Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền bắc khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền bắc khác
  3. Lao động trí óc
  4. Tìm việc làm
  5. Biên, phiên dịch
Bạn đang xem

Biên, phiên dịch

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 7 27/11/20
Hà Nội Thoả thuận 3 15/12/20
Hà Nội Thoả thuận 1.442 17/04/13
Hà Nội Thoả thuận 8 14/05/20
Hà Nội Thoả thuận 19 13/02/20
Hà Nội Thoả thuận 27 16/02/20
Hà Nội Thoả thuận 3 18/03/20
Hà Nội Thoả thuận 10 19/08/20
Hà Nội Thoả thuận 9 02/03/20
Hà Nội Thoả thuận 18 03/09/20