Đang tải dữ liệu ...
Các tỉnh miền bắc khác
Đang tải dữ liệu...
  1. Trang chủ
  2. Các tỉnh miền bắc khác
  3. Lao động phổ thông
  4. Tìm việc làm
  5. Lao động xuất khẩu
Bạn đang xem

Lao động xuất khẩu

Tiêu đề tin đăng Tỉnh thành Mức lương Xem Ngày đăng
Hà Nội Thoả thuận 0 14/05/20
Hà Nội Thoả thuận 10 27/02/20
Hà Nội Thoả thuận 4 24/02/20
Hà Nội Thoả thuận 2 18/10/20
Hà Nội Thoả thuận 19 25/05/20
Hà Nội Thoả thuận 1 10/05/20
Hà Nội Thoả thuận 1 12/06/20
Hà Nội Thoả thuận 1 11/05/20
Hà Nội Thoả thuận 15 09/08/20
Hà Nội Thoả thuận 0 17/05/20