Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
  4. Lái xe, Giao hàng
  5. Lao động chân tay
Bạn đang xem

Lao động chân tay

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 70 30/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 87 03/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 137 11/05/21
Hải Phòng Thoả thuận 242 01/03/21
Hải Phòng Thoả thuận 96 23/12/20
Hải Phòng Thoả thuận 129 18/11/20
Hải Phòng Thoả thuận 100 07/09/20
Q.Dương Kinh Thoả thuận 69 19/08/20
Hải Phòng Thoả thuận 186 17/08/20
Hải Phòng Thoả thuận 203 27/07/20
Hải Phòng Thoả thuận 260 06/07/20
Hải Phòng Thoả thuận 245 04/07/20
Hải Phòng Thoả thuận 68 09/06/20