Đang tải dữ liệu ...
Hà Nội
Đang tải dữ liệu...

  1. Trang chủ
  2. Hà Nội
  3. Lao động phổ thông
  4. NV phục vụ/ Chạy bàn
Bạn đang xem

NV phục vụ/ Chạy bàn

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 489 Hôm nay
Hà Nội 7.500.000 đ / tháng 51 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 21 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 205 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 2.518 Hôm nay
Hà Nội 35.000.000 đ / tháng 1.528 Hôm nay
Hà Nội 5.500.000 đ / tháng 648 Hôm nay
Hà Nội 35.000.000 đ / tháng 2.107 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 15 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 29 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 25 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 29 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 37 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 1.460 20/04/19
Hà Nội Thoả thuận 29 20/04/19
Hà Nội 4.500.000 đ / tháng 503 19/04/19
Hà Nội Thoả thuận 21 11/04/19
Hà Nội Thoả thuận 9 11/04/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 124 10/04/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 461 10/04/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 40 08/04/19
Hà Nội Thoả thuận 6 05/04/19
Hà Nội Thoả thuận 3 05/04/19
Hà Nội Thoả thuận 17 04/04/19
Hà Nội Thoả thuận 10 04/04/19
Hà Nội Thoả thuận 22 03/04/19
Hà Nội Thoả thuận 9 02/04/19