Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 106 Hôm nay
Hải Phòng Thoả thuận 106 Hôm nay
Hải Phòng Thoả thuận 2.837 Hôm nay
Q.Hải An Thoả thuận 737 28/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 1.510 27/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 187 15/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 47 15/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 38 14/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 18 13/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 14 08/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 570 08/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 232 06/06/22
Hải Phòng Thoả thuận 34 26/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 18 23/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 26 21/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 105 17/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 125 16/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 141 15/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 7 13/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 35 07/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 36 06/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 92 04/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 137 23/04/22
Q.Kiến An Thoả thuận 56 22/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 53 16/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 46 14/04/22