Đang tải dữ liệu ...
Toàn quốc
Đang tải dữ liệu...

  1. Trang chủ
  2. Toàn quốc
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 0 Hôm nay
Hà Nội Thoả thuận 7 Hôm qua
Hải Phòng 2.500.000 đ / tháng 7 Hôm qua
Hà Nội 2.700.000 đ / tháng 32 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 45 Hôm qua
Hà Nội 4.500.000 đ / tháng 68 Hôm qua
Hà Nội 8.500.000 đ / tháng 13 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 56 Hôm qua
Hải Phòng 8.000.000 đ / tháng 580 Hôm qua
TP HCM 12.000.000 đ / tháng 908 Hôm qua
Hà Nội 7.000.000 đ / tháng 143 Hôm qua
Hà Nội 5.000.000 đ / tháng 994 Hôm qua
Hoà Bình Thoả thuận 1 Hôm qua
Hà Nội 6.500.000 đ / tháng 39 Hôm qua
Hà Nội 3.000.000 đ / tháng 9 Hôm qua
Đà Nẵng 5.000.000 đ / tháng 136 Hôm qua
TP HCM 6.000.000 đ / tháng 2.278 Hôm qua
Hải Phòng 10 đ / tháng 37 Hôm qua
TP HCM 8.000.000 đ / tháng 0 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 0 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 14 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 76 Hôm qua
Hà Nội 10.000.000 đ / tháng 47 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 37 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 54 Hôm qua