Đang tải dữ liệu ...
Bắc Ninh
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Bắc Ninh
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Bắc Ninh Thoả thuận 4 22/01/24
Bắc Ninh Thoả thuận 2 12/12/23
Bắc Ninh Thoả thuận 5 31/10/23
Bắc Ninh Thoả thuận 11 27/07/23
Bắc Ninh Thoả thuận 9 26/07/23
Bắc Ninh Thoả thuận 7 26/07/23
Bắc Ninh Thoả thuận 7 26/07/23
Bắc Ninh Thoả thuận 9 03/07/23
Bắc Ninh Thoả thuận 8 02/07/23
Bắc Ninh Thoả thuận 6 28/06/23
Bắc Ninh Thoả thuận 11 22/03/23
Bắc Ninh Thoả thuận 14 13/01/23
Bắc Ninh Thoả thuận 10 21/09/22
Bắc Ninh Thoả thuận 23 24/06/22
Bắc Ninh Thoả thuận 28 06/08/21
Bắc Ninh Thoả thuận 26 16/07/21
Bắc Ninh Thoả thuận 24 08/06/21
Bắc Ninh Thoả thuận 20 30/03/21
Bắc Ninh Thoả thuận 14 25/01/21
Bắc Ninh Thoả thuận 35 12/12/20
Bắc Ninh Thoả thuận 26 13/11/20