Đang tải dữ liệu ...
Toàn quốc
Đang tải dữ liệu...

  1. Trang chủ
  2. Toàn quốc
  3. Lao động phổ thông
  4. Công nhân
Bạn đang xem

Công nhân

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM Thoả thuận 26 30/06/19
Thái Bình Thoả thuận 5 29/06/19
TP HCM Thoả thuận 3 28/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 125 27/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 21 27/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 31 27/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 135 25/06/19
Hà Nội Thoả thuận 15 21/06/19
Quảng Ninh Thoả thuận 4 14/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 37 13/06/19
Hà Nội Thoả thuận 101 10/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 41 09/06/19
Hà Nội Thoả thuận 39 09/06/19
Đà Nẵng Thoả thuận 29 08/06/19
TP HCM Thoả thuận 15 07/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 485 07/06/19
TP HCM Thoả thuận 18 06/06/19
Hà Nội Thoả thuận 7 04/06/19
Hà Nội Thoả thuận 7 01/06/19
TP HCM Thoả thuận 52 01/06/19
Hải Phòng Thoả thuận 102 01/06/19
Hà Nội Thoả thuận 1.556 01/06/19
TP HCM Thoả thuận 18 20/05/19
TP HCM Thoả thuận 117 20/05/19
TP HCM Thoả thuận 6 15/05/19