Giá Vé Và Giờ Tàu Từ Hà Nội Đi Lào Cai Và Ngược Lại 3173841 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
0
Toàn quốc
Du lịch
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]

Rồng bay ra mắt chức năng mới: uptin qua ứng dụng Facebook Message. Tìm hiểu thêm

Giá Vé Và Giờ Tàu Từ Hà Nội Đi Lào Cai Và Ngược Lại

Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

15:38 | 08/08/2008 | Toàn quốc

Lượt xem tin

8.265

Mã tin

3173841

Chat với chủ tin
Mua quyền ưu tiên cho tin
GIÁ VÉ VÀ GIỜ TÀU TỪ HÀ NỘI ĐI LÀO CAI VÀ NGƯỢC LẠI

Hệ thồng giá vé và giờ tàu địa phương từ Hà Nội đi Lào Cai và ngược lại.

Hà Nội – Lào Cai

Tàu SP1
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Hà Nội, lúc: 21:20
- Đến ga: Lào Cai, lúc: 05:05
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 7 giờ 45 phút
- Tốc độ lữ hành: 37,9 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''Luật đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, quy định về quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ĐS''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 80
- Ghế mềm: 92
- Ghế mềm toa xe 2 tầng ĐHKK: 126
- Ghế mềm ĐHKK: 126
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 150
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 140
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 124
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 186
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 175
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 154
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 223
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 223

Tàu SP3
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Hà Nội, lúc: 22:00
- Đến ga: Lào Cai, lúc: 06:00
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 8 giờ 0 phút
- Tốc độ lữ hành: 36,8 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''Đường sắt Việt Nam được quyền từ chối hoặc đình chỉ vận chuyển người đi tàu không có vé hoặc có vé nhưng không hợp lệ''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 80
- Ghế mềm: 92
- Ghế mềm toa xe 2 tầng ĐHKK: 126
- Ghế mềm ĐHKK: 126
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 150
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 140
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 124
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 186
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 175
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 154
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 223
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 223

Tàu LC1
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Hà Nội, lúc: 22:10
- Đến ga: Lào Cai, lúc: 07:10
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 9 giờ 0 phút
- Tốc độ lữ hành: 32,7 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''Luật đường sắt được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005, ban hành ngày 27/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 75
- Ghế mềm: 93
- Ghế mềm toa xe 2 tầng ĐHKK: 110
- Ghế mềm ĐHKK: 110
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 143
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 134
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 118
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 168
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 158
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 140
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 203
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 203

Tàu LC3
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Hà Nội, lúc: 06:15
- Đến ga: Lào Cai, lúc: 15:35
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 9 giờ 20 phút
- Tốc độ lữ hành: 31,5 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''An toàn giao thông đường sắt: Khi có báo hiệu dừng, người và tất cả các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đều phải dừng lại về bên phải đường của mình và cách xa báo hiệu nói trên ít nhất 3 mét''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 75
- Ghế mềm: 93

Tàu LC7
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Hà Nội, lúc: 23:05
- Đến ga: Lào Cai, lúc: 07:40
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 8 giờ 35 phút
- Tốc độ lữ hành: 34,3 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''An toàn giao thông đường sắt: Nghiêm cấm việc tự ý mở chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đã đóng''
Tàu LC9
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Hà Nội, lúc: 20:40
- Đến ga: Lào Cai, lúc: 04:35
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 7 giờ 55 phút
- Tốc độ lữ hành: 37,1 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''Giao thông an toàn là hạnh phúc của mọi người!''

Lào Cai – Hà Nội

Tàu SP2
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Lào Cai, lúc: 20:35
- Đến ga: Hà Nội, lúc: 04:20
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 7 giờ 45 phút
- Tốc độ lữ hành: 37,9 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''Luật đường sắt có hiệu lực từ 01/01/2006, quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng ĐS''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 80
- Ghế mềm: 92
- Ghế mềm toa xe 2 tầng ĐHKK: 126
- Ghế mềm ĐHKK: 126
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 150
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 140
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 124
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 186
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 175
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 154
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 223
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 223

Tàu SP4
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Lào Cai, lúc: 21:15
- Đến ga: Hà Nội, lúc: 05:00
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 7 giờ 45 phút
- Tốc độ lữ hành: 37,9 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''Đường sắt Việt Nam được quyền từ chối hoặc đình chỉ vận chuyển người có bệnh dịch lây lan, bệnh truyền nhiễm''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 80
- Ghế mềm: 92
- Ghế mềm toa xe 2 tầng ĐHKK: 126
- Ghế mềm ĐHKK: 126
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 150
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 140
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 124
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 186
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 175
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 154
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 223
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 223

Tàu LC2
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Lào Cai, lúc: 19:00
- Đến ga: Hà Nội, lúc: 04:00
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 9 giờ 0 phút
- Tốc độ lữ hành: 32,7 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''An toàn giao thông đường sắt: Nghiêm cấm lên hoặc xuống tàu, mở cửa toa tàu, thò đầu, tay chân ra ngoài khi tàu đang chạy (trừ người có trách nhiệm)''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 75
- Ghế mềm: 93
- Ghế mềm toa xe 2 tầng ĐHKK: 110
- Ghế mềm ĐHKK: 110
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 143
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 134
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 118
- Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 168
- Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 158
- Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 140
- Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 203
- Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 203

Tàu LC4
- Chạy tuyến: Hà Nội-Lào Cai
- Từ ga: Lào Cai, lúc: 10:30
- Đến ga: Hà Nội, lúc: 19:55
- Khoảng cách: 294 km
- Thời gian chạy: 9 giờ 25 phút
- Tốc độ lữ hành: 31,2 km/giờ
- Chế độ chạy: Hàng ngày
''An toàn giao thông đường sắt: Tại đường ngang, cầu chung với đường sắt: người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành theo sự chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu sau: (a) Hiệu lệnh của người gác chắn. (b) Tín hiệu đèn, cờ, biển hiệu. (c) Chắn''
Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
- Ghế dọc: 68
- Ghế cứng: 75
- Ghế mềm: 93


Xin vui lòng liên hệ:

Vietnam Holidays Travel
Địa chỉ: Số 01/97 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
Tel : 84.04. 7 735 565 - 7 735 776 - Fax: 84.4.7 735564
Hotline: 0912988855


VIETNAM HOLIDAYS TRAVEL
Trụ sở chính tại Hà Nội:
Số 01/97 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa.
Tel : 84.04. 7 735 565 - 7 735 776 - Hotline: 0912988855; Fax: 84.4.7 735564
Chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh:
B6 đường Bạch Đằng, P.2 Quận Tân Bình.
Tel: 84.8. 848 5198; Fax: 84.8. 848 5370

 website:http://www.vietnamholidays.com.vn

Lưu tin
Chia sẻ
Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Các tin cùng chuyên mục rao vặt
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...