Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền bắc khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền bắc khác
  3. Lao động trí óc
  4. Đối ngoại
Bạn đang xem

Đối ngoại

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 4 16/11/20
Hà Nội Thoả thuận 2 27/10/20
Hà Nội Thoả thuận 1.433 24/04/12
Hà Nội Thoả thuận 1 03/05/21
Hà Nội Thoả thuận 74 30/06/20
Hà Nội Thoả thuận 18 20/01/21
Hà Nội Thoả thuận 9 10/03/21
Hà Nội Thoả thuận 7.510 23/11/13
Hà Nội Thoả thuận 129 29/06/20
Hà Nội Thoả thuận 4 01/03/21