Đang tải dữ liệu ...
Toàn quốc
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Toàn quốc
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Công nhân, Thợ, Lao động chân tay

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Ninh Bình Thoả thuận 141 24/11/20
Hà Nội Thoả thuận 58 24/11/20
Hà Nội Thoả thuận 162 23/11/20
Hà Nội Thoả thuận 57 23/11/20
Hà Nội Thoả thuận 271 22/11/20
Hà Nội Thoả thuận 170 22/11/20
Hà Nội Thoả thuận 17 17/11/20
Hà Nội Thoả thuận 40 15/11/20
Hà Nội Thoả thuận 26 15/11/20
Hà Nội Thoả thuận 23 07/11/20
Hà Nội Thoả thuận 77 07/11/20
Đà Nẵng Thoả thuận 189 06/11/20
Hà Nội Thoả thuận 100 06/11/20
Hà Nội Thoả thuận 46 25/10/20
Hà Nội Thoả thuận 46 10/10/20
Hà Nội Thoả thuận 95 06/10/20
Hải Phòng Thoả thuận 394 04/09/20
Hà Nội Thoả thuận 21 14/06/20
Hà Nội Thoả thuận 26 13/06/20
Hà Nội Thoả thuận 21 12/06/20
Hà Nội Thoả thuận 29 10/06/20
Hà Nội Thoả thuận 40 05/06/20
Hà Nội Thoả thuận 53 27/05/20
Hà Nội Thoả thuận 57 25/05/20
Hà Nội Thoả thuận 38 12/05/20