Đang tải dữ liệu ...
Toàn quốc
Đang tải dữ liệu...

  1. Trang chủ
  2. Toàn quốc
  3. Lao động phổ thông
  4. PG/ Phát tờ rơi/ Giới thiệu SP
Bạn đang xem

PG/ Phát tờ rơi/ Giới thiệu SP

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Quảng Ninh Thoả thuận 0 19/01/20
Quảng Ninh Thoả thuận 0 17/01/20
Quảng Ninh Thoả thuận 0 15/01/20
Quảng Ninh Thoả thuận 0 13/01/20
Quảng Ninh Thoả thuận 0 11/01/20
Quảng Ninh Thoả thuận 0 08/01/20
TP HCM Thoả thuận 505 02/01/20
TP HCM Thoả thuận 851 02/01/20
TP HCM Thoả thuận 479 02/01/20
Hải Phòng Thoả thuận 19 23/12/19
Quảng Ninh Thoả thuận 0 14/12/19
TP HCM Thoả thuận 5 12/11/19
Quảng Ninh Thoả thuận 2 18/10/19
Quảng Ninh Thoả thuận 0 10/10/19
Quảng Ninh Thoả thuận 0 07/10/19
Quảng Ninh Thoả thuận 1 04/10/19
Quảng Ngãi Thoả thuận 2 10/09/19
TP HCM Thoả thuận 2 12/08/19
TP HCM Thoả thuận 3 12/08/19
TP HCM Thoả thuận 4 01/06/19
TP HCM Thoả thuận 8 18/04/19
TP HCM Thoả thuận 70 18/04/19
Hải Phòng Thoả thuận 114 25/06/13