Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
  4. Công nhân
Bạn đang xem

Công nhân

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 0 Hôm nay
Hải Phòng Thoả thuận 60 28/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 60 29/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 209 21/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 9 17/04/21
Hải Phòng Thoả thuận 78 18/03/21
Hải Phòng Thoả thuận 637 29/01/21
Hải Phòng Thoả thuận 107 14/01/21
Hải Phòng Thoả thuận 196 06/01/21
Hải Phòng Thoả thuận 85 22/12/20
Hải Phòng Thoả thuận 127 07/12/20
Hải Phòng Thoả thuận 40 26/10/20
Hải Phòng Thoả thuận 160 15/06/20