xim đẹp này , giá hợp lý này , số ngày sinh này ...tất cả đều yêu hết 5697845 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Điện thoại
Toàn quốc
Chợ Sim
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]

Máy tính, Điện thoại, Sim

Xim đẹp này , giá hợp lý này , số ngày sinh này ...tất cả đều yêu hết

Thời gian: 25/03/2009-Lượt xem: 1.371-Mã tin: 5697845

Tăng lượt xem cho tin này * Lượt xem sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần sau khi sử dụng

Tổng quan

Giá : Thoả thuận

Địa chỉ: Toàn quốc

Liên hệ người bán

Khách vãng lai

Lưu tin

Chia sẻ tin

Thông tin thêm

có số này nhá hay hay giá cũng hợp lý :


09.747.66600 ………………….. 350k
09.737.66600 ………………….. 350k
09.727.66600 ………………….. 350k


thấy hợp lý ko ? còn nữa :


0973.999.789 ..................2 triệu
**********************
0983.1.78887 ………………….. 450k
**********************
098.890.3131 ………………….. 650k
097.303.87.87 …………………..650k
097.262.87.87 ………………….. 650k
097.252.87.87 ………………….. 650k
097.303.87.87 ………………….. 650k
0.97779.31.31 ………………….. 650k
016.79.98.79.98 …………………650k
0169.404.6886 ………………….. 650k
016.79.98.79.98 …………………..650k


************************
09.8883.9595 ………………….. 750k
0.987654.242 ………………….. 750k
 
************************


09.87.45.87.87 ………………….. 850k
09.87.92.87.87 ………………….. 850k
09.87.93.87.87 ………………….. 850k
098890.01.01 ………………….. 850k
098890.03.03 ………………….. 850k
097790.65.65 ………………….. 850k
098.979.87.87 ………………….. 850k
0.9797.6.8787 ………………….. 850k
0.9779.51115 ………………….. 850k
0168.773.8668 ………………….. 850k
01687.24.6886 ………………….. 850k
01688.14.6886 ………………….. 850k
01687.3.68886 ………………….. 850k
0167.595.8668 ………………….. 850k


*************************


09.7777.5.333 ………………….. 1,5trieu


************************
01662.0000.88 ………………….. 1,2triêu
01662.4444.88 ………………….. 1,2triêu
01663.4444.88 ………………….. 1,2triêu
01683.77.00.77 ………………….. 1,2triêu
01663.88.77.88 ………………….. 1,2trieu


***********************01679.33.44.55 ………………….2,2triêu 
01693.555.222 ………………….2,2triêu
01696.3333.88 ………………….2,2triêu
01682.3333.88 ………………….2,2triêu
01692.555.222 ………………….2,2triêu
01684.2222.88 ………………….2,2triêu
01685.2222.88 ………………….2,2triêu
01683.6666.99 ………………….2,2triêu
016.99.2222.66 ………………….2,2triêu
01679.33.44.55 ………………….2,2triêu
01689.5555.66 ………………….2,2triêu
01684.5555.88 ………………….2,2triêu
01687.3333.99 ………………….2,2triêu
01684.3333.99 ………………….2,2triêu
01685.3333.99 ………………….2,2triêu
01678.555.222 ………………….2,2triêu
01682.3333.99 ………………….2,2triêu
01697.6666.99 ………………….2,2triêu
01684.6666.99 …………………..2,2trieu
01677.555.222 ………………….. 2,2trieu
01682.6666.99 ………………….. 2,2trieu
01663.5555.99 ………………….. 2,2trieu
01692.333.222 ………………….. 2,2triêu
01686.2222.88 ………………….. 2,2triêu
01662.3333.88 ………………….. 2,2triêu
01679.555.222 ………………….. 2,2triêu
01676.333.222 ………………….. 2,2triêu
01679.333.222 ………………….. 2,2triêu
01678.333.222 ………………….. 2,2triêu
01687.77.99.77 ………………….. 2,2triêu
01689.77.99.77 ………………….. 2,2triêu
01686.77.99.77 ………………….. 2,2triêu
01689.3333.66 ………………….. 2,2triêu
01685.3333.66 ………………….. 2,2triêu
01683.2222.99 ………………….. 2,2triêu
01662.1111.66 ………………….. 2,2triêu
0168888.33.66 ………………….. 2,2triêu
01663.33.44.55 ………………….. 2,2triêu
01682.3333.66 ………………….. 2,2triêu
01662.3333.66 ………………….. 2,2triêu
01683.2222.66 ………………….. 2,2triêu
0166.33333.88 ………………….. 2,2triêu
01662.3333.55 ………………….. 2,2triêu
01663.5555.88 ………………….. 2,2triêu
016.99.3333.88 ………………….. 2,2trieu
016.99.2222.88 ………………….. 2,2triêu


