Đang tải dữ liệu ...
TP HCM
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. TP HCM
  3. Lao động trí óc
  4. Biên, phiên dịch
Bạn đang xem

Biên, phiên dịch

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM Thoả thuận 13 03/01/24
TP HCM Thoả thuận 8 02/01/24
TP HCM Thoả thuận 9 29/12/23
TP HCM Thoả thuận 7 28/12/23
TP HCM Thoả thuận 5 27/12/23
TP HCM Thoả thuận 9 26/12/23
TP HCM Thoả thuận 9 25/12/23
TP HCM Thoả thuận 8 22/12/23
TP HCM Thoả thuận 10 22/12/23
TP HCM Thoả thuận 9 20/12/23
TP HCM Thoả thuận 6 19/12/23
TP HCM Thoả thuận 9 18/12/23
TP HCM Thoả thuận 8 15/12/23
TP HCM Thoả thuận 9 14/12/23
TP HCM Thoả thuận 8 13/12/23
TP HCM Thoả thuận 8 12/12/23
TP HCM Thoả thuận 8 11/12/23
TP HCM Thoả thuận 6 07/12/23
TP HCM Thoả thuận 9 06/12/23
TP HCM Thoả thuận 10 05/12/23
TP HCM Thoả thuận 10 04/12/23
TP HCM Thoả thuận 9 30/11/23
TP HCM Thoả thuận 11 29/11/23
TP HCM Thoả thuận 12 28/11/23
TP HCM Thoả thuận 8 27/11/23