Đang tải dữ liệu ...
Hà Nội
Bạn đang xem

NV phục vụ/ Chạy bàn

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 129 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 47 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 39 Hôm nay
Hải Phòng 7.000.000 đ / tháng 667 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 7 Hôm qua
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 77 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 86 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 331 Hôm qua
Hà Nội 5.500.000 đ / tháng 486 Hôm qua
Hà Nội 35.000.000 đ / tháng 1.375 Hôm qua
Hà Nội 35.000.000 đ / tháng 1.645 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 96 Hôm qua
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 2.471 Hôm qua
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 288 21/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 449 21/02/19
Hà Nội Thoả thuận 312 21/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 126 21/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 102 21/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 419 21/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 594 21/02/19
Hà Nội Thoả thuận 26 19/02/19
Hà Nội 5.000.000 đ / tháng 9 19/02/19
Hà Nội Thoả thuận 10 16/02/19
Hà Nội Thoả thuận 64 16/02/19
Hà Nội 8.000.000 đ / tháng 27 15/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 653 16/01/19
Hà Nội Thoả thuận 418 13/01/19
Hà Nội Thoả thuận 535 10/01/19
Hà Nội 5.000.000 đ / tháng 35 08/01/19