Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
  4. Công nhân
Bạn đang xem

Công nhân

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 32 29/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 40 29/03/22
Hải Phòng Thoả thuận 58 15/01/22
Hải Phòng Thoả thuận 194 21/11/21
Hải Phòng Thoả thuận 44 21/10/21
Hải Phòng Thoả thuận 128 28/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 73 29/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 225 21/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 15 17/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 81 18/03/21
Hải Phòng Thoả thuận 647 29/01/21
Hải Phòng Thoả thuận 114 14/01/21
Hải Phòng Thoả thuận 200 06/01/21
Hải Phòng Thoả thuận 85 22/12/20
Hải Phòng Thoả thuận 45 26/10/20