Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
  4. Du lịch, nhà hàng, ks
  5. Khác
Rồng bay thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022.
Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 42 13/01/22
Hải Phòng Thoả thuận 9 12/01/22
Hải Phòng Thoả thuận 14 12/01/22
Hải Phòng Thoả thuận 55 05/01/22
Hải Phòng Thoả thuận 94 07/11/21
Hải Phòng Thoả thuận 161 15/10/21
Hải Phòng Thoả thuận 19 28/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 87 27/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 43 14/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 17 10/08/21
Hải Phòng Thoả thuận 21 10/08/21
Hải Phòng Thoả thuận 48 20/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 220 05/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 131 02/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 49 21/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 27 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 68 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 142 07/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 59 07/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 46 02/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 59 22/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 168 21/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 30 12/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 105 08/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 35 06/05/21