Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
  4. Lái xe, Giao hàng
  5. Lao động chân tay
Bạn đang xem

Lao động chân tay

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 40 18/08/23
Hải Phòng Thoả thuận 98 27/07/23
Q.Dương Kinh Thoả thuận 220 25/05/23
Q.Hải An Thoả thuận 355 02/04/23
Hải Phòng Thoả thuận 48 07/05/22
Hải Phòng Thoả thuận 38 25/02/22
Hải Phòng Thoả thuận 146 24/02/22
Hải Phòng Thoả thuận 84 06/12/21
Hải Phòng Thoả thuận 87 30/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 109 03/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 269 01/03/21
Hải Phòng Thoả thuận 123 23/12/20
Hải Phòng Thoả thuận 130 07/09/20
Q.Dương Kinh Thoả thuận 90 19/08/20
Hải Phòng Thoả thuận 220 17/08/20
Hải Phòng Thoả thuận 260 27/07/20