Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền bắc khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền bắc khác
  3. Lao động phổ thông
  4. Tìm việc làm
  5. Lao động xuất khẩu
Bạn đang xem

Lao động xuất khẩu

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 3 09/03/20
Hà Nội Thoả thuận 2 27/04/20
Hà Nội Thoả thuận 62 09/03/20
Hà Nội Thoả thuận 979 13/02/20
Hà Nội Thoả thuận 16 27/06/20
Hà Nội Thoả thuận 3 06/07/20
Hà Nội Thoả thuận 13 18/08/20
Hà Nội Thoả thuận 2 06/06/20
Hà Nội Thoả thuận 6 20/04/20
Hà Nội Thoả thuận 2 29/06/20