Đang tải dữ liệu ...
Hải Phòng
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Hải Phòng
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 93 15/10/21
Hải Phòng Thoả thuận 4 10/10/21
Q.Hải An Thoả thuận 10.459 06/10/21
Hải Phòng Thoả thuận 19 02/10/21
Hải Phòng Thoả thuận 95 28/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 10 28/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 58 28/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 39 27/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 24 26/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 20 23/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 37 14/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 34 06/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 38 18/08/21
Hải Phòng Thoả thuận 19 10/08/21
Hải Phòng Thoả thuận 45 20/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 177 10/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 205 05/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 128 02/07/21
Hải Phòng Thoả thuận 69 30/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 60 29/06/21
Q.Lê Chân Thoả thuận 93 15/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 25 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 68 14/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 132 07/06/21
Hải Phòng Thoả thuận 59 07/06/21