Đang tải dữ liệu ...
TP HCM
Bạn đang xem

NV phục vụ/ Chạy bàn

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM 50.000.000 đ / tháng 462 Hôm nay
TP HCM 50.000.000 đ / tháng 462 Hôm nay
TP HCM 8.000.000 đ / tháng 1.037 Hôm qua
TP HCM 14 đ / tháng 1.952 Hôm qua
TP HCM 40.000.000 đ / tháng 521 18/01/19
TP HCM 15.000.000 đ / tháng 1.764 17/01/19
TP HCM 15 đ / tháng 2.214 17/01/19
TP HCM 5.500.000 đ / tháng 2.899 17/01/19
TP HCM 10.000.000 đ / tháng 54 15/01/19
TP HCM 30.000.000 đ / tháng 236 15/01/19
TP HCM 300.000 đ / ngày 272 13/01/19
TP HCM 5.000.000 đ / tháng 55 12/01/19
TP HCM 10.000.000 đ / tháng 36 08/01/19
TP HCM Thoả thuận 484 10/12/18
TP HCM 5.000.000 đ / tháng 49 08/12/18
TP HCM Thoả thuận 102 05/12/18
TP HCM 6000000 đ / tháng 54 08/11/18
TP HCM 7.000.000 đ / tháng 66 18/10/18
TP HCM 5.000.000 đ / tháng 150 29/09/18
TP HCM 15.000.000 đ / tháng 153 28/08/18
TP HCM Thoả thuận 203 27/08/18
TP HCM 2.100.000 đ / tháng 318 17/08/18
TP HCM 5.000.000 đ / tháng 89 09/08/18
TP HCM 3.200.000 đ / tháng 585 05/08/18
TP HCM 15.000.000 đ / tháng 288 26/07/18