Đang tải dữ liệu ...
Hà Nội
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng 7.000.000 đ / tháng 2.120 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 305 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 30 Hôm nay
Hà Nội 4.500.000 đ / tháng 3 Hôm qua
Hà Nội 20.000.000 đ / tháng 170 Hôm qua
Hà Nội 20.000.000 đ / tháng 196 Hôm qua
Hà Nội 20.000.000 đ / tháng 110 Hôm qua
Hà Nội 20.000.000 đ / tháng 48 Hôm qua
Hà Nội 7.000.000 đ / tháng 16 Hôm qua
Hà Nội 6.000.000 đ / tháng 49 Hôm qua
Hà Nội 8.000.000 đ / tháng 45 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 7 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 863 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 349 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 14 Hôm qua
Hà Nội 7.000.000 đ / tháng 151 Hôm qua
Hà Nội 5.500.000 đ / tháng 97 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 119 Hôm qua
Hà Nội 8.000.000 đ / tháng 11 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 29 Hôm qua
Hà Nội 7.000.000 đ / tháng 21 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 537 Hôm qua
Hà Nội 30.000.000 đ / tháng 56 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 145 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 35 Hôm qua
Hà Nội 5.500.000 đ / tháng 586 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 277 Hôm qua
Hà Nội 15.000.000 đ / tháng 18 Hôm qua