Đang tải dữ liệu ...
Hà Nội
Bạn đang xem

NV phục vụ/ Chạy bàn

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 47 Hôm nay
Hải Phòng 7.000.000 đ / tháng 289 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 145 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 20 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 62 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 96 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 409 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 119 Hôm nay
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 437 Hôm nay
Hà Nội 5.500.000 đ / tháng 472 Hôm nay
Hà Nội 35.000.000 đ / tháng 1.351 Hôm nay
Hà Nội 5.000.000 đ / tháng 6 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 307 Hôm qua
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 565 Hôm qua
Hà Nội 35.000.000 đ / tháng 1.596 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 86 Hôm qua
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 2.469 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 8 16/02/19
Hà Nội Thoả thuận 64 16/02/19
Hà Nội 8.000.000 đ / tháng 27 15/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 275 15/02/19
Hà Nội 4.000.000 đ / tháng 549 16/01/19
Hà Nội Thoả thuận 365 13/01/19
Hà Nội Thoả thuận 312 10/01/19
Hà Nội Thoả thuận 534 10/01/19
Hà Nội 5.000.000 đ / tháng 32 08/01/19
Hà Nội Thoả thuận 75 04/01/19