Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền bắc khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền bắc khác
  3. Lao động phổ thông
Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 5 25/05/20
Hà Nội Thoả thuận 10 18/01/21
Hà Nội Thoả thuận 2 08/04/21
Hà Nội Thoả thuận 15 14/07/20
Hà Nội Thoả thuận 4 18/05/20
Hà Nội Thoả thuận 0 20/07/20
Hà Nội Thoả thuận 10 18/09/20
Hà Nội Thoả thuận 10 27/08/20
Hà Nội Thoả thuận 4 25/06/20
Hà Nội Thoả thuận 1 16/11/20