Đang tải dữ liệu ...
Toàn quốc
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Toàn quốc
  3. Lao động phổ thông
  4. Lao động xuất khẩu
Bạn đang xem

Lao động xuất khẩu

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hải Phòng Thoả thuận 5 16/10/20
Hà Nội Thoả thuận 4 07/10/20
Hà Nội Thoả thuận 4 07/10/20
Thanh Hoá Thoả thuận 5 10/09/20
Hà Nội Thoả thuận 9 26/08/20
Hà Nội Thoả thuận 4 12/08/20
Hà Nội Thoả thuận 6 25/06/20
Hà Nội Thoả thuận 12 05/06/20
TP HCM Thoả thuận 8 09/04/20
Hà Nội Thoả thuận 14 08/04/20
TP HCM Thoả thuận 10 12/03/20
TP HCM Thoả thuận 12 12/03/20
Hà Nội Thoả thuận 12 19/02/20
TP HCM Thoả thuận 14 17/02/20
Đồng Nai Thoả thuận 6 11/11/19
Hà Nam Thoả thuận 3 05/11/19
Hà Nam Thoả thuận 4 05/11/19
Hà Nam Thoả thuận 5 05/11/19
Đồng Nai Thoả thuận 7 01/11/19
TP HCM Thoả thuận 12 30/10/19
Đồng Nai Thoả thuận 4 29/10/19
Đồng Nai Thoả thuận 11 29/10/19
Đồng Nai Thoả thuận 6 28/10/19
Đồng Nai Thoả thuận 10 28/10/19