Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền bắc khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền bắc khác
  3. Lao động trí óc
  4. Biên, phiên dịch
Bạn đang xem

Biên, phiên dịch

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 4 03/07/20
Hà Nội Thoả thuận 22 03/08/20
Hà Nội Thoả thuận 7 07/02/20
Hà Nội Thoả thuận 8 22/10/19
Hà Nội Thoả thuận 5 20/10/20
Hà Nội Thoả thuận 8 18/05/20
Hà Nội Thoả thuận 8 10/01/20
Hà Nội Thoả thuận 58 30/01/20
Hà Nội Thoả thuận 8 04/11/19
Hà Nội Thoả thuận 18 08/11/19