Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền nam khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền nam khác
  3. Lao động trí óc
  4. Biên, phiên dịch
Bạn đang xem

Biên, phiên dịch

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM Thoả thuận 15 21/05/20
TP HCM Thoả thuận 35 20/03/20
TP HCM Thoả thuận 2 09/11/20
TP HCM Thoả thuận 34 08/04/20
TP HCM Thoả thuận 22 31/03/20
TP HCM Thoả thuận 16 12/06/20
TP HCM Thoả thuận 7 29/02/20
TP HCM Thoả thuận 8 13/05/20
TP HCM Thoả thuận 10 17/09/20
TP HCM Thoả thuận 6 11/03/20