Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...

Thông tin giao dịch

Vị trí hiển thị : Đầu trang

Thời gian hiển thị : 1 ngày

Phí thanh toán : 10.000đ

Thanh toán

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

024 73095555

(Ext: 497 / 495 / 496)

- Mua tin tài trợ -

1 Chọn tin cần mua

- Chọn tin khác

Tiêu đề tin :

Mã tin :

Thuộc mục : Cho thuê nhà

Chọn

2 Chọn vị trí hiển thị

Hiển thị Đầu trang

Hiển thị Giữa trang

Hiển thị Cuối trang

Tin đăng của bạn được hiển thị đầu trang và chia sẻ hiển thị với 2 tin đăng khác tại mục :

Cứ mỗi 3 lần tải trang (F5) thì tin đăng của bạn xuất hiện 1 lần

Cho thuê nhà( Giá : 10.000 đ/ngày )

3 Thời gian hiển thị

1 ngày

3 ngày

7 ngày

- Nếu mua dài ngày hơn vui lòng liên hệ: 093 222 36 56