Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền nam khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền nam khác
  3. Lao động trí óc
  4. Biên, phiên dịch
Bạn đang xem

Biên, phiên dịch

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM Thoả thuận 9 07/03/20
TP HCM Thoả thuận 6 26/09/20
TP HCM Thoả thuận 5 05/02/20
TP HCM Thoả thuận 6 16/10/20
TP HCM Thoả thuận 14 27/07/20
TP HCM Thoả thuận 8 19/02/20
TP HCM Thoả thuận 7 26/12/19
TP HCM Thoả thuận 14 03/06/20
TP HCM Thoả thuận 5 15/06/20
TP HCM Thoả thuận 21 22/10/20