Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 0 Hôm qua
Hải Phòng Thoả thuận 4 Hôm qua
Q.Hải An Thoả thuận 10.325 Hôm qua
Hải Phòng Thoả thuận 4 26/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 2.356 25/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 4 23/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 25 14/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 27 06/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 36 18/08/21
Hải Phòng Thoả thuận 12 10/08/21
Hải Phòng Thoả thuận 18 10/08/21
Q.Kiến An Thoả thuận 51 29/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 41 20/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 168 10/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 196 05/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 126 02/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 65 30/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 57 29/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 41 21/06/21
Q.Lê Chân Thoả thuận 91 15/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 24 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 66 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 130 07/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 59 07/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 115 04/06/21