Đang tải dữ liệu ...
Đà Nẵng
Đang tải dữ liệu...

  1. Trang chủ
  2. Đà Nẵng
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Đà Nẵng 5.000.000 đ / tháng 36 Hôm nay
Đà Nẵng Thoả thuận 37 Hôm nay
Đà Nẵng 5.200.000 đ / tháng 362 Hôm nay
Đà Nẵng 5.000.000 đ / tháng 3.016 Hôm nay
Đà Nẵng Thoả thuận 6.129 Hôm nay
Đà Nẵng 5.200.000 đ / tháng 210 Hôm nay
Đà Nẵng 6500000 đ / tháng 686 Hôm nay
Đà Nẵng 5.200.000 đ / tháng 134 Hôm nay
Đà Nẵng 5.000.000 đ / tháng 293 Hôm qua
Đà Nẵng Thoả thuận 132 21/05/19
Đà Nẵng 5.000.000 đ / tháng 26 16/05/19
Đà Nẵng Thoả thuận 170 15/05/19
Đà Nẵng Thoả thuận 6 15/05/19
Đà Nẵng 4.000.000 đ / tháng 16 14/05/19
Đà Nẵng Thoả thuận 28 05/05/19
Đà Nẵng 5.000.000 đ / tháng 206 04/05/19
Đà Nẵng 12 đ / giờ 60 01/05/19
Đà Nẵng 1.500.000 đ / tháng 22 26/04/19
Đà Nẵng 7.000.000 đ / tháng 11 26/04/19
Đà Nẵng 4.000.000 đ / tháng 46 26/04/19
Đà Nẵng Thoả thuận 80 25/04/19
Đà Nẵng 4.500.000 đ / tháng 890 25/04/19
Đà Nẵng Thoả thuận 386 18/04/19
Đà Nẵng Thoả thuận 24 18/04/19
Đà Nẵng 5 đ / tháng 37 10/04/19