11-EX 
  2NC (pre-wired 3m cable) 250V 4.0A max. M-ISB-CB-20-EX
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-25 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-40 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-63
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-25 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-40 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-63
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-25 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-40 
  STAINLESS STEEL 316 BARREL HOUSING AND DUST CAP SS-ISP-SKR-63
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-25 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-40 
  DIE CAST (Mirror Finish) BARREL HOUSING AND DUST CAP M-ISP-SKR-63
  First key TRAPPED All remaining keys can be released non-sequentially M-KE-NS2 
  First key TRAPPED All remaining keys can be released non-sequentially M-KE-NS3 
  First key TRAPPED All remaining keys can be released non-sequentially M-KE-NS4 
  First key TRAPPED All remaining keys can be released non-sequentially M-KE-NS5 
  First key TRAPPED All remaining keys are then released sequentially M-KE-S6 
  First key TRAPPED All remaining keys are then released sequentially M-KE-S7 
  First key TRAPPED All remaining keys are then released sequentially M-KE-S8 
  First key TRAPPED All remaining keys are then released sequentially M-KE-S9
  First key TRAPPED All remaining keys are then released sequentially M-KE-S10
  Key trapped - bolt retracted M-BS
  BOLT INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BD-11
  BOLT INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BD-20
  Key trapped - actuator unlocked (spring action handle) M-HS
  Key trapped - actuator unlocked (chain fixed to handle) M-HS-C
  2 sequential keys - one key trapped one key free - actuator unlocked (spring action handle) M-HD-11
  2 sequential keys - one key trapped one key free - actuator unlocked (chain fixed to handle) M-HD-C-11
  Key trapped - actuator unlocked M-TS
  A = Standard Actuator Stainless Steel 316 140107
  F = Flat Actuator Stainless Steel 316 with Plastic Cover 140108
  HF = Heavy Duty Flexible Actuator Stainless Steel 316 and Die Cast 140110
  HFH = Heavy Duty Flexible Actuator fully Stainless Steel 316 140111
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - 1/2" NPT M-TS-CB-22-N
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - 1/2" NPT M-TS-CB-31-N 
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - M20 M-TS-CB-22-M 
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - M20 M-TS-CB-31-M 
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - 1/2" NPT M-TSR-CB-22-N 
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - 1/2" NPT M-TSR-CB-31-N 
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - M20 M-TSR-CB-22-M 
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - M20 M-TSR-CB-31-M
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Pre-wired EX Block M-TS-CB-22-EX
  Single Tongue Interlock with 1NC 1NO Pre-wired EX Block M-TS-CB-11-EX
  A = Standard Actuator Stainless Steel 316 140107
  F = Flat Actuator Stainless Steel 316 with Plastic Cover 140108
  HF = Heavy Duty Flexible Actuator Stainless Steel 316 and Die Cast 140110
  HFH = Heavy Duty Flexible Actuator fully Stainless Steel 316 140111
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-NS2
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-NS3
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-NS4 
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-NS5 
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-S6 
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-S7 
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-S8 
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-S9 
  KEY EXCHANGE - DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-KE-S10
  BOLT INTERLOCK SINGLE KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BS
  BOLT INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BD-11
  BOLT INTERLOCK DUAL KEY DIE CAST metaL (Mirror Finish) M-BD-20
  Key trapped - actuator unlocked (spring action handle) M-HS
  Key trapped - actuator unlocked (chain fixed to handle) M-HS-C
  2 sequential keys - one key trapped one key free - actuator unlocked (spring action handle) M-HD-11
  2 sequential keys - one key trapped one key free - actuator unlocked (chain fixed to handle) M-HD-C-11
  Key trapped - actuator unlocked M-TS
  2 sequential keys - one key trapped one key free - actuator unlocked M-TD-11
  A = Standard Actuator Stainless Steel 316 140107
  F = Flat Actuator Stainless Steel 316 with Plastic Cover 140108
  HF = Heavy Duty Flexible Actuator Stainless Steel 316 and Die Cast 140110
  HFH = Heavy Duty Flexible Actuator fully Stainless Steel 316 140111
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - 1/2" NPT M-TS-CB-22-N 
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - 1/2" NPT M-TS-CB-31-N 
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - M20 M-TS-CB-22-M 
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - M20 M-TS-CB-31-M
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - 1/2" NPT M-TSR-CB-22-N 
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - 1/2" NPT M-TSR-CB-31-N
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Contact Block - M20 M-TSR-CB-22-M 
  Single Tongue Interlock with 3NC 1NO Contact Block - M20 M-TSR-CB-31-M 
  Single Tongue Interlock with 2NC 2NO Pre-wired EX Block M-TS-CB-22-EX 
  Single Tongue Interlock with 1NC 1NO Pre-wired EX Block M-TS-CB-11-EX
  ESL-SS(P)-Ex ESL-SS-Ex STANDARD DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 232015
  ESL-SS(P)-Ex ESL-SS-Ex STANDARD DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 232016
  ESL-SS(P)-Ex ESL-SS-Ex STANDARD DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 232030
  ESL-SS(P)-Ex ESL-SS-Ex STANDARD DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 232007
  ESL-SS(P)-Ex ESL-SS-Ex STANDARD DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 232008
  ESL-SS(P)-Ex ESL-SS-Ex STANDARD DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 232029
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 146003
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 146004
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 146005
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 146006
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 147003
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 147004
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 147005
  GLES-Ex GLES-SS-Ex HEAVY DUTY MUSHROOM BUTTON TYPES 147006
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 230001
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 230002
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231001
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231002
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231003
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231004
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231005
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231006
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231007
  Standard Duty Emergency Stops Type: ES-P & ES-SS (3 pole) 231008
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232001
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232002
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232003
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232004
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232005
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232006
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232009
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232010
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232011
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232012
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232013
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232014
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232017
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232018
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232019
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232020
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232021
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232022
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232023
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232024
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232025
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232026
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232027
  Standard Duty Emergency Stops Type: ESL-SS (4 pole) 232028
  Gate Bolts for Non Contact Switches Type: GBN-1 210007
  Gate Bolts for Non Contact Switches Type: GBN-1 210008
  Gate Bolts for Non Contact Switches Type: GBN-1 210005
  Gate Bolts for Non Contact Switches Type: GBN-1 210006
  Gate Bolts for Non Contact Switches Types: GBN-3 210060
  Gate Bolts for Non Contact Switches Types: GBN-3 210061
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 210001
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 210002
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 210003
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 210004
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 210005
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 210006
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140130
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140131
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140134
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140136
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140138
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140135
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140137
  Gate Bolts for Tongue Switches Types: GBL-1 & GBA-1 140139
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174001
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174002
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174003
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174004
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174005
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174006
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174007
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174008
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174009
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174010
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174011
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174012
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174013
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174014
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174015
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174051
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174052
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174053
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174054
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174055
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174056
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174057
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174058
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174059
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174060
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174061
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174062
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174063
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174064
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174065
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174101
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174102
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174103
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174104
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174105
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174106
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174107
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174108
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174109
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174110
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174111
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174112
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174113
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174114
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174115
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174151
  Safety Limit Switches Type: HLM (Die-Cast) 174152