***************************


01679.666.222 ………………….. 2.7trieu
01692.666.222 ………………….. 2.7trieu
01693.666.222 ………………….. 2.7trieu


**************************


Năm Sinh 197x


016.7997.1975 ………………….. 350k
016.7997.1976 ………………….. 350k
016.7997.1977 ………………….. 350k
016.7997.1978 ………………….. 350k
016.7997.1979 ………………….. 550k


Năm Sinh 1980


0985.7.3.1980 ………………….. 650k
0987.8.5.1980 ………………….. 650k
016.7997.1980 ………………….. 550k


Năm Sinh 1981


0973.2.6.1981 ………………….. 650k
0987.3.9.1981 ………………….. 650k
0987.3.1.1981 ………………….. 650k
098.73.7.1981 ………………….. 650k
097.2.50.1981 ………………….. 650k
097.26.4.1981 ………………….. 650k
0983.4.7.1981 ………………….. 650k
0983.2.6.1981 ………………….. 650k
0977.6.8.1981 ………………….. 650k
0987.6.6.1981 ………………….. 650k
016.7997.1981 ………………….. 650k
0168.30.9.1981 ………………….. 550k


Năm Sinh 1982
………………….. 650k
0974.20.1982 ………………….. 650k
0987.9.6.1982 ………………….. 650k
0983.7.2.1982 ………………….. 650k
016.7997.1982 ………………….. 650k
0169.4.08.1982 ………………….. 550k


Năm Sinh 1983


0977.3.2.1983 ………………….. 650k
097.2.30.1983 ………………….. 650k
0979.4.5.1983 ………………….. 650k
016.7997.1983 ………………….. 650k
0168.30.9.1983 ………………….. 550k


Năm Sinh 1984


098.9.03.1984 ………………….. 650k
0985.6.8.1984 ………………….. 650k
0987.2.8.1984 ………………….. 650k
0985.4.1.1984 ………………….. 650k
0985.8.0.1984 ………………….. 650k
0985.9.2.1984 ………………….. 650k
016.7997.1984 ………………….. 650k
01669.5.5.1984 ………………….. 550k


Năm Sinh 1985


0983.3.5.1985 ………………….. 650k
0988.2.5.1985 ………………….. 650k
016.7997.1985 ………………….. 650k
01686.20.1985 ………………….. 550k
01687.2.6.1985 ………………….. 550k
01687.8.1.1985 ………………….. 550k
0168.27.4.1985 ………………….. 550k


Năm Sinh 1986===== 650nghin


0977.5.1.1986 ………………….. 650k
016.7997.1986 ………………….. 650k
0169.4.05.1986 ………………….. 550k
0168.28.9.1986 ………………….. 550k
0168.29.6.1986 ………………….. 550k
0166.7.02.1986 ………………….. 550k
0167.5.12.1986 ………………….. 550k


Năm Sinh 1987


01686.20.1987 ………………….. 550k
01687.11.01.87 ………………….. 300k
01693.20.01.87 ………………….. 300k
01667.11.02.87 ………………….. 300k
01684.23.02.87 ………………….. 300k
01683.26.02.87 ………………….. 300k
01692.26.03.87 ………………….. 300k
01686.02.04.87 ………………….. 300k
01667.08.04.87 ………………….. 300k
01692.29.04.87 ………………….. 300k
01693.10.06.87 ………………….. 300k
01688.23.06.87 ………………….. 300k
0983.30.06.87 ………………….. 300k
01684.10.11.87 ………………….. 300k
01683.20.12.87 ………………….. 300k


