Đang tải dữ liệu ...
Toàn quốc
Đang tải dữ liệu...

  1. Trang chủ
  2. Toàn quốc
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Công nhân, Thợ, Lao động chân tay

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 30 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 18 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 9 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 21 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 31 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 38 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 11 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 6 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 20 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 134 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 130 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 120 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 197 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 30 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 13 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 25 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 40 18/02/20
Hà Nội Thoả thuận 11 18/02/20
Ninh Bình Thoả thuận 131 17/02/20
Hà Nội Thoả thuận 5 17/02/20
Hà Nội Thoả thuận 43 16/02/20
Hà Nội Thoả thuận 11 15/02/20
Hà Nội Thoả thuận 26 15/02/20
Hà Nội Thoả thuận 50 15/02/20
Đà Nẵng Thoả thuận 116 13/02/20