Đang tải dữ liệu ...
Toàn quốc
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Toàn quốc
  3. Lao động phổ thông
Bạn đang xem

Lao động phổ thông

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
TP HCM Thoả thuận 203 Hôm qua
TP HCM Thoả thuận 695 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 440 Hôm qua
Hải Phòng Thoả thuận 0 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 0 Hôm qua
Ninh Bình Thoả thuận 149 Hôm qua
Ninh Bình Thoả thuận 158 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 1 Hôm qua
Vĩnh Phúc Thoả thuận 6 Hôm qua
Vĩnh Phúc Thoả thuận 5 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 705 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 604 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 374 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 1 Hôm qua
Q.Hải An Thoả thuận 10.291 Hôm qua
Hà Nội Thoả thuận 4.902 21/09/21
TP HCM Thoả thuận 0 21/09/21
Đà Nẵng Thoả thuận 2.939 21/09/21
Đà Nẵng Thoả thuận 6.043 21/09/21
Quảng Ninh Thoả thuận 0 18/09/21
Hà Nội Thoả thuận 51 18/09/21
Hà Nội Thoả thuận 3 17/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 2.352 16/09/21
TP HCM Thoả thuận 1 15/09/21
Hải Phòng Thoả thuận 19 14/09/21