Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
  4. Cần tuyển
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 11 21/05/22
Q.Hải An Thoả thuận 593 20/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 39 17/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 94 16/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 82 15/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 5 13/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 23 07/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 21 06/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 68 04/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 126 23/04/22
Q.Kiến An Thoả thuận 37 22/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 41 16/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 37 14/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 14 13/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 60 12/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 56 02/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 56 01/04/22
Hải Phòng Thoả thuận 32 29/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 40 29/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 35 28/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 329 21/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 24 20/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 50 13/03/22
Q.Hồng Bàng Thoả thuận 45 09/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 47 02/03/22