Năm Sinh 1988


016.7997.1988 ………………….. 650k
01687.1.3.1988 ………………….. 550k
01687.6.6.1988 ………………….. 550k
0168.25.4.1988 ………………….. 550k
01667.26.02.88 ………………….. 300k
01693.21.10.88 ………………….. 300k


Năm Sinh 1989


016.7997.1989 ………………….. 650k
0168.27.1.1989 ………………….. 550k
0987.25.03.89 ………………….. 450k
01693.29.01.89 ………………….. 300k
01692.05.04.89 ………………….. 300k
01693.28.05.89 ………………….. 300k
01664.11.10.89 ………………….. 300k


Năm Sinh 1990


0973.2.1.1990 ………………….. 650k
0974.6.5.1990 ………………….. 650k
0974.6.2.1990 ………………….. 650k
0979.3.4.1990 ………………….. 650k
0977.3.9.1990 ………………….. 650k
097.20.4.1990 ………………….. 650k
097.7.04.1990 ………………….. 650k
0987.3.9.1990 ………………….. 650k
0983.3.9.1990 ………………….. 650k
0989.2.4.1990 ………………….. 650k
0989.7.2.1990 ………………….. 650k
097.25.3.1990 ………………….. 650k
0987.9.2.1990 ………………….. 650k
0985.30.1990 ………………….. 550k
016.7997.1990 ………………….. 650k
01687.20.1990 ………………….. 550k
0168.20.4.1990 ………………….. 550k
0168.28.9.1990 ………………….. 550k
01693.29.01.90 ………………….. 350k
01693.10.02.90 ………………….. 350k
01687.15.02.90 ………………….. 350k
01693.18.02.90 ………………….. 350k
01689.22.02.90 ………………….. 350k
01684.23.04.90 ………………….. 350k
01693.28.04.90 ………………….. 350k
01692.02.05.90 ………………….. 350k
01683.04.05.90 ………………….. 350k
01684.18.05.90 ………………….. 350k
01684.18.06.90 ………………….. 350k
01687.20.06.90 ………………….. 350k
01692.01.07.90 ………………….. 350k
01684.09.07.90 ………………….. 350k
01693.09.08.90 ………………….. 350k
01689.14.08.90 ………………….. 350k
01689.02.10.90 ………………….. 350k
01693.08.10.90 ………………….. 350k
01684.03.11.90 ………………….. 350k
01692.08.11.90 ………………….. 350k
01687.13.11.90 ………………….. 350k
01667.07.12.90 ………………….. 350k


Năm Sinh 1991


097.250.1991 ………………….. 650k
0983.11.06.91 ………………….. 450k


Năm Sinh 1992


0988.3.9.1992 ………………….. 650k
0987.3.9.1992 ………………….. 650k
0987.4.5.1992 ………………….. 650k
0989.4.1.1992 ………………….. 650k
0989.6.5.1992 ………………….. 650k
0977.8.5.1992 ………………….. 650k
0987.3.7.1992 ………………….. 650k
097.2.10.1992 ………………….. 650k
016.7997.1992 ………………….. 650k


Năm Sinh 1993


097.26.1.1993 ………………….. 650k
098.580.1993 ………………….. 650k
0987.3.3.1993 ………………….. 650k
0973.8.8.1993 ………………….. 650k
0983.6.8.1993 ………………….. 650k
0979.9.1.1993 ………………….. 650k
016.7997.1993 ………………….. 550k


Năm Sinh 1994


0985.9.3.1994 ………………….. 450k
0974.3.7.1994 ………………….. 450k
0985.1.8.1994 ………………….. 450k
098.960.1997 ………………….. 450k


Giá đồng hạng


016.7997.1994 ………………….. 350k
016.7997.1995 ………………….. 350k
016.7997.1996 ………………….. 350k
016.7997.1997========550nghin
016.7997.1998 ………………….. 350k[B][COLOR="Sienna"]Các bạn mua liên hệ cho mình nhé ... : 0985372202 . Gặp Hoàng Anh
nik Y!H : chinhnhanquantu_oh_yeah . Mình sẽ ship cho bạn ngay những xim nào bạn cần . Bạn nên lưu ý ...bạn chọn xim nào thỳ nhắn tin hoặc alo cho mình rõ số xim và số tiền để mình lấy xim chuẩn xác nhé . thank [/COLOR][/B]

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...