Đang tải dữ liệu ...
TP HCM
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM 5.200.000 đ / tháng 9 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 28 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 44 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 44 Hôm qua
TP HCM 6.000.000 đ / tháng 2.018 Hôm qua
TP HCM 12.000.000 đ / tháng 644 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 71 Hôm qua
TP HCM 6.500.000 đ / tháng 83 Hôm qua
TP HCM 5.000.000 đ / tháng 36 Hôm qua
TP HCM 6.000 đ / tháng 141 Hôm qua
TP HCM 8.000.000 đ / tháng 130 Hôm qua
TP HCM 50.000.000 đ / tháng 692 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 12 Hôm qua
TP HCM 50.000.000 đ / tháng 76 Hôm qua
TP HCM 40.000.000 đ / tháng 10 Hôm qua
TP HCM 7.000.000 đ / tháng 32 Hôm qua
TP HCM 10.000.000 đ / tháng 205 Hôm qua
TP HCM 6.200.000 đ / tháng 21 Hôm qua
TP HCM 14.000.000 đ / tháng 2.519 Hôm qua
TP HCM 15.000.000 đ / tháng 1.280 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 2.563 Hôm qua
TP HCM 14.000.000 đ / tháng 1.035 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 2.816 Hôm qua
TP HCM 8.000.000 đ / tháng 1.617 Hôm qua
TP HCM 9.000.000 đ / tháng 2.554 Hôm qua