Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền nam khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền nam khác
  3. Lao động trí óc
  4. Đối ngoại
Bạn đang xem

Đối ngoại

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM Thoả thuận 12 15/02/20
TP HCM Thoả thuận 12 15/06/20
TP HCM Thoả thuận 7 04/11/19
TP HCM Thoả thuận 4 20/11/19
TP HCM Thoả thuận 16 12/06/20
TP HCM Thoả thuận 1 22/10/20
TP HCM Thoả thuận 2 26/10/20
TP HCM Thoả thuận 3 27/02/20
TP HCM Thoả thuận 16 24/03/20
TP HCM Thoả thuận 4 29/02